szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne niwelujące skutki edukacji zdalnej.

    Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły po pandemii? Poradnik dla rodziców:
  https://jim.org/wp-content/uploads/2020/05/Jak-wspiera%C4%87-dziecko-w-powrocie-do-szko%C5%82y_Poradnik-1.pdf

  Środowisko wspierające aklimatyzację uczniów i odbudowywanie relacji po powrocie do nauki stacjonarnej: https://drive.google.com/file/d/1uJxPHg8KIgQHVNglmNndURpMUSlOqETc/view

  Jak wspierać dzieci i młode osoby zaniepokojone pandemią Covid19:
  https://emergingminds.org.uk/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_porady-dla-rodzico%CC%81w-i-opiekuno%CC%81w-002.pdf

  Trudności uczniów w powrocie do szkoły:
  https://zpe.gov.pl/a/trudnosci-uczniow-w-powrocie-do-szkoly-jwachowiak/DzORw1sQa

  Jak radzić sobie z emocjami w dobie koronawirusa?
  https://rodzice.fdds.pl/wiedza/jak-radzic-sobie-z-emocjami-w-dobie-koronawirusa/

  Depresja u dzieci i nastolatków – jak ją rozpoznać?
  https://800100100.pl/dla-rodzicow/depresja-u-dzieci-i-nastolatkow—jak-ja-rozpoznac,id,25

  Dziecko w sytuacji kryzysowej:
  https://zspaleksandria.pl/wp-content/uploads/2021/05/dziecko-w-sytuacji-kryzysowej.-wspierajaca-rola-pracownikow-oswiaty.pdf

  Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - zbiór materiałów:
  https://www.ore.edu.pl/2015/06/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-materialy-do-pobrania/

  Zarządzanie emocjami:
  https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7QSz2eOZcmEJ:https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php%3Fid%3D29647+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d

  Zaburzenia odżywiania się - problem współczesnej młodzieży. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/197/06ore_odzywianie.pdf

  Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/phocadownload/pracownie/seria_profilaktyka_Zapobieganie_samobojstwom_dzieci_i_mlodziezy.pdf

Pedagoga specjalny
od 29 września 2022r funkcję pedagoga specjalnego w ZSP w Hutkach pełni Pani Joanna Dróżdż

PEDAGOG SZKOLNY mgr Joanna Dróżdż

"Pierwsza rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi czuć się kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić"


Jan Paweł II

Wpisz tekst

TELEFONY ZAUFANIA


    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2023/2024 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1


Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w przedszkolu i szkole podstawowej znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio