szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa sierpień 2020


Wewnetrzne procedury bezpieczenstwa w ZSP w Hutkach

Organizacja roku szkolnego 2020/2021
Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

Wytyczne_dla_szkol_i_placowek_-_wrzesien_2020
Bezpieczny_powrot_do_szkol_-_informacja_prasowa_5_08_2020

Zakończenie przedszkola 2020
Kolejny rok edukacji za nami. W tych wyjątkowych warunkach przygodę z przedszkolem zakończyła dziewięcioosobowa grupa. Od 1 września 2020r. staną się Oni uczniami I klasy szkoły podstawowej.
Pani Żaneta Drożdżyńska wspólnie z dziećmi przygotowała film na pożegnanie przedszkola.
Zapraszamy do obejrzenia, wystarczy skopiować poniższy link do przeglądarki
https://www.youtube.com/watch?v=cOzSTMYQD3Q

Oliwia Florczyk - Wicemistrz Pióra
  W bieżącym roku szkolnym miała miejsce kolejna, już XI edycja Konkursu Kaligraficznego „I Ty możesz zostać Mistrzem pióra”o randze wojewódzkiej.
     Dnia 20 maja 2020 r. dokonano oceny prac i wyłoniono zwycięzców.  Znalazł się wśród nich również uczeń naszej szkoły, wśród nich znalazła się Oliwia Florczyk uczennica III klasy szkoły podstawowej. Praca została napisana pod kierunkiem Pani Krystyny Badory
I my dołączamy do gratulacji

Zdalna Szkoła


W dniu 28 kwietnia 2020 r. zawarto umowę pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Konopiska na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 59 980,00 PLN i stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.
Celem projektu jest zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli umożliwiających zdalną naukę.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”).

"Pozdrowienia od koleżanek i kolegów z przedszkola".
Grupa starszaków z naszego przedszkola wspólnie stworzyła krótki film pt."Pozdrowienia od koleżanek i kolegów z przedszkola".
Wychowawczyni Żaneta Drożdżyńska zaproponowałam dzieciom, aby narysowały laurkę dla kolegów i koleżanek z przedszkola. Prace wpływały przez cały ubiegły tydzień.
Efektami swojej  pracy pragną się pochwalić, wystarczy skopiować poniższy link do przeglądarki   
https://www.youtube.com/watch?v=4a97WZ-d2Sc

Majowe Święta
Każdego roku nasza społeczność szkolna świętuje apelem  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowe Święto 3 Maja.

W tym roku nie będzie nam dane spotkać się w hali naszej szkoły. Zachęcamy całą spolecznosć Zespołu

1 Maja

Święto Pracy to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, święto obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 r.
2 Maja
Święto Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest w Polsce 2 maja, ma na celu popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

3 Maja
Święto Konstytucji
3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie, doniosłym dziełem myśli polskiego Oświecenia.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3 maja uznano za  święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas  zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowej w roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestacji były tłumione przez milicję. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione.
Od 1990 roku 3 Maja znów jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce, dniem wolnym od pracy

Dla najmłodszych polecamy film o symbolach narodowych:

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA

Piosenkę o Fladze:

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0


Starszym Uczniom  i ich Rodzinom polecamy ciekawą animację:

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk


Pamiętajmy
13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskich


Dbamy o nasze zęby
Ważnym elementem zdrowego stylu życia, który promujemy realizując projekt Erasmus+ pt. "Taste of life", jest dbanie o zęby. Do naszej szkoły przyjechał DENTOBUS - mobilny gabinet stomatologiczny. Stomatolog dokonał przeglądu zębów dzieci i pouczył je, jak należy o nie dbać.


Fotorelacja z wyjazdu na lodowisko do Blachowni -20 lutego 2020r.
W ramach projektu Erasmus+ "Taste of life" promując aktywny styl życia czwartkowe popołudnie , ku radości nas wszystkich, spędziliśmy na lodowisku    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2022/2023 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1
 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio