szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości

 


Plan pracy Rady Rodziców -rok szk.2018/2019
Plan pracy Rady Rodzicow

Rada Rodziców rok szkolny 2017/2018


Plan Pracy Rady Rodziców 2015/2016Rada Rodziców


PLAN PRACY RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Plan pracy Rady Rodzicow

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
RADA RODZICOW W  ZSP W HUTKACH

FORUM DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
program II forum 1

Przygotowanie szkoły do przyjęcia 6.latków do I klasy
Poniższe ankiety pokazują opinię dyrektora i  większości rodziców nt. "Przygotowania szkoły do przyjęcia 6.latków do I klasy"

Zebrania z rodzicami
I. ZEBRANIA  Z  RODZICAMI

I. Półrocze Termin
1. Zebranie z rodzicami grupy przedszkolaków 4 września 2013r.
2. Zebranie z rodzicami uczniów 11 września 2013r. (środa)
3. Zebranie z rodzicami grupy przedszkolaków oraz rodzicami uczniów 11 grudnia 2013r. (środa)
4. Zebranie z rodzicami uczniów klas wywiadówki śródroczne 15 stycznia 2014r. (środa )
5. Dni Otwarte- konsultacje z rodzicami 2  października2013r, 6 listopada 2013r.
II. Półrocze Termin
1. Zebranie z rodzicami uczniów klas 2  kwietnia 2014r.( środa)
2. Konsultacje nauczycieli z rodzicami  przed radą klasyfikacyjna 14 maja 2014r. (środa)
4. Zebranie z rodzicami grupy przedszkolaków i uczniów 11 czerwca 2014r. (środa )
5. Dni Otwarte- konsultacje z rodzicami 12marca 2014r., 16 kwietnia 2013r.

Rada Rodziców
Regulamin Rady Rodziców - zobacz
Ordynacja wyborcza Rady Rodziców - zobacz

KLASOWE RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLE

Magdalena Szydłowska
Katarzyna Lis
Katarzyna Krawczyk

KLASA II SZKOŁA PODSTAWOWA
Jaonna Kocik
Krzysztofa Dawczyk
Agnieszka Kozakiewicz

KLASA III SZKOŁA PODSTAWOWA

Katarzyna Krawczyk
Katarzyna Trela
Anna Ślimak

KLASA I GIMNAZJUM
Marlena Ciuk
Dorota Drożdżyńska
Krystyna Olszewska

KLASA II GIMNAZJUM

Adrian Zając
Beata Krawczyk
Barbara Cierniak

KLASA III GIMNAZJUM
Katarzyna Piwek
Jolanta Pakulska
Grzegorz Kolman


    Ważne informacje
Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018 znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Przypominamy, że 15.05.2019r jest Dniem Otwartym.
O godz.16.30 zapraszamy Rodziców na warsztaty profilaktyczne dot. bezpieczeństwa

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego(rok szkolny 2019/2020)znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/. Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola i I kl sp -rok szkol.209/2020 znajdują się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

List Ministra Edukacji

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow. w roku szkolnym 2018/2019
2.11.2018;2.01.2019; 10-12.04.2019;
2.05.2019r, 17.06.2019r.
 

    Dzwonki szkolne
8.15 – 9.00
9.10 – 9.55
10.05 – 10.50
11.00 – 11.45
11.55 – 12.40 (obiad)
12.55 – 13.40
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio