szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


CZYTANIE MĄDRA RZECZ

„Mądra szkoła czyta dzieciom” to nowa odsłona kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, tym razem adresowana do szkół. Jej celem jest zachęcenie dyrekcji szkół i nauczycieli do wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć.Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika – człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość, ma bowiem do czynienia z dorobkiem największych umysłów z różnych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, podejmują lepsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, lepsze relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe życie. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych i samodzielnych ludzi – czytajmy im. Takie hasło przyświecałouczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach , którzy w nocy z piątku 20.11.2015 na sobotę 21.11.2015 zorganizowali pod opieką Agnieszki Jakubowskiej ,,NOCNE CZYTANIE”. Każdy z uczniów przygotował fragment swojej ulubionej książki, który przedstawiał swoim kolegom, aby zachęcić ich do przeczytania tej lektury. Najciekawszą interpretację przygotowali Agata Drożdżyńska i jej brat Daniel , zaprezentowali oni fragment ,,Balladyny” Juliusza Słowackiego w wersji kabaretowej, wzbudziło to wiele pozytywnych emocji i śmiechu wśród zebranych. Po zakończonym czytaniu uczniowie wspólnie zjedli kolację i obejrzeli kilka ciekawych filmów. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i niewątpliwie służyło integracji uczniów, jednocześnie taka forma czytania powoduje , że kojarzy się ono z przyjemnymi chwilami spędzonymi z rówieśnikami w dość nietypowych okolicznościach. Uczniowie zaplanowali już kontynuację akcji ,,Mądra szkoła czyta dzieciom” na rok następny.

Agnieszka Jakubowska
"MŁODZI GŁOSUJĄ"


FOTORELACJA Z INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
,,Cała Polska czyta dzieciom'' w ZSP w Hutkach
 Jeśli chcemy żyć  w kraju mądrych ludzi, powinniśmy zadbać o to, by wszystkie dzieci dobrze znały język i z przyjemnością czytały.
25 listopada w  ramach akcji ,,Czytające szkoły'' i ,,Czytające przedszkola'' kolejny już raz odbyło się wspólne czytanie dzieciom. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego wiedzą, że jest to  sprawdzony sposób na zainteresowanie dzieci książką, rozbudzenie potrzeby czytania, wychowania czytelników.  Czytanie jest podstawowym narzędziem myślenia i zdobywania wiedzy. Bez umiejętności czytania, rozumienia tekstu  nie można odnieść sukcesu w szkole. Powinniśmy od najmłodszych lat robić wszystko, aby rozwijać umiejętności językowe dzieci - zachęcając do zadawania pytań, snucia refleksji, a także codziennie czytając dzieciom dla przyjemności. Słuchając bogatego języka literackiego, dziecko bez kontekstu domyśla się i poznaje znaczenie nowych słów, uczy się poprawnej gramatyki i składni,  a w przyszłości z łatwością chętnie samo będzie czytać. Tym razem w naszą akcję włączyli się:   pani Zofia Kuśmierska - zastępca wójta Gminy Konopiska, pan Marcin Maranda - dyrektor Biblioteki  Gminnej w Konopiskach oraz  pani Iwona Lisek - dyrektor GCKiR w Konopiskach.  Dzieci przedszkolne oraz uczniowie kl. I i II SP z dużym zaciekawieniem słuchali czytanych przez naszych gości książek. Były to przeważnie książki, które sami czytali swoim dzieciom. Ciekawym elementem tego spotkania był konkurs  ,,Czy znasz te bajki?'' przygotowany przez Żanetę Drożdżyńską - studentkę pedagogiki, absolwentkę naszej szkoły i wolontariuszkę. Wszyscy wykazali się dużą  znajomością bajek.  Po konkursie rozdano ,,słodkie nagrody'', a następnie uczniowie klasy drugiej w podziękowaniu dla naszych gości przeczytali humorystyczny utwór ,,Wesołe smoki''. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem dla dzieci. Przygotowaniem imprezy zajęły się -  Iwona Maj, Krystyna Badora , Maria Wołczyk i Zdzisława Szydłowska.
                                                                   Krystyna BadoraNarodowe Święto Niepodległości
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 11 LISTOPADA
PAMIĘTAMY!
 
Jak tu dziś odświętnie i uroczyście!
Przecież dziś wielkie święto, święto Odrodzenia Polski.
Jaki wiatr się zerwał, co to za wiatr?
- To wiatr historii.
                     Warto się czasem zasłuchać
                    W wiatru granie
                    szum gałęzi
                   listopadów przemijanie
                                            Warto się czasem zasłuchać
                                            W grobów ciszę
                                           By mowę wieków usłyszeć
                                          One mówią ...
    10 listopada, w przeddzień ważnego dla Polaków święta, spotkaliśmy się na uroczystej akademii, aby przypomnieć wydarzenie sprzed lat i bohaterów tamtych czasów...
Był XVIII wiek. Jakże to dla nas odległe czasy i jak tragiczne dla narodu polskiego. Wtedy, w wyniku trzech rozbiorów Polski, straciliśmy niepodległość i to na wiele lat. Polski nie było na mapach Europy, ale Polacy pamiętali o swoim pochodzeniu, o swojej historii, tradycji, ojczystym języku i wierze...Dzięki temu szczególnemu poczuciu wspólnoty, dzięki działaniom podejmowanym przez patriotów, po prawie 123 – ech latach niewoli odzyskaliśmy wolność. To były ciężkie lata rusyfikacji i germanizacji, lata ciemiężenia Polaków przez zaborcze państwa. Nasi przodkowie podejmowali wysiłki, aby Ojczyzna znowu stała się wolna – były to powstania narodowe w XIX wieku. Wiele ofiar, ogromne poświęcenie, przelana krew, a potem represje, emigracja...Niestety ponieśliśmy wtedy klęski, ale nie poddawaliśmy się i nie rezygnowaliśmy z marzeń o wolnym kraju.
    I wreszcie udało się ! Rok 1918 przyniósł wolność. Wcześniej rozegrała się, tragiczna w skutkach, I wojna światowa. Polacy, wcieleni do armii zaborców, również brali w niej udział.
Nareszcie nasi przodkowie mogli znowu spotkać się i żyć we własnym kraju. Wielu Polakom to zawdzięczamy – Oni na arenie międzynarodowej upominali się o Polskę i stale o niej przypominali...
Uczniowie kl. II Gimnazjum przygotowali uroczystość, która nie tylko przypomniała wydarzenia sprzed lat, ale również była lekcją patriotyzmu. Program przeplatały piękne, polskie pieśni patriotyczne.
Wszyscy jesteśmy Polakami!
 
Być może gdzie indziej są ziemie piękniejsze
I noce gwiaździste, i ranki jaśniejsze
Być może gdzie indziej, lecz sercu jest droższa
Piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza.   
    Poznawajmy nasz kraj i jego historię poprzez wędrówki szlakiem pięknych , polskich krajobrazów i wspaniałych zabytków, które świadczą o naszej, wielowiekowej historii. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami...
                                                            Anna PietrasNajlepsi w gminie

Po raz kolejny udało nam się wygrać profilaktyczny konkurs gminny organizowany przez Gminna Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Warsztaty filmowe dla uczniów szkoły podstawowej
Uczniowie szkoły podstawowej oraz starsze przedszkolaki wzięły udział w warsztatach "Na planie filmowym". Warsztaty poświęcone były głównie charakteryzacji filmowej. Dzieci pod kierunkiem p.Eweliny Ignaszak-Stolarskiej (ROK Częstochowa)przyjmowały role filmowe, a następnie odgrywały je.Na koniec warsztatów wręczono "filmowego Oscara" i wykonano pamiątkowe zdjęcie.
Warsztaty realizowane były w ramach Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie , a koordynatorem Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.
Gra dydaktyczna 3D autorstwa Żanety Drożdżyńskiej
Wolontariuszka Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Hutkach, pani Żaneta Drożdżyńska, wykonała grę dydaktyczną w 3D  pt. „Małpi skok”. Nową grą były zafascynowane dzieci szkolne oraz przedszkolne. Gra wywołuje w dzieciach pozytywne emocje oraz wzbudza  w dzieciach fascynacje oraz wielkie zainteresowanie. Dzieci miały okazję zapoznać się z nową formą gry dydaktycznej. Znając chęć oraz zaangażowanie pani Żanety, dzieci będą miały jeszcze okazje poznać inne pomysły gier dydaktycznych wykonanych przez ich autorkę.
Warto wspomnieć , że Żaneta Drożdżyńska, absolwentka naszego gimnazjum, jako wolontariuszka od dwóch lat wspiera proces dydaktyczny  w ZSP w Hutkach .PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH
2 listopada 2015r. uczniowie szkoły podstawowej oraz dzieci przedszkolne odwiedziły  grób swojej koleżanki Nataszy Chamali na cmentarzu w Rększowicach , po czym udali się do Konopisk i tam na mogiłach zbiorowych upamiętniających ofiary różnych wydarzeń historycznych. Wszędzie tam minutą ciszy, modlitwą i zapalonymi zniczami oddali szacunek zmarłym.MŁODZI GŁOSUJĄ
Uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach przeprowadzili kolejna symulację wyborów, tym razem do Sejmu i Senatu. Przygotowania odbywały się pod opieką nauczycielki WOS-u Pani Małgorzaty Świeżej. W okresie przedwyborczym  odbywały się lekcje na temat wyborów oraz prac Parlamentu RP. Uczniowie przygotowali również hasła i plakaty zachęcające do udziału w głosowaniu. Dla mieszkańców Hutek uczniowie przygotowali ulotki przypominające o wyborach i sposobach głosowania do Parlamentu 25 października. Rozwiesili również w okolicy  plakaty .
19 października młodzież zagłosowała na wybrany Komitet Wyborczy. Grupa uczniów klasy II gimnazjum, odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów , przygotowała lokal wyborczy  oraz czuwała nad ich prawidłowym przebiegiem. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza przeliczyła głosy. Frekwencja wyborcza wyniosła 87%. Najwięcej głosów uzyskał Komitet Wyborczy  Wyborców Zbigniewa Stonogi, na drugim miejscu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, a na trzecim Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz ‘15”.

    Małgorzata Świeża


    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2022/2023 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1
 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio