szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości
 


Powrót do nauki stacjonarnej


Szanowni Państwo ,

zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa (komunikat https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r ).

Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska oświatowego. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęcamy i rekomendujemy, aby we wszystkich szkołach i placówkach zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin.

Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:
·         przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów;
·         stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
·         aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Przypominamy, że należy zapewnić taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Dyrektor szkoły powinien wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować. W najbliższym czasie kolejny raz szkoły zostaną zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej (do odwołania)został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000861/O/D20210861.pdf

Zalecamy korzystanie z obowiązujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa i przypominamy o kontynuowaniu upowszechniania informacji o szczepieniach (zarówno dla pracowników szkół, jak i uczniów) jako najbardziej skutecznej formie przeciwdziałania COVID-19. Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu powinny być obecnie stałym elementem pracy szkoły.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo.

Przypominamy i zachęcamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych do korzystania z materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-dzieci-powyzej-5-roku-zycia--scenariusze-zajec-dla-nauczycieli-wychowania-przedszkolnego2

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia--materialy-informacyjne

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-szczepieniach-przeciw-covid-19

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie szczepień dzieci i młodzieży  dyrektorzy oraz rodzice więcej informacji mogą znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989.

Z wyrazami szacunku

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwa Edukacji i Nauki

ŻYCZENIA NOWOROCZNE


Konlurs plastyczny "Mój ulubiony miś-bohater literacki"
Protokół pokonkursowy.


Konkurs realizowany w ramach popularyzacji czytelnictwa: „Miś - ulubiony bohater literacki” w ramach dofinansowania z programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki

17 grudnia 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na rysunek organizowany przez Przedszkolu Publicznym w ZSP w Hutkach

Najlepsze prace spośród kilku kategorii tematycznych i wiekowych wybrało jury w składzie : Agnieszka Jakubowska- w zastępstwie za dyrektora  oraz nauczyciele Justyna Śmieszek i Izabela Minkina

W kategorii wiekowej 3-4 latków przyznano :

I miejsce – Iga Urbańska- Przedszkole w Konopiskach,
II miejsce Julia Kołodziejczyk-oddział przedszkolny w SP w Nieradzie
III miejsce-Wiktoria Rogozik-Przedszkole w Konopiskach


W kategorii 5-6 latków przyznano:

I miejsce –Natalia żurek- Przedszkole w Konopiskach
II miejsce –Emilia Bakota –Przedszkole w Hutkach
III miejsce -Wiktor Borkowski-Przedszkole w Konopiskach

Nagrody książkowe i dyplomy zostaną przekazane laureatom do siedzib ich macierzystych przedszkoli.

W budynku ZSP w Hutkach będzie miała miejsce pokonkursowa wystawa nagrodzonych prac oraz na stronie www. zsphutki.pl oraz Gminy KonopiskaWyniki konkursu "Czytam sobie-czytam Tobie"
Protokół pokonkursowy.


Konkurs realizowany jest w ramach popularyzacji  czytelnictwa: „Czytam sobie – czytam Tobie. Dzieci tworzą audiobooki”w ramach dofinansowania  z programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  na lata 2021-2025, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki

17 grudnia 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu po wysłuchaniu nadesłanych audiobooków

Najlepsze prace-nagranie  spośród kilku kategorii tematycznych i wiekowych wybrało jury w składzie : Agnieszka Jakubowska, Justyna Śmieszek i Izabela Minkina

? przyznano :

I miejsce –Wiktoria Kragiel(6.latek)- Przedszkole w Konopiskach,

II miejsce –Mikołaj Polaczkiewicz (5.latek)-Przedszkole w Hutkach

III miejsce-Marta Ciura (6.latek) -Przedszkole w Konopiskach

wyróżnienie- Maja Halemska- Przedszkole Publiczne w Kopalni

Nagrody książkowe i dyplomy zostaną przekazane laureatom do siedzib ich macierzystych przedszkoli.


Nauczanie zdalne


Zajęcia stacjonarne w szkole podstawowej będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
W tym czasie przedszkole, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki oświatowo-wychowawcze pracują bez zmian.
Pracujemy zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami, na tej samej platformie.
W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z wychowawcą klasy, pedagogiem , psychologiem lub z instytucjami do tego upoważnionymi zgodnie z załączoną poniżej informacją:

Informator na czas pandemii i nauczania zdalnego
Jak_sie_uczyc2


Święto Niepodległości


Kultywujemy tradycje współnie z KGW w Hutkach


Zmiana stawek żywieniowych
Z dniem 1 listopada 2021 zmianie ulega dzienna stawka żywieniowa dla:

a)uczniów uczęszczających do szkoły 4,00 złotych za korzystanie z obiadu dwudaniowego i napoju

b)dzieci przedszkolnych:
obiad dwudaniowy i napój- 3,80 zł
śniadanie- 2,00 zł
podwieczorek-1,70zł


    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Zmiana organizacji pracy szkoły:
- uczniowie klas I-III rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.00
-uczniowie klas IV-VII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15


Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa znajdują się w zakładce Aktualności

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2021/2022:
12 .11.2021, 7.01.2022, 2.05.2022, 24-26.05.2022, 17.06.2022, 21.06.2022.Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1 

    Dzwonki szkolne
Klasa I-III
1.8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30(obiad)
5. 11.40 – 12.25

klasy IV-VIII
1. 8.10 – 8.55
2. 9.05 – 9.50
3. 10.00 – 10.45
4. 10.55 – 11.40
5. 11.50 – 12.35 (obiad)
6. 12.50 – 13.35
7. 13.40 – 14.25
8. 14.30 – 15.15
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio