szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


SPRAWOZDANIE z działalności w I półroczu roku szkolnego
SPRAWOZDANIE z działalności SZKOLNEGO KOŁA CARITAS w I półroczu roku szkolnego

W I półroczu roku szkolneg0 młodzież ze Szkolnego Koła Caritas:
• zorganizowała akcję „Cukierek dobra”,
• wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji „Marzycielska Poczta”,
• we współpracy z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przygotowała i przeprowadziła
„Akcję adwentowa”, uczestniczyła w ogólnopolskiej zbiórce żywności - TAK POMAGAM, (Megasam - Częstochowa),
• w ramach współpracy z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia podczas Dnia Papieskiego kwestowała na rzecz ubogiej i utalentowanej młodzieży, w ramach akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” sprzedawała świece,
• współpracowała z parafią NSPJ w Rększowicach: przygotowywała liturgię szkolnych Mszy Świętych oraz rekolekcji adwentowych dla dzieci;
Ponadto pozyskano 5 paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących z naszego Zespołu.
W I półroczu roku  szkolnego  na rzecz SKC pozyskano: 460, 04 zł.

Praca Koła w roku szkolnym 2015/2016
W roku szkolnym 2015/2016 młodzież ze Szkolnego Koła Caritas, zaangażowana był w następujące akcje:
- w ogólnopolskiej akcji Caritas „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”,
- w Wigilię dla osób niepełnosprawnych z naszego regionu,
- zbiórkę żywności i artykułów czystości przy parafii w Rększowicach..
- akcję Caritas Polska w rozprowadzaniu paschalików i stroików świątecznych.
Ponadto Szkolne Koło Caritas uczestniczyło:
-w spotkaniu integracyjno- formacyjnym w Olsztynie
- współpracowała z parafią NSPJ w Rększowicach przygotowując oprawę liturgiczno- muzyczną wielu uroczystości i świąt
W ramach współpracy Szkolnego koła Caritas i Caritas Archidiecezji Częstochowskiej poczyniono starania, aby od nowego roku szkolnego (2016/2017)patronatem programu„Skrzydła”, wzorem poprzednich lat była objęta młodzież, która znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
Kwota pozostała z  II półrocza roku szkolnego 2014/2015  w wysokości 87,55 zł została przeznaczona na dofinansowanie do zakupu materiałów edukacyjnych dla ucznia z naszej szkoły.
W roku 2015/2016 Szkolne Koło Caritas na rzecz szkoły przekazało 475zł. Z tych pieniędzy dofinansowano wycieczkę szkolną w kwocie 400zł.
Do dyspozycji szkoły pozostaje 75 zł.

Zbiórka dla potrzebujących
"Kończy się Wielki Post, czas pokuty i jałmużny. W tym roku Szkolne Koło Caritas w Hutkach prowadziło akcję zbiórki produktów żywnościowych dla potrzebujących z parafii w Rększowicach. Dzięki ich pracy i ofiarności mieszkańców, uda się zorganizować święta dla kilku rodzin z Hutek i Rększowic. Wzorem lat ubiegłych, sprzedawane były również paschaliki i baranki, dostarczone przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, a także stroiki świąteczne. Nasi uczniowie zebrali rekordową sumę pieniędzy, która zostanie przekazana Dyrekcji ZSP w Hutkach, na pomoc dla biedniejszych uczniów. Dziękujemy członkom Szkolnego Koła Caritas, za wspaniałą postawę i pracę na rzecz potrzebujących!!"


PROGRAM SKRZYDŁA
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach
uczestniczy w Programie Skrzydła.
Caritas objął opieką 2 uczniów z naszej szkoły.

Program Skrzydła służy wzmocnieniu więzi i solidarności społecznej oraz walki z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży.
Założenia i cele programu:
Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół pod-stawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych.
Program polega na objęciu opieką finansową dziecka przez firmy i osoby prywatne, które zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego.
Program Skrzydła daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.

SPRAWOZDANIE z działalności SZKOLNEGO KOŁA CARITAS w I półroczu roku szkolnego 2014/2015

W I półroczu roku szkolnego 2014/2015 młodzież ze Szkolnego Koła Caritas:
• we współpracy z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przygotowała i przeprowadziła akcje:
„Akcja adwentowa” „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”,
• po raz drugi uczestniczyła w ogólnopolskiej zbiórce żywności - TAK POMAGAM, (Simply - Dźbów)
• zorganizowała zbiórkę "Cukierek dobra",
• w ramach współpracy z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia podczas XIV Dnia Papieskiego kwestowała na rzecz ubogiej i utalentowanej młodzieży,
• współpracowała z parafią NSPJ w Rększowicach: przygotowywała oprawę liturgiczno – muzyczną szkolnych Mszy Świętych oraz rekolekcji adwentowych dla dzieci;
• uczestniczyła w spotkaniu integracyjno - formacyjnym w Olsztynie.
W grudniu przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu Caritas Skrzydła na co dzień. Po rozpatrzeniu przez CACz wniosków opieką finansową zostały objęte 2 uczennice naszego Zespołu. Na realizację zadania otrzymaliśmy 2940 zł.
Kwota pozostała z roku 2013/2014: 32,30 zł.  
W I półroczu roku  szkolnego 2014/2015 na rzecz SKC pozyskano: 393, 51 zł
1. Akcja "Cukierek dobra" - 306, 01 zł
2. Akcja Adwentowa –  87,50 zł
Na potrzeby uczniów z naszego Zespołu rozdysponowano:  318 zł
1. Zakup cukierków do akcji "Cukierek dobra" - 19, 26 zł
2. Dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy  - 213 zł
3. Dofinansowanie wycieczki do Krakowa - 46 zł
4. 4 paczki "Mikołaj" - 60 zł
5. Paczkę żywnościową od CACz dla 1 uczennicy z IG

Kwota pozostała na II półrocze roku szkolnego 2014/2015:  87,55 zł

Zbiórka Żywności Caritas
Uczennice gimnazjum działające w naszym kole wzięły udział w zbiórce żywności organizowanej przez Caritas. Akcja została przeprowadzona 12 grudnia 2014r. w markecie "Simple" w Częstochowie. W tej akcji zebrano o 2000 kg żywności więcej.


ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI "TAK, POMAGAM"
Szkolne Koło "Caritas" pod kierunkiem  Pani Katarzyny Stajner  29 marca 2014r wzięło udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Zbiórki Żywności Caritas. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli udało się zebrać 4400 kg żywności.


Szkolne koło Caritas
„Nikt nie może zostać pozbawiony naszej miłości” Jan Paweł II

Szkolne Koło Caritas
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Hutkach

Szkolne Koło Caritas działa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Hutkach od października 2006r.
Od września 2007 r. opiekunem koła jest p. Katarzyna Stajner.
W bieżącym roku szkolny koło liczy 28 członków. Są to uczniowie klas I, II i III Gimnazjum.
Działalność Szkolnego Koła Caritas odbywa się zgodnie ze Statutem Zespołu i Regulaminem SKC.
Głównym celem SKC jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom i młodzieży z naszej szkoły, środowiska, krajów misyjnych oraz osobom, które ucierpiały w wyniku kataklizmów i innych tragicznych zdarzeń losowych.
Bierzemy udział w różnych akcjach proponowanych przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
Za zaangażowanie w działalność na rzecz najuboższych uczniów w roku szkolnym 2007/ 2008 otrzymaliśmy Nagrodę Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. W I półroczu  roku szkolnego 2010/2011 młodzież chętnie angażowała się w działalność prowadzoną w ramach SKC. Członkowie Szkolnego Koła Caritas:

- we współpracy z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przygotowali i przeprowadzili akcję:

" Artykuły szkolne" , "Akcja Adwentowa" , " Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" ;

- opiekowali się podopiecznymi z Domu Małych Dzieci w Częstochowie;

- przygotowali montaż słowno- muzyczny oraz prezentację multimedialną z okazji X Dnia Papieskiego, który został przedstawiony w szkole i w kościele  parafialnym;

- w ramach współpracy z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia podczas X Dnia Papieskiego kwestowali na rzecz ubogiej i utalentowanej młodzieży;

- przeprowadzili dodatkowe akcje: " Znicz dla Jana Pawła II " , " Szlachetna paczka " , Ratujmy serduszko Mateuszka ;

-przygotowali oprawę liturgiczno-muzyczną niedzielnych szkolnych Mszy Świętych / Tydzień Miłosierdzia, Niedziela Misyjna, Dzień Papieski, / oraz nabożeństw / różańcowych, rekolekcji adwentowych dla młodzieży /;

- uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Olsztyna / paintball, park liniowy, ognisko / na bieżąco uaktualniali gazetkę SCK ;

W I półroczu roku szkolnego 2010/2011 na rzecz SKC pozyskano 344,93 zł. Na potrzeby dzieci i młodzieży z naszego Zespołu rozdysponowano 297,90 zł. Na II półrocze pozostało: 47,03 zł.


    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2023/2024 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1


Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w przedszkolu i szkole podstawowej znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio