szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


Projekt Erasmus+ w ZSP w Hutkach
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach ponownie znalazł się w gronie szkół w Polsce, które pozyskały fundusze na realizację projektu europejskiego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, tym razem w ramach Partnerstwa Współpracy Szkół (akcja KA229) w sektorze Edukacja Szkolna złożonych przez polskie szkoły koordynujące projekty. Nasz projekt został wysoko oceniony, uzyskał 90 pkt. na 100 i znalazł się na 17 miejscu wśród 150 projektów zatwierdzonych do realizacji w Polsce (na 265 złożonych).
Projekt nosi tytuł „Taste of life” – „Smak życia” i dotyczy rozwijania kompetencji kluczowych oraz propagowania zdrowego odżywiania, zdrowego, aktywnego stylu życia oraz przeciwdziałania otyłości wśród dzieci. W projekcie biorą udział szkoły z 6 państw: Polski, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch i Finlandii. Uczestnikami będą uczniowie w wieku 3 – 14 lat oraz nauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej Nasze główne cele to: europejski dialog interkulturowy, kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i otwartości wobec innych narodowości i kultur, propagowanie zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, rozwijanie kompetencji kluczowych, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, zachęcanie do pokonywania barier językowych poprzez umożliwienie kontaktu z rówieśnikami z różnych części Europy.
Wiemy, jak ważne jest we współczesnej szkole kształtowanie kompetencji kluczowych, ponieważ młody człowiek potrzebuje ich do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej, a w przyszłości - zatrudnienia. Wszystkie kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może przyczynić się do udanego życia we współczesnym społeczeństwie. Kompetencje w szkole kształtujemy nie tylko poprzez to, czego uczymy, ale przede wszystkim, jak uczymy. Dlatego bardzo ważnym elementem projektu będzie wspólne szkolenie, podczas którego dowiemy się, jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów, jak wypracować nowe metody pracy rozwijające kompetencje kluczowe uczniów oraz ciekawe narzędzia TIK, które staną się międzynarodowymi pomocami dydaktycznymi. Do osiągnięcia zakładanych celów ma posłużyć wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, w tym: wzajemne poznanie warsztatów pracy, systemów edukacyjnych, wspólne poszukiwanie innowacyjnych metod pracy oraz sposobów ich wdrażania, a także konstruowanie pomocy metodyczno-dydaktycznych opartych na TIK.

Magdalena Kotowska

Erasmus+ KA1
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hutkach realizowany jest projekt Erasmus+ dla nauczycieli. Ten projekt to dla naszej szkoły szansa na rozwój na europejskim poziomie, duży krok ku wyrównaniu szans edukacyjnych i umocnieniu pozycji naszych uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych, ponieważ podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli oznacza podniesienie jakości pracy szkoły. Udział naszych nauczycieli w takim projekcie to również nadanie szkole europejskiego wymiaru i duży krok ku nowoczesnej edukacji.   
W związku z tym w czasie wakacji dziewięciu nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Kopernika w Hutkach zdecydowało się wziąć udział w projekcie Erasmus+ edukacja szkolna, akcja KA1 .Celem  naszego projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji naszych nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, częste wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych technologii i narzędzi cyfrowych w pracy z uczniami, poprawa wyników nauczania i wyników egzaminów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego.
Dzięki stosowaniu TIK, doskonalenie przez nauczycieli przedszkola znajomości języka angielskiego i uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu, a dzięki temu podniesienie jakości i efektywności nauczania języka angielskiego na najwcześniejszym etapie edukacyjnym.
   Poprawa jakości zarządzania szkołą dzięki doskonaleniu znajomości języka angielskiego przez dyrektora, podniesienie poziomu jakości nauczania i uczenia się, zwiększenie szans edukacyjnych naszych uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych.
Rozwój kompetencji społecznych, organizacyjnych, kulturowych nauczycieli i uczniów, poszerzanie horyzontów, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne kultury,  zwiększenie motywacji uczniów do nauki poprzez stosowanie TIK, wzmacnianie poczucia własnej wartości, zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły oraz własnego rozwoju zawodowego i osobistego, nabycie przez dyrektora i nauczycieli kompetencji i umiejętności językowych w celu skutecznej komunikacji z nauczycielami z innych krajów europejskich podczas realizacji wspólnych międzynarodowych projektów w ramach eTwinning, Erasmus+ i in., nada szkole wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej Europy.
Agnieszka Jakubowska


Wieczornica upamiętniająca 80-ą rocznicę wybuchy II wojny światowej
Był kiedyś taki wrzesień, kiedy szkoły nie doczekały się uczniów, a dla ludzi zaczęła się walka o przetrwanie, o życie, o wolność... W 1939 roku rozpoczęła się II wojna  światowa.
Hitlerowskie Niemcy zaatakowały granice Polski i innych państw. . Chcemy otaczać szacunkiem tych, którzy jeszcze są wśród nas, a wtedy dzielnie walczyli o wolność. Spotkaliśmy się, aby wspólnie „ cofnąć się” o  80 lat wstecz i uczcić pamięć ofiar tamtych lat.
Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary
dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostają.
Wszystko staje się jednym: żywe i umarłe.
Wszystko splata się w jedną – narodową pamięć.
Obraz przeszłości i przyszłości sięga
Przez serce żywe, co w piersiach nam bije.
BO WOLNOŚĆ TO JEST TYLE,
ILU NAS POLEGŁO.
BO WOLNOŚĆ TO JEST TYLE,
ILU NAS DZIŚ ŻYJE.
Każda wojna była i jest dramatem człowieka. Jest nie tylko przeszłością, doświadczeniem, cierpieniem, stratą, ale i przestrogą dla kolejnych pokoleń. Żyjemy obecnie w wolnym kraju, w pokoju i oby tak było zawsze!
Zawsze pamiętajmy o poległych żołnierzach i osobach cywilnych!
Zawsze pamiętajmy ojców i synów na wojnie, płaczące matki i córki!
Zawsze pamiętajmy o pogrzebanych w historii!
Dopełnieniem programu było obejrzenie filmu o czasach wojny i okupacji.
Program słowno – muzyczny na to spotkanie wspomnieniowe został przygotowany przez uczniów kl. VI.
A. Pietras

Inauguracja roku szkolnego2019/2020
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 przebiegało dwutorowo:
•w pierwszej części nastąpiło uroczyste przywitanie gości zaproszonych- Edwarda Bałdygę- przewodniczącego Rady Gminy Konopiska, Ks.Sebastiana Ciastka- proboszcza parafii NSPJ w Rększowicach, Annę Suchecką- sołtysa sołectwa Hutki,Annę Bałdygę –przewodniczącą KGW w Hutkach oraz  Polskich Dzieci Wojny- PP. Stanisławę  Brzeską, Zofię Jagodę, Dorotę Kukułę  Maria Maj przez Dyrekcję Szkoły słowami: „Drogie Polskie Dzieci Wojny! My społeczność  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach witamy Was w naszych progach, pragnąc wraz z Wami symbolicznie dokończyć okrutnie przerwany wybuchem II wojny światowej ówczesny marsz do szkoły. Witamy Was z otwartymi ramionami i gorącym sercem, deklarując, że o Waszej Historii Polskich Dzieci Wojny nie zapomnimy!Zapraszamy.” Po czym odśpiewano  Hymn Narodowy , wyświetlono film o wojnie i dzieciach wojny i wysłuchano opowieści Dzieci Wojny, które  wywołały na twarzach słuchaczy łzy wzruszenia,
•w drugiej części przekazane zostały informacje związane z organizacją roku szkolnego, przywitanie nowozatrudnionego nauczyciela, po czym uczniowie rozeszli się do klas  na spotkania z wychowawcami

 


NASI UCZNIOWIE NA TURYSTYCZNYM SZLAKU...
„ Każda przeżyta chwila ma swoje znaczenie,
bo bez niej nie bylibyśmy tym, czym jesteśmy”

    Szkolne życie to nie tylko lekcje i nauka. Wspólne wyjazdy na turystyczne szlaki rozwijają u naszych wychowanków zainteresowania, pasje, kształcą, motywują do poznawania pięknych zakątków naszej Ojczyzny, uczą , jak poznawać siebie i innych oraz jak funkcjonować w grupie rówieśników.

20 maja 2019r.

    Godziny poranne, na przystanku przy szkole stoi grupa uczniów kl. III gimnazjalnej i ich opiekunowie. Jeszcze kilka chwil i autobus wyrusza na wycieczkę do Pszczyny i Oświęcimia.
Pierwszym punktem zwiedzania była Pszczyna, która szczyci sie pięknym rynkiem wśród zabytkowych kamienic oraz wspaniałym zamkiem. Byliśmy pod wrażeniem tej budowli oraz jej wnętrz – przepych wystroju, oryginalne rozwiązania architektoniczne, wspaniałe meble, dzieła sztuki, zamkowe komnaty urządzone bardzo gustownie...Na dodatek zamek ten, który nie zawsze należał do polskich rodów, miał szczęście i nigdy nie był zburzony, zniszczony, chociaż przeszedł kilka razy przebudowę. Tutaj bywał cesarz Austro – Węgier ( cały parter to pokoje tylko dla niego ) , tutaj analizowano plany bitew w czasie I wojny światowej, tutaj mieszkała legendarna księżna Daisy – postać nieco tajemnicza, owiana legendą
i tragiczna....
    Później wybraliśmy się w dalszą drogę. Naszym celem było zwiedzenie Muzeum – Obozu Koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka. To wyjątkowe, ale jakże smutne, miejsce. Przenieśliśmy sie na kilka godzin w inny świat z przeszłości, z czasów II wojny światowej.... Zwiedzając kolejne budynki, chodząc drogami obozowymi, patrząc na dawny piec krematoryjny, mieliśmy świadomość, ile ofiar pochłonęło to miejsce, ile tutaj przelano potu, łez i krwi... Patrzyliśmy na cele, w których „mieszkali” więźniowie, na zdjęcia tych, którzy stracili tutaj życie. Słuchaliśmy żydowskich pieśni i modlitw. To, co opowiadała nam pani przewodnik docierało do głębi naszych serc i pozostanie tam na zawsze.
Smutne i bolesne jest to, że przecież: „ ludzie ludziom zgotowali ten los...”.
Wyruszyliśmy w drogę powrotną i wieczorem dotarliśmy do Hutek.


6 – 7 czerwca 2019r.

    Tym razem na polskie drogi, i to na dwa dni, wybrali sie uczniowie kl. IV – V wraz z opiekunami.
Naszym turystycznym  celem były Beskidy. Oczywiście  program wycieczki zawierał tylko zwiedzanie niektórych miejsc, bo te góry obfitują w wiele atrakcji...
Najpierw pojechaliśmy do Bielska – Białej. Żeby poczuć się jak w górach, ruszyliśmy na szlak, którym dotarliśmy do Kolejki gondolowej na Szyndzielnię. Już w drodze na górę mieliśmy pełno wrażeń, gdyż oglądane widoki były wspaniałe. Po krótkim odpoczynku – dalej w drogę! Następnym punktem było zwiedzanie Wisły – turystycznej, górskiej miejscowości, zawsze tłumnie odwiedzanej przez turystów, miasta rodzinnego wybitnego, polskiego skoczka – Adama Małysza. Odbyliśmy podróż  Ciuchcią, która stanowi atrakcję tego miejsca. Po drodze słuchaliśmy opowieści przewodnika, podziwialiśmy okoliczne krajobrazy. Zwiedziliśmy skocznie narciarską , obejrzeliśmy zamek prezydencki i zaporę... Później spacerowaliśmy główną promenadą miasta. Oczywiście – był czas na zjedzenie pysznego loda dla ochłody i zakup pamiątek.
    Późnym popołudniem ruszyliśmy do Ustronia, aby zameldować sie w naszym ośrodku.                          Tam zjedliśmy obiadokolację i wspólnie spędzaliśmy czas, dobrze się bawiąc i relaksując.
Rano, po śniadaniu podjechaliśmy do Leśnego Parku Niespodzianek, a była ich tam moc!  Spacerowaliśmy wśród zwierząt, które mogliśmy karmić z ręki.  Oglądaliśmy pokazy lotów ptaków drapieżnych i sów, a przy tym dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o nich. Potem wróciliśmy do ośrodka na obiad i wybraliśmy się w stronę Żywca. Niedaleko tego miasta zatrzymaliśmy sie w MIKROCEN - TRUM   NAUKI  na zajęcia warsztatowe – oglądaliśmy doświadczenia z azotem, uczyliśmy się rozpoznawać minerały, bawiliśmy sie  różnymi urządzeniami rozwijającymi nasze myślenie i wyobraźnię.
Teraz już tylko droga powrotna i w godzinach wieczornych, cali, zdrowi, pełni wycieczkowych wrażeń,
dotarliśmy do Hutek na spotkanie z naszymi rodzicami...

A. Pietras


SUKCES DANIELA SIREK

Uczeń kl. V – Daniel Sirek -  wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim: „ List do ulubionego pisarza”. Praca, którą napisał , zyskała uznanie i została nagrodzona. Możemy wspólnie cieszyć sie z jego sukcesu i mamy nadzieję, że nie będzie ostatni. Należy przypomnieć, że ten uczeń już
w tym roku szkolnym został nagrodzony w innym, ogólnopolskim konkursie literackim
Cieszymy się, gdy nasi uczniowie chcą brać udział w konkursach, gdyż dzięki temu rozwijają swoje zainteresowania i zdobywają doświadczenie oraz kształcą  umiejętności, w tym przypadku, pisarskie.
Życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!

A. Pietras

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach informuje,że w trosce o bezpieczeństwo dzieci i uczniów w Zespole podejmowane są działania wychowawcze i profilaktyczne.

W celu wzmocnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa w Zespole stworzyliśmy „ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY” .
Informacje przekazywane  w ten sposób będą miały na celu zapobieganie  ewentualnym niebezpieczeństwom i zagrożeniom.

Skrzynka znajduje się na parterze po prawej stornie od głównego wejścia do budynku.

Wizyta w "Papugarni" w Katowicach
Dzieci przedszkolne z Paniami: Żanetą Drożdżyńską i Marią Górecką oraz uczniowie I klasy z Panią Marią Wołczyk udali się do Katowic , aby tam spotkać się bezpośrednio z papugami.Najmłodszym uczestnikom towarzyszyły mamy
Oto fotorelacja z tego wydarzenia


Wycieczka do Zaczarowanego Lasu
Dnia 5 czerwca 2019 roku odbyła się wycieczka dzieci przedszkolnych do Zaczarowanego Lasu w gminie Janów. Po dotarciu na miejsce na dzieci czekały tramwaje konne, którymi jechały przez Zaczarowany Las. W lesie czekało na dzieci wiele postaci z bajek między innymi Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Leśniczy, Baba Jaga. Dzieci były zachwycone atrakcjami przygotowanymi przez Lecholand. Po dotarciu na polanę czekały na dzieci kiełbaski z grilla. Całość wycieczki dopełniła piękna pogoda, dzięki której dzieci mogły podziwiać krajobraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej.Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały PP.: Żaneta Drożdżyńska, Barbara Cierniak i Joanna Dróżdż


Święto mieszkańców Gminy Konopiska
1 i 2 czerwca 2019 roku Gmina Konopiska obchodziła swoje święto połączone z Dniem Dziecka.Pierwszego dnia nasi uczniowie pod kierunkiem pana Adama Szczerbaka reprezentowali naszą szkolę w mitingu lekkoatletycznym , zdobywając czołowe miejsca. Drugiego dnia dzieci z przedszkola wystąpiły na scenie z układem tanecznym do piosenki pt. „Smerfów Świat”. Dzieci przebrane były w stroje smerfów i pięknie zaśpiewały i zatańczyły prezentując się na scenie. Po piosence smerfów wystąpiła również Maja Fac, laureatka I miejsca piosenki angielskiej, śpiewając piosenkę pt. „If you’re happy and youknowit!”.Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały Pani Żaneta Drożdżyńska i Pani Barbara Cierniak. Wszystkim dzieciom oraz rodzicom dziękujemy za zaangażowanie się w obchody Święta Konopisk.    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2023/2024 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1


Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w przedszkolu i szkole podstawowej znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio