szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


CERTYFIKAT "SZKOŁA DEMOKRACJI-SZKOŁA SAMORZĄDNOŚCI"
Po rocznej realizacji pilotażowego programu"SZKOŁA DEMOKRACJI-SZKOŁA SAMORZĄDNOŚCI", promującego edukację obywatelską 23 września 2014r.  otrzymaliśmy certyfikat "Szkoły Demokracji -Szkoły Samorządności"
certyfikat

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Od 1 października 2014 r., za zgodą Kuratorium Oświaty w Katowicach, zostanie wdrożona i realizowana innowacja pedagogiczna "Żyję w zgodzie z przyrodą". Realizacja innowacji została zaplanowana na lata 2014-2017 i jest skierowana do uczniów  obecnej I klasy.Autorem i "wykonawcą" jest Pani Krystyna Badora- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
CCF20140918 (2)

"Huteckie czworaczki"

Wydawałoby się, że to przedwczoraj dotarła do nas radosna wiadomość , że w Hutkach urodziły się "CZWORACZKI". Dzisiaj Lena, Julia, Dominika i Szymon Marchefka są dzielnymi przedszkolakami. Każdego dnia w drodze do i z przedszkola towarzyszy im  ich dzielna Mama- Pani Sonia Marchefka oraz nieodłączny towarzysz - pies "Rudek"
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKONEGO 2014/2015
1 września 2014r. o godz. 9.30 dzwonek szkolny oznajmił dzieciom przedszkolnym i uczniom, że rozpoczął się rok szkolny 2014/2015 w ZSP w Hutkach. Wspólnie ze społecznością szkolną ten dzień świętowały Pani Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak- V-ce Wójta Gminy Konopiska i Pani Halina Ernt- sołtys sołectwa Hutki. Pani dyrektor Tamara Gwóźdź zaakcentowała znaczenia edukacji, wyraziła życzenia pomyślności dla całej społeczności szkolnej oraz przedstawiła plan pracy szkoły.
w II części uroczystości uczniowie II klasy gimnazjum i Amelka Piwek z III kl.szkoły podstawowej zaprosili wszystkich zebranych na program artystyczny. Program został przygotowany pod kierunkiem Pani Małgorzaty Świeżej. Na zakończenie uroczystości dzieci i uczniowie rozeszli się na sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.KURS GIMBUSA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
kurs gimbusa

"MAGIA RZECZYWISTOŚCI"
W dniach 21-25 lipca 2014r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach  realizowany był program profilaktyczny „Magia Rzeczywistości”. Mamy nadzieję,  że wpłynął on na zredukowanie czynników ryzyka. Zaproponowane zajęcia w przyszłości  pomogą uczestnikom  wybrać właściwą drogę bez przemocy, nikotyny, alkoholu i środków psychoaktywnych. Program realizowany były we współpracy z Fundacją Rozwoju Wolontariatu „PROJEKTOR-wolontariat studencki” i Komisją Rozwiązywania  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Konopiska.
W trakcie zajęć wolontariusze : Adam Krajewski i Jolanta Żubrowska  przy  wsparciu nauczycielek: Iwony Maj i Agnieszki Jakubowskiej przenieśli dzieci w świat naszych przodków. Dzięki czemu uczestnicy poznali opowieść o lokalnej mitologii i legendach, jak żyli mieszkańcy tych ziem  1000 lat temu.  W oparciu o zdobytą wiedzę tworzyli „własne plemię”, jego kodeks honorowy i amulety będące jego znakiem. Budowali mini wioskę z patyków i kamieni. W lesie za zgodą Pana Leśniczego wybudowali szałas poznając przy tym zasady sourivalu. Wykonali kukiełki z drutu, włóczki i drewna, które przydały się do zorganizowania teatru kukiełkowego.Poznali rośliny i zioła tworząc podręczny zielnik. O tym , że były to ciekawe zajęcia świadczyć może liczba 20.uczestników i każdego dnia dopytujących się  czy jeszcze można  się  zapisać. Niestety liczba miejsc była ograniczona.

Dziękujemy  Pani  Joannie  Gonerze  – pełnomocnikowi i  członkom  Komisji  ds. Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Gminie Konopiska za wsparcie finansowe  tego programu.
Słowa   podziękowanie   kierujemy  również  do    wolontariuszy  :   Adama Krajewskiego  ,  Jolanty Żubrowskiej  oraz   nauczycielek  naszej szkoły: Iwony Maj i Agnieszki Jakubowskiej    za  bezinteresowne   i atrakcyjne zajęcia."KREATYWNI W HUTKACH"
W ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki” Sara Lizoń i Angelika Stasiak przy współpracy z Panią Iwoną Maj zorganizowały wakacyjne zajęcia „Kreatywni w Hutkach”. Odbywały się one w dniach 14-18 lipca 2014r i uczestniczyło w nich 18 dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia. Celem zajęć było  pokazanie dzieciom, iż sztuka może być ciekawa. Poprzez wspólną zabawę  uczestnicy nauczyli się m.in. podstaw improwizacji teatralnej, tańców integracyjnych oraz stworzymy swoje własne \"dzieła sztuki\". Za najciekawsze oprócz zabaw integracyjnych dzieci wymieniały  „Budowanie jajochronu”, tworzenie swoich ,własnych "etiud teatralnych", zabawę w „Małych Odkrywców”, naukę modelowania balonów,  zabawę „Odnalezienie skarbów”. O tym , że był to ciekawy sposób na spędzenie wakacji ,może świadczyć fakt , że wszyscy uczestnicy zapisali się już na kolejne warsztaty.
Dziękujemy  Pani Joannie Gonerze – pełnomocnikowi i członkom Komisji ds. Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Gminie Konopiska za wsparcie finansowe  tej formy wypoczynku.

Szczególne słowa podziękowanie kierujemy do  wolontariuszek: Angeliki Stasiak i Sary Lizoń za bezinteresowne i  atrakcyjne zajęcia
SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM - SZKOŁAMI W RUCHU
Podobnie jak  przedszkole do akcji" Szkoła w Ruchu" w roku szkolnym 2013/14 przystąpiły szkoła podstawowa i gimnazjum Obie szkoły  realizowały zaplanowane zadania co pozwoliło na przyznanie im tytułu "Szkoły w Ruchu". Zrealizowane zadania znajdują się w zakładce "Hala sportowa"


PRZEDSZKOLE W RUCHU
Nasze przedszkole w roku szkolnym 2013/14 przystąpiło do akcji "Przedszkole w Ruchu" i realizowało zaplanowane zadania dzięki czemu uzyskaliśmy tytuł "PRZEDSZKOLE W RUCHU". Zrealizowane zadania znajdują się w zakładce "Hala sportowa"


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
Jak co roku po dziesięciomiesięcznej pracy przyszedł czas na odpoczynek, ale wcześniej należało podsumować mijający rok szkolny. Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 rozpoczął program artystyczny w wykonani dzieci przedszkolnych pod kierunkiem Pani Iwony Maj.
Następnie najlepsi uczniowie za swoją wzorową pracę otrzymali świadectwa i nagrody z rąk dyrektora Zespołu - Pani Tamary Gwoźdź. Uczniom III klasy gimnazjum świadectwa wręczyła V-Ce Wójt Gminy Konopiska- Pani Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak . Wśród wyróżnionych znaleźli
Przedszkole- Patrycja Bączyńska, Bartłomiej Machoń
II kl.sp.- Mikołaj Wawrzyńczak, Artur Dawczyk,Wiktoria Gizler, Amelia Piwek
III kl.sp-  Oskar Krawczyk,Olaf Ślimak, Paweł Kubaj, Oliwia Jakubowska,
I kl. gim- Zuzanna Marchwińska,
II kl. gim- Weronika Klabisz,
III kl.gim- Julia Badura, Paula Jędrzejczyk, Kamila Wawrzak, Aleksandra Cierniak
Nagrody specjalne- "trzydniowa wycieczka" za aktywność i promocję  Zespołu w środowisku przyznano: Julii Badurze, Pauli Jędrzejczyk, Aleksandrze Cierniak
Nagrody za aktywność na rzecz Samorządu Uczniowskiego otrzymali: Olga Nierobiś, Aleksandra Cierniak, Julia Badura, Paula Jędrzejczyk, Marek Cierniak, Mateusz Krawczyk,
Statuetki najlepszego sportowca wręczono:Konradowi Henklowi , Bartoszowi Banasikowi ,Mateuszowi Kolmanowi, Pawłowi Leśniczkowi.
Listy gratulacyjne za wzorowe wychowanie dzieci przekazane zostały Rodzicom: Igora Szydłowskiego, Oskara Krawczyka, Julii Badory, Pauli Jędrzejczyk, Aleksandry Cierniak i Kamili Wawrzak.
Po raz pierwszy OSP w Hutkach ufundowała statuetki "Aktywny sportowo".  Z rąk Prezes OSP w Hutkach - Pana Edwarda Bałdygi otrzymali je: Marek Cierniak, Jakub Berghausen, Konrad Henkiel i Bartosz Banasiak.
Podziękowania za całoroczną wzorową współpracę wręczono Paniom:Dorocie Bączyńskiej, Katarzynie Lis,Joannie Kocik, Krzysztofie Dawczyk, Katarzynie Treli, Katarzynie Krawczyk, Magdalenie Szydłowskiej,Agnieszce Jakubowskiej, Annie Ślimak, Krystynie Olszewskiej,Danucie Berghausen,Katarzynie Klabisz,Beacie Krawczyk, Katarzynie Piwek, Katarzynie Piwek.  
Po części oficjalnej uczniowie III klasy gimnazjum pod kierunkiem  wychowawczyni Pani Anny Pietras i Pani Anety Krząpy zaprosili wszystkich na program artystyczny, który rozpoczęli Polonezem. Za wykonanie tego tańca-widowiska otrzymali brawa na stojąco.
FOTORELACJA:
    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2023/2024 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1


Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w przedszkolu i szkole podstawowej znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio