szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


Przygotujmy lepszy świat
W związku z przystąpieniem szkoły do programu edukacyjnego Przygotujmy lepszy świat, uczniowie z klasy pierwszej przygotowywali zdrowe i wesołe kanapki.


Święto drzewa
26 października 2020r. odbyły się warsztaty ekologiczne dla klasy I-III z okazji Święta drzewa, które przeprowadziła Agnieszka Bartocha wraz z pomocą Anny Hodorowicz z Ośrodka Edukacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie.
Uczniowie na zajęciach poznali budowę i etapy rozwoju drzewa oraz jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Omówili rodzaje i gatunki drzew liściastych i iglastych oraz ich wpływ na ekosystem.
Na zakończenie warsztatów uczniowie rozwiązywali krzyżówkę z wiedzy o drzewach i lasach.
Następnie spędziliśmy czas na świeżym powietrzu, wśród pięknych, kolorowych drzew.


Podsumowanie akcji "Mikołaj na Kresach"


Już od wielu lat Stowarzyszenie Patriotyczne” Kresy” w Częstochowie organizuje akcję charytatywną dla Polaków mieszkających na Kresach. Akcja oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej. Tak jak każdego roku Samorząd szkolny, dzieci przedszkolne i uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. M. Kopernika w Hutkach stanęli na wysokości zadania. Zebrali słodycze dla  swoich koleżanek i kolegów ze wschodu, aby ich też mógł odwiedzić wyczekiwany Mikołaj. W zbiórkę zaangażowali się uczniowie ze wszystkich klas szkoły podstawowej a także przedszkolaki, które szczególnie chętnie obdarowywały swoich rówieśników. Taka postawa jest bardzo budująca, gdyż dzieci już od najmłodszych lat uczą się ofiarności i dzielenia z innym człowiekiem , co owocuje budowaniem więzi międzyludzkich i uczy postawy obywatelskiej. 16 października przekazaliśmy 3 wielkie kartony darów do naszego koordynatora

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ-PASOWANIE NA UCZNIA I PRZEDSZKOLAKA
14 października 2020r. w naszej szkole odbyła się bardzo ważna uroczystość - Pasowanie na Ucznia i Pasowanie na Przedszkolaka.
Przedszkolaki i pierwszoklasiści wzorowo zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar Szkoły oraz Pasowanie na Ucznia, którego dokonała Dyrektor szkoły Tamara Gwóźdź.
W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów Szkoły Podstawowej, a młodsze dzieci do grona Przedszkolaków.
Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz złożenie odcisku palca i podpisu do księgi pamiątkowej Szkoły przez przedszkolaków i uczniów.
Tradycyjnie Rodzice wręczyli swoim Dzieciom rożki obfitości.

Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila.

Kolejnym ważnym wydarzeniem były obchody Dnia Edukacji Narodowej, w którym Dyrektor szkoły wręczyła nagrody i podziękowania dla nauczycieli i pracowników szkoły, dziękując za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
                                                


Erasmus Days
Włączamy się w inicjatywę Erasmus Days, która ma na celu upowszechnianie rezultatów projektów Erasmus+. Od września 2018 r. jesteśmy w gronie szkół realizujących projekty Erasmus+. Nasza szkoła zrealizowała już jeden projekt i jest w trakcie realizacji kolejnego. Chcemy się podzielić rezultatami naszego pierwszego projektu pt. "Nasza szkoła-nasza przyszłość". Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, która znajduje się w zakładce Erasmus.

Dziecięcy Mamoriał im. Ireny Szewińskiej
Czteroosobowa drużyna naszej szkoły podstawowej(Patrycja Bączyńska, Natalia Fac, Jakub Grabarczyk i Igor Lazar) wzięła udział w  Dziecięcym  Mamoriale im. Ireny Szewińskiej , który odbył się 30 września 2020r. na stadionie lekkoatletycznym w Konopiskach. Natalia Fac uczennica VI klasy zdobyła III miejsce w rzucie piłeczką palantową .  Mamoriał miał rangę zawodów wojewódzkich,  tym bardziej cieszy sukces Natalki. Opiekunem Uczennicy z ramienia szkoły  jest Pan Adam Szczerbak- nauczyciel wychowania fizycznego.
Życzymy dalszych sukcesów
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
26 września, jak co roku, obchodzimy święto języków obcych – Europejski Dzień Języków. Szczególnie w tym dniu przypominamy sobie, jak wiele korzyści płynie ze znajomości języków obcych. Kształcenie  językowe jest ważnym narzędziem służącym wzajemnemu poznaniu i budowaniu tolerancji pomiędzy różnymi kulturami. Znajomość języków pomaga ludziom podróżować i nawiązywać przyjaźnie, lepiej docenić innych i ich kulturę. Znajomość języków daje też szansę lepszej pracy, awansu i wyższych zarobków.
W naszej szkole ten dzień obchodziliśmy w piątek 25 września i w poniedziałek 28 września. Młodsze klasy obejrzały filmik o znaczeniu języków obcych, a po filmie dyskutowały o tym, dlaczego warto uczyć się języków obcych. Uczniowie klasy 4 i 6 przygotowali plakaty, rymowanki i wierszyki, w których zachęcali do nauki języków obcych i uświadamiali, że warto uczyć się języków obcych. Klasa 7 pomogła przygotować gazetkę na korytarzu z ciekawostkami dotyczącymi języków oraz pracami uczniów. Ponadto uczniowie klasy 7 wcielili się w role nauczycieli uczniów klas 4 i 6 – uczyli swoich kolegów i koleżanki podstaw języka niemieckiego (którego sami zaczęli się uczyć w tym roku szkolnym). Bartek M., Paweł, Igor i Bartek C. rzetelnie przygotowali się do lekcji i ciekawie je poprowadzili, a uczniowie klas 4 i 6 z zainteresowaniem chłonęli nową wiedzę.
Myślę, że wszystkich udało się nam przekonać, że WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH!
Magdalena Kotowska


„Sprzątanie świata - Polska”


„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.  Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

„Sprzątanie świata - Polska” = razem możemy więcej!


Inauguracja roku szkolnego 2020/2021


Pierwszy dzień roku szkolnego 2020/2021 rozpoczął  się tradycyjnie od uroczystego apelu, na którym dzieci przedszkolne i uczniowie przywitali  kolejny rok nauki,  dla uczniów I klasy rozpoczął się nowy etap życia .
Tamara Gwóźdź- dyrektor Zespołu złożyła życzenia  uczniom , aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale też niosły wiele zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień, z nowej wiedzy i nabywania doświadczenia, które będzie procentowało w przyszłości.Następnie zwróciła się do nauczycieli  życząc spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. To  na ich barkach spoczywa wielka odpowiedzialność edukowania młodych pokoleń i wszczepiania im chęci uczenia się nowych rzeczy i nabywania nowych umiejętności.

Nowy rok szkolny będzie odbywał się w szczególnym reżimie sanitarnym. MEN przygotowało wytyczne dla dyrektorów , które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i  uczniom. Nie będzie obowiązku zakrywania nosa i ust podczas zajęć dydaktycznych, ale na przerwie , w szatani, wchodząc do obiektu  uczniowie i pracownicy powinni zakrywać twarz i nos dla własnego i innych bezpieczeństwa . Uczniowie będą jednak musieli pamiętać o dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku. Osoby, które wykazują niepokojące objawy, takie jak, np.  kaszel, katar  powinny pozostać w domach.
Na uroczystym apelu minutą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej.
Tego dnia pożegnaliśmy Panią Krystynę Badorę długoletnią nauczycielkę naszego Zespołu, która podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. Żegnając Panią Krystynę  chcemy Jej podziękować  za wzorową pracę, za cierpliwość i wytrwałość w niesieniu daru nauki, za oddanie serca w kształtowaniu młodych pokoleń, ale również pozytywne promowanie wizerunku przedszkola i szkoły .
Nasze słowa jednak, nawet  te najpiękniejsze, nie wyrażą w pełni naszej wdzięczności i podziękowań.
Na tej uroczystości został wręczony akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego Pani Justynie Śmieszek .
Następnie wychowawcy przekazali  swoim podopiecznym najważniejsze informacje na temat organizacji pracy przedszkola i szkoły .


Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka
Compensa_ubezpieczenia szkolneNNW_210x297_spad5mm_2020-03-24OWU NNW Szkolne V RODOZal1 OWU NNW Szkolne


    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2022/2023 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1
 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio