szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości
 


Organizacja nauki w szkole od 1 lutego 2021
Od 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Poniżej pełen komunikat MEiN
Komunikat MEiN

Dyżury przedszkoli w gminie Konopiska podczas wakacji 2021FORMULARZ WNIOSKU

Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022
1. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Referat Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Konopiskach informuje, że rekrutacja do   przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w terminie od 15 lutego do 26 lutego  2020r.
W rekrutacji mogą barć udział dzieci z rocznika 2014 – 2017. Szczegółowych informacji dotyczących wzoru wniosku i załączników, które należy złożyć do rekrutacji udzielają poszczególne placówki przedszkolne i szkolne. Jednocześnie Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli w obecnym roku szkolnym przypominamy o konieczności złożenia w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, deklaracji woli kontynuacji edukacji przedszkolne. Deklarację należy złożyć w terminie od 8 do 12 lutego 2021r. Nie złożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

2.REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przyjmowane są bez postępowania rekrutacyjnego dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.  
Dyrektorzy szkół, w których po przyjęciu do klasy pierwszej  uczniów z obwodu danej szkoły  będą nadal dysponować wolnymi miejscami  od 15 lutego 2021 roku mogą rozpocząć rekrutację na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci spoza obwodu danej szkoły (tylko po uzgodnieniu z organem prowadzącym). Przypominamy, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą dokumentacją:
zarzadzenie  w sprawie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziaĹ‚ow przedszkolnych przy szkoĹ‚ach podstawowych na rok szkolny 2020 (2)

Zasady postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałow przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2020 (1)

„Wirusoochrona”.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach organizuje na terenie woj. śląskiego akcję informacyjno-edukacyjną pt. „Wirusoochrona”.

Akcja kierowana do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców jest organizowana ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).

W szkołach podstawowych w województwie śląskim rozpoczęła się akcja zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pn. „Wirusoochrona”.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

W trakcie zajęć dzieci będą mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.


Prawidłowe wdrożenie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz przestrzeganie zasad higieny osobistej i wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych, pozwoli zachować bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Podziękowania dla Druhow Strażakow OSP w Hutkach
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach składa serdeczne podziękowania Druhom Strażakom z OSP w Hutkach za odśnieżenie dachów na obiekcie. Dzięki tej akcji dzieci przedszkolne i  uczniowie mogą czuć się bezpieczni


Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka


18 stycznia jest uznawany za Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka.Nie jest to jednak przypadkowa data. To właśnie 18 stycznia, 139 lat temu (1882 rok) urodził się twórca uwielbianego przez miliony, sympatycznego Kubusia Puchatka.

Powrót uczniów klas I-III do szkoły
18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III wrócą do nauczania stacjonarnego.

Powrót do szkół odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z resortem zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół. Zajęcia w szkole  muszą być tak zorganizowane, by każda grupa uczniów w trakcie przebywania w budynku miała ograniczoną do minimum  możliwość kontaktowania się z pozostałymi . Klasy będą miały indywidualny plan zajęć, uwzględniający, m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku.

Tak jak przed rozpoczęciem nauczania zdalnego uczeń ma mieć własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się też korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych

Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły minimum 1,5 m. Rodzice powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. Uczniowie mają w szkole często myć ręce.


Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

ŻYCZENIA    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Zmiana organizacji pracy szkoły:
- uczniowie klas I-III rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.00
-uczniowie klas IV-VII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa znajdują się w zakładce Aktualności

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow. w roku szkolnym 2020/2021
2.11.2020; 4.06.2021; 22.06.2021.Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018 znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego(rok szkolny 2019/2020)znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/. Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO
Klauzula informacyjna_rodo

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET 96 8273 0006 2000 0000 0172 4669


deklaracja-dostepnosci-1
 

    Dzwonki szkolne
Klasa III
1.8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.40 – 12.25 (obiad)

Klasy I-II
1. 8.10-8.55
2. 9.05-9.50
3. 10.00-10.45
4. 10.55-11.40 (obiad)
5. 11.55-12.40

klasy IV-VII
1. 8.15 – 9.00
2. 9.10 – 9.55
3. 10.05 – 10.50
4. 11.00 – 11.45
5. 11.55 – 12.40
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio