szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


WARSZTATY ZE SPECJALISTAMI W RAMACH PROGRAMU BEZPIECZNA +


Dnia 5 października 2016 r. przeprowadzono warsztaty pn. „Jesteś bezpieczny”.  W zajęciach udział wzięli uczniowie wszystkich klas Gimnazjum w ZSP im. Mikołaja Kopernika w Hutkach. Warsztaty poprowadził mgr Krzysztof Świerczyński – psycholog. Podczas warsztatów omówiono psychologiczną perspektywę pojęcia bezpieczeństwo, jego usytuowanie w hierarchii potrzeb człowieka oraz elementy zapewniające poczucie bezpieczeństwa w codziennym życiu. Na bazie przeprowadzonej dyskusji uczniowie podzieleni na grupy wykonali plakaty obrazujące znaczenie bezpieczeństwa dla możliwości realizacji potrzeb człowieka oraz najważniejsze czynniki warunkujące poczucie bezpieczeństwa w życiu codziennym. Podsumowanie zajęć objęło zebranie wniosków oraz przybliżenie uczestnikom potrzeby szerszego spojrzenia na bezpieczeństwo, a także umiejscowienie warsztatów w kontekście innych działań prowadzonych w ramach programu  „Bezpieczna +”.

W dniu 9 listopada 2016r. odbyły się zajęcia warsztatowe na temat "Zdrowego odżywiania się". Zajęcia zostały przeprowadzone przez pielęgniarkę - Gabrielę Ciuk. Tematyka zajęć dotyczyła między innymi zapoznania z zagadnieniami takimi jak: zdrowie, zdrowe odżywianie się, piramida zdrowia i aktywności fizycznej, tabele kaloryczności, zaburzenia odżywiania, bulimia, anoreksja. Uczniowie chętnie brali udział w rozmowach i dyskusjach na poszczególne tematy. Wyrażali chęć uczestnictwa w zajęciach oraz bronili swoich stanowisk na dany temat rozmowy. Uczniowie na podsumowanie zajęć dostali do wykonania następujące zadania: narysowanie nowej piramidy zdrowia, ułożenie jadłospisu dla ucznia gimnazjum oraz stworzenie mapy myśli na temat "produktów niewskazanych w diecie".

Kolejne warsztaty dla młodzieży odbyły się 4 grudnia 2016r. Gimnazjaliści spotkali się z psychologiem  Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Częstochowie - Agnieszką Matyjaszek. Spotkanie miało na celu uświadomienie uczniom skutków uzależnienia od komputera i internetu, problematyki cyberprzemocy. Ponadto odbyła się również mediacja rówieśnicza pomiędzy uczniami z klasy II i III, która wynikła w trakcie poruszania tematu cyberprzemocy.


Dziękuję specjalistom za zaproszenie i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży.
Joanna DróżdżNagrody sportowe Wójta rozdane!
Po raz kolejny, 15 grudnia  2016 r.  Jerzy Żurek Wójt Gminy Konopiska przyznał nagrody sportowe dla wyróżniającej się młodzieży. Za sukcesy sportowe 41 zawodników otrzymało nagrody, które osobiście wręczał fundator w asyście Zofii Kuśmierskiej Zastępcy Wójta i Edwarda Bałdygi Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska. Wśród nagrodzonych znaleźli się nasi uczniowie: Bartek Cierpiał- III kl.sp, który osiąga sukcesy w piłce nożnej oraz Dawid Kowalski -ucz.III kl. gimnazjum-wicemistrz Taekwon-do do 62 kg. Gratulujemy wszystkim, którzy osiągnęli tak dobre wyniki sportowe oraz przyczynili się do promowania  naszej gminy. Dziękujemy rodzicom, trenerom i nauczycielom, bo bez nich nie byłoby tylu wspaniałych sportowców. Jesteśmy przekonani, że w kolejnych latach tych osiągnięć będzie jeszcze więcej.

http://www.konopiska.pl/urzad/aktualnosci/idn:1325

Święty Mikołaj w Hutkach
„Księżyc uśmiecha się na niebie,
kiedy w grudniową noc,
Święty Mikołaj mleczną drogą
wiezie prezentów moc.
Serca dzieci na całym świecie
z niecierpliwości drżą,
kogo odwiedzi dobry Święty
i czy podarki są?”
/Jadwiga Koczanowska/
Z dalekiej Laponii, zmagając się ze śnieżycami, lodowymi górami oraz watahami wilków do 70 dzieci z gminy Konopiska zawitał św. Mikołaj. Przyjechał wraz z aniołkiem w dniu 6 grudnia 2016 r. do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. M. Kopernika w Hutkach, gdzie niecierpliwie  wyczekiwały go dzieci zaproszone wraz z rodzicami przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.
Witany okrzykami i gromkimi brawami, św. Mikołaj opowiedział historie o swojej podroży i  niezwykłych przygodach, które mu się po drodze przytrafiły. Ponieważ wszystkie dzieci przez cały rok były grzeczne, każde z nich otrzymało prezent – worek pełen słodyczy. Jak ważne to było wydarzenie dla najmłodszych oraz ile budziło w nich emocji, najlepiej świadczyły rumieńce na ich roześmianych buziach, które nie zniknęły nawet gdy Mikołaj pożegnał się i wyruszył w dalszą podróż.
Spotkanie mikołajkowe swą obecnością uświetnili członkowie Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Sekretarz Gminy Konopiska Pani Barbara Ankowska – Lis, która na wstępie skierowała kilka ciepłych słów do zaproszonych gości.
Mikołajki odbyły się dzięki funduszom przekazanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Konopiskach.
                                        Magdalena Badora
                                 Kierownik GOPS Konopiska
http://www.konopiska.pl/urzad/aktualnosci/idn:1313#galeria140
Narodowe Święto Niepodległości
„ Polska!
O, ileż w jednym słowie
Może się zmieścić wielkiej treści,
Ile rozpaczy i boleści,
Nikt nie wyliczy, nikt nie powie,
Chyba, że tylko polskie serce,
Co wiek przetrwało w poniewierce
I zniosło takich mąk bezedno,
Od których zda się gwiazdy bledną...”

    Słowa poety nawiązują do tragedii, jaka spotkała NASZĄ Ojczyznę w XVIII wieku, kiedy to, w wyniku trzech kolejnych rozbiorów, Polska została podzielona między zaborców i znikła z mapy Europy.
    11 listopada, jak co roku, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
Ta data jest wyjątkowo ważna i dlatego w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowali uczniowie kl. III Gimnazjum.

W XVIII wieku, za panowania ostatniego króla polskiego, straciliśmy wolność, ale istniał naród, który się nie poddawał, podejmował próby odzyskania niepodległości ( powstania narodowe w XIX wieku ), pamiętał o swoim pochodzeniu, języku, historii, kultywował tradycje...
„ O Polsko, święte Twe imię
Po cichu i po kryjomu
Z trwogą za siebie i innych
Szeptano w ojców mych domu.

Prawdziwe jakieś nieprawdy
Opowiadano o Tobie.
Mówiono, że jesteś święta,
Mówiono, że leżysz w grobie...”

    W 1914 roku wybuchła I wojna światowa, Polacy z ziem rozbiorowych walczyli często w szeregach wrogich sobie armii, ale wierzyli, że w końcu spełnią się marzenia o wolności. Rzeczywiście tym razem tak się stało. W 1918 roku, kiedy zakończyła się walka, uznano prawo polskiego narodu do niepodległości i w listopadzie powstało Państwo Polskie. Jego Tymczasowym Naczelnikiem został Józef Piłsudski.
„ Ojczyzna wolna, znowu wolna. Tak bije serce, huczą skronie!
A Biały Orzeł w słońcu kwiatów przyleciał, by Go ująć w dłonie...”

    Nasza szkolna uroczystość przypomniała i te bolesne, i te radosne karty historii... Obejrzeliśmy prezentację nawiązującą do wydarzeń sprzed lat, ale i pokazującą współczesne oblicze Polski oraz jej piękno. Później wysłuchaliśmy montażu słowno – muzycznego, przeplatanego pięknymi, polskimi pieśniami patriotycznymi. To była żywa lekcja historii i patriotyzmu, którą powinniśmy na długo pamiętać...A. Pietras

WARSZTATY TEATRALNE
W dniu 10 listopada 2016 roku klasa II gimnazjum wraz z opiekunem Agnieszką Jakubowską wzięła udział w organizowanych przez  GCKiR w Konopiskach warsztatach teatralnych. Uczniowie gimnazjów z Aleksandrii, Hutek i Konopisk spotkali się w tym dniu w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach. Warsztaty prowadziła pani - aktorka , która na co dzień profesjonalnie zajmuje się zajęciami związanymi z emisją głosui treningami aktorskimi. Na początku wysłuchaliśmy wykładu dotyczącego teatru i tworzenia przedstawień teatralnych , natomiast w drugiej części spotkania odbyły się ćwiczenia praktyczne. Bardzo interesujące dla młodzieży okazały się ćwiczenia oddechowe , których celem był rozluźnienie organizmu i nauka ,,prawidłowego” oddychania na co dzień. Po takim wprowadzeniu uczniowie odgrywali różne, krótkie scenki doskonaląc pod okiem specjalisty swój warsztat aktorski. Ważnym elementem tego spotkania był element integracji młodzieży. Wspólne ,, granie” osób, które wcześniej się nie znały, zbliżyło młodych ludzi. Miłym akcentem był również przygotowany przez GCKiR poczęstunek dla uczniów. Myślę , że podobne inicjatywy są bardzo wartościowe zarówno ze względu na rozwój zainteresowań i umiejętności jak i integrację młodzieży.
Agnieszka Jakubowska

[img]

NOCNE CZYTANIE
W nocy z 28 na 29 października w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach odbyła się coroczna impreza czytelnicza, którą zorganizowała Biblioteka szkolna pod opieką Agnieszki Jakubowskiej przy współpracy Żanety Drożdżyńskiej. W tym roku spotkaliśmy się pod hasłem ,,Nocne czytanie”, głównym celem imprezy była popularyzacja czytelnictwa i rozbudzanie zainteresowań literaturą wśród młodzieży gimnazjalnej. W imprezie uczestniczyło 23 uczniów gimnazjum, którzy wraz z opiekunami postanowili spędzić noc w szkole. Cała zabawa rozpoczęła się wspólnym czytaniem fragmentów książek dla młodzieży , które wybrali z biblioteki, należy nadmienić ,iż były to ,,świeżuteńkie” i piękne książki , których zakupienie możliwe było dzięki dofinansowaniu , jakie uzyskaliśmy w ramach ,,Narodowego Programu rozwoju czytelnictwa”. Przy tym czytaniu i interpretacjach tekstu było bardzo wesoło i śmiechu co niemiara, myślę , że właśnie takie przyjemne wspomnienia związane z czytaniem pozwolą wzbudzić u młodzieży sympatię do lektury. Następnym punktem programu były zabawy integracyjne przygotowane przez Żanetę Drożdżyńską pozwoliły one na zbudowanie wspaniałej , przyjaznej atmosfery . Kolejny punkt imprezy to wspólne oglądanie filmów i długie rozmowy , aż po świt. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili i choć wrócili do domu zmęczeni to jednak zadowoleni.

Agnieszka Jakubowska


Innowaca pedagogiczna w przedszkolu i II klsp
 Przedszkolaki oraz uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Hutkach rozwijają swoją twórczość artystyczną w ramach innowacji pedagogicznej, która ma na celu motywowanie dzieci do obserwacji otaczającego świata. Działanie to stymuluje różne uzdolnienia dzieci i rozwija ich zainteresowania plastyczne i techniczne oraz zdolność twórczego myślenia.
Gry i zabawy dydaktyczne poparte konkretnymi działaniami artystycznymi sprzyjają łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, rozwijają umiejętności manualne i  dają małym artystom wiele satysfakcji. Uczestnicy projektu wykonują prace plastyczne wykorzystując całą gamę technik plastycznych. Podczas zajęć kształtują  również zdolności interpersonalne, takie jak: współdziałanie w grupie, odpowiedzialność za własną pracę oraz postawę samodzielności i kreatywności.Poznają tajniki sztuki kulinarnej, a zapachy smakołyków  roznoszą się po całym budynku.
 Wszystkie dzieła można podziwiać na specjalnie wydzielonych w tym celu matach. Cieszą one oko, zarówno, autorów prac jak i podziwiających ekspozycję. Promienne uśmiechy dzieci oraz zachwyt i żywe zainteresowanie, jakie wzbudzają  wytwory plastyczne to najlepsza nagroda dla wszystkich uczestników projektu, a szczególnie dla pań: Iwony Maj, Marii Wołczyk i Barbary Cierniak, które są autorkami innowacji.


Przyjęcie „pierwszaków” do braci uczniowskiej
19 października  2016r. w Gimnazjum w Hutkach odbyło się pasowanie oraz "kocenie"  klasy 1 gimnazjum. Było to oficjalne przyjęcie uczniów do szeregów pozostałych gimnazjalistów zorganizowane przez Samorząd Uczniowski. O godz. 10 na sali gimnastycznej zebrała się cała szkoła aby obserwować zmagania pierwszej klasy z trudnymi, ale zarazem zabawnymi zadaniami.


ZNOWU NA TURYSTYCZNYM SZLAKU...
    Rozpoczął się nowy rok szkolny, a szkoła to nie tylko nauka...
18 października  wybraliśmy się na 1 – dniową wycieczkę do stolicy. Tym razem na trasie naszego zwiedzania nie znalazły się typowe dla Warszawy zabytki. W programie pojawiła się wycieczka do polskiego parlamentu oraz zwiedzanie polskiej telewizji.
    Wcześnie rano, pewnie trochę niewyspani, ale ciekawi wrażeń, wsiedliśmy do autokaru i ruszyliśmy w drogę...Za oknami jeszcze ciemno, parę ładnych kilometrów przed nami...
Przed godziną 10 dotarliśmy na ulicę Wiejską pod gmach Sejmu. Oczywiście ważne są względy bezpieczeństwa, więc upłynęło trochę czasu zanim weszliśmy do budynku, po wcześniejszym przejściu przez bramki. Spotkaliśmy się z panią przewodnik i rozpoczęliśmy zwiedzanie. Na początek obejrzeliśmy makietę przedstawiającą kompleks budynków sejmowych oraz obrazy pokazujące sale, w których obradowano na sejmach w dawnych wiekach. Później spacerowaliśmy po korytarzach i salach sejmowych, słuchając opowieści o parlamencie i jego pracy. Tego dnia nie toczyły się obrady, więc mogliśmy spokojnie przyjrzeć się sali, którą oglądamy w telewizji, gdy przekazywane są transmisje z obrad czy głosowań sejmowych. Mieliśmy również możliwość posłuchania, jak wygląda poselskie życie
od wiarygodnej osoby, czyli posła Andrzeja Gawrona, z którym się spotkaliśmy i mogliśmy usłyszeć, czym zajmują się nasi parlamentarzyści, pracując na co dzień na ul. Wiejskiej, jak również, jak wygląda ich życie prywatne – na ogół z dala od rodziny. I tutaj czekała na nas niespodzianka, gdyż, dzięki panu posłowi, poszliśmy zobaczyć hotel poselski. Jeszcze gablota z laskami marszałkowskimi ( od tej z Sejmu Wielkiego), pamiątkowe zdjęcia i opuściliśmy gmach parlamentu.
    Kolejnym naszym celem był budynek Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza, gdzie dotarliśmy po dosyć długim przejeździe ulicami zatłoczonej stolicy.
Tutaj mieliśmy okazję oglądać studia, w których przygotowywane są nagrania znanych programów, zobaczyliśmy, jak wygląda reżyserka i jak pracują osoby tam sie znajdujące.
Szczególnie interesujące i zarazem zaskakujące było to, że zobaczyliśmy na żywo fragmenty nagrań programu „ Jaka to melodia” oraz „ Pytanie na śniadanie.” Na dodatek mogliśmy sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie np. z Marzeną Rogalską. Na koniec jeszcze odwiedziliśmy
Muzeum telewizji, w którym zebrano wiele eksponatów pokazujących, jak ona się zmieniała na przestrzeni lat...
    No cóż, trzeba wracać do domu. Wyruszyliśmy w drogę powrotną i w godzinach wieczornych dotarliśmy szczęśliwie do Hutek. A wrażenia pozostaną...

                                                          Uczniowie Gimnazjum wraz z opiekunami


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ-PASOWANIE UCZNIÓW
Dnia 14. października 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach odbyła się uroczysta akademia a okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Organizatorami uroczystości byli uczniowie klasy pierwszej gimnazjum, a jej celem było uczczenie pracy nauczycieli oraz podziękowanie im za trud i zaangażowanie włożone w edukację i wychowanie młodych ludzi.
W oficjalnej części uroczystości pani dyrektor powitała zaproszonych gości, byłych pracowników szkoły, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz wręczyła im nagrody uznania za wyróżniającą pracę.
Uczniowie klasy pierwszej gimnazjum złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów gimnazjum. Po złożonej przysiędze pani dyrektor wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe zdjęcie ze świadectwem przynależności do grona naszej szkoły. Podczas uroczystości uczniowie złożyli życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wręczyli laurki ze słodkim cukierkiem.
Dzień ten został umilony występem artystycznym. Gimnazjaliści wraz z uczennicami szkoły podstawowej wystąpili w krótkim przedstawieniu „Jesień”, w którym mogli po raz pierwszy zaprezentować swoje umiejętności aktorskie i wokalne.
Magdalena Wolska-Majchrzak    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2023/2024 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1


Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w przedszkolu i szkole podstawowej znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio