szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


Wizyta w kuchni
W piątek 5 października przedszkolaki z grupy starszej, klasa I i II były z wizytą w przedszkolnej kuchni. Na początku panie Sylwia i Agata zapoznały nas z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w ich pracy. Dzieci miały możliwość zapoznania się z profesjonalnym wyposażeniem ułatwiającym pracę w kuchni. Uwagę naszą zwróciły zwłaszcza duuuże garnki i patelnie. Panie opowiadały w jaki sposób przygotowywane są posiłki i co „kryją” poszczególne pomieszczenia (zmywalnia, magazyn produktów suchych). Następnie wszyscy pospieszyli do jadalni, gdzie przygotowaliśmy sałatkę owocową i owocowe szaszłyki. Tym razem to my mogliśmy poczęstować panią Sylwię i panią Agatę i podziękować im za pyszne obiady. To były dla nas bardzo ciekawe zajęcia.


MISTRZOWIE KODOWANIA


Szlak gospodarstw edukacyjnych województwa śląskiego
W czerwcu 2018r. dzieci i uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach, przystąpili do konkursu organizowanego przez „Szlak gospodarstw edukacyjnych województwa śląskiego”, którego celem była popularyzacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w gospodarstwach edukacyjnych, promocja edukacji pozaszkolnej, propagowanie i realizacja idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Nagrodą w konkursie był 3 godzinny pobyt grupy dzieci i uczniów na terenie wybranego gospodarstwa edukacyjnego wraz z warsztatami edukacyjnymi.
Dzieci i uczniowie wspólnie z panią Joanną Dróżdż – nauczycielem przedszkola, pedagogiem szkolnym stworzyli hasło, które nawiązywało do działalności Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego. Utworzone hasło, przekonało organizatora do udziału dzieci i uczniów w warsztatach edukacyjnych w wybranym gospodarstwie. Jako miejsce wycieczki wybraliśmy „Owczarkową Zagrodę” w Wąsoszu, znajdującą się na terenie naszej gminy.11 i 20 września 2018r. dzieci z przedszkola i uczniowie z I, II i IV klasy szkoły podstawowej, zwiedzali gospodarstwo. Podczas wycieczki dzieci miały możliwość zobaczenia zwierzątek, nakarmienia ich oraz pogłaskania. Oglądały stare maszyny rolnicze i przyrządy gospodarstwa domowego. Ponadto wzięły udział w warsztatach edukacyjnych „W gorącej wodzie kąpany”, gdzie uczestniczyły w produkcji własnego makaronu, który mogły wziąć do domu. Po wyczerpujących warsztatach była pora na zabawę i czas wolny na świeżym powietrzu.

Joanna Dróżdż


ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKÓW


Erasmus+ w naszej szkole
Nasza szkoła znalazła się w gronie 159 szkół w Polsce, które pozyskały fundusze na realizację projektu europejskiego w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna, akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej. Nasz projekt nosi tytuł „Nasza szkoła – nasza przyszłość” i będzie trwał dwa lata (wrzesień 2018 – sierpień 2020). W projekcie weźmie udział 9 nauczycieli naszej szkoły.
Najważniejsze cele projektu to podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, nowoczesnych technologii i narzędzi cyfrowych w pracy z uczniami, podniesienie jakości i efektywności nauczania języka angielskiego na najwcześniejszym etapie edukacyjnym, nabycie przez dyrektora i nauczycieli kompetencji i umiejętności językowych w celu skutecznej komunikacji z nauczycielami z innych krajów europejskich podczas realizacji wspólnych międzynarodowych projektów, nadanie szkole wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej Europy.
Powyższe cele zamierzamy zrealizować poprzez udział w zagranicznych kursach językowych dyrektora i 3 nauczycieli przedszkola oraz zagranicznym szkoleniu metodycznym dla 5 nauczycieli dotyczącym zastosowania TIK w edukacji. Do skutecznej realizacji założonych celów z pewnością przyczynią się: udział nauczycieli w kursie języka angielskiego, który  będzie organizowany w naszej szkole, wymiana dobrych praktyk z nauczycielami innych szkół europejskich, poznanych na szkoleniach, nawiązanie kontaktów i współpracy z tymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń, pomysłów i materiałów dydaktycznych oraz przyszłej wspólnej realizacji projektów edukacyjnych w ramach programów unijnych takich jak Erasmus+, eTwinning i in.
Udział w projekcie przyniesie szkole wiele długofalowych korzyści, takich jak: podniesienie kompetencji cyfrowych i językowych, interpersonalnych, interkulturowych oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a co za tym idzie przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły, która jako nowoczesna placówka dba o rozwój nauczycieli i uczniów, stosuje nowoczesne metody dydaktyczne i skutecznie wspiera proces edukacji uczniów.
Ten projekt to dla naszej szkoły szansa na rozwój na europejskim poziomie, duży krok ku wyrównaniu szans edukacyjnych i umocnieniu pozycji naszych uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych, ponieważ podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli oznacza podniesienie jakości pracy szkoły. Udział naszych nauczycieli w takim projekcie to również nadanie szkole europejskiego wymiaru i duży krok ku nowoczesnej edukacji.   
Magdalena Kotowska

„ 100 życzeń na 100 lat odzyskania niepodległości.”
Polska to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.

Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska – Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna.


Mija 100 lat od odzyskania niepodległości. Polska przez wiele lat cierpiała niewolę zaborców, a nasi przodkowie byli prześladowani za to, że pamiętają o swoim pochodzeniu. Walczyli o wolność, ale dopiero w 1918 roku udało się ją odzyskać. Co roku, w dniu 11 listopada, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Do naszej szkoły 6 września dotarła wyjątkowa księga – kronika, do której szkoły i przedszkola wpisują życzenia  dla naszej Ojczyzny. My również przyłączyliśmy się do tej akcji i umieściliśmy w niej swój wpis, życząc Polsce: miłości Polaków i szacunku innych narodów, rozwoju i tego, aby nigdy więcej nie trzeba już było walczyć o utraconą wolność.  Oby się te wszystkie życzenia spełniły.

                                             A.Pietras

NOWY ROK SZKOLNY CZAS ZACZĄĆ...


Wakacje dobiegły końca...Pora wracać do szkoły i szkolnych obowiązków. W dniu 3 września spotkaliśmy się w naszej szkole, aby przywitać rok szkolny 2018/2019.
Sala gimnastyczna wypełniła się uczniami, przedszkolakami i ich rodzicami, a Pani Dyrektor serdecznie  powitała pracowników Zespołu, dzieci i ich opiekunów. Później przyszła pora na program artystyczny, który przygotowała kl. V ze swoją wychowawczynią. Pojawiły się w nim wakacyjne wspomnienia, powitanie uczniów kl. I, zabawne motta na każdy miesiąc nauki i życzenia jak najlepszych ocen dla wszystkich. Wszystko przeplatane muzyką i piosenkami.
     Uczniowie przypomnieli również tragiczne wydarzenia z naszej historii, gdyż 1 września to data, która przywołuje bolesne wspomnienia z czasów II wojny światowej,.
Uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na spotkania organizacyjne, a potem rozeszli do domów skorzystać jeszcze z wolnego czasu.

Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem.
Życzymy wszystkim na początek szkolnego roku
Samych szóstek i piątek.

                                                A.Pietras

,, W drogę po swój los..”
W  dniu 22 czerwca 2018 roku w Zespole Szkolno –Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hutkach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość zaszczycili swą obecnością Przewodniczący Rady Gminy Konopiska pan Edward Bałdyga, sołtys wsi Hutki pani Halina Ernt i proboszcz parafii N.S.P.J w Rększowicach ks. proboszcz Sebastian Ciastek.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania Hymnu. Następnym punktem programu było wykonanie Poloneza przez uczniów III klasy gimnazjum, przy wsparciu klasy II. Przepiękny układ choreograficzny przygotowała z młodzieżą pani Maria Wołczyk. Taniec wzbudził wśród widowni ogromne emocje, szczególnie rodzicom absolwentów zakręciła się łezka w oku. Kolejnym punktem programu było przedstawienie zgromadzonym programu artystycznego pt. ,, W drogę po swój los..”. Część artystyczną przygotowali uczniowie opuszczający szkołę pod opieką wychowawcy pani Agnieszki Jakubowskiej. Motywem przewodnim programu był ,,Literacko- muzyczny koncert życzeń”, którego głównym celem było złożenie podziękowań przez uczniów klasy trzeciej gimnazjum wszystkim , którzy przyczynili się do ukończenia przez nich szkoły. Humorystyczne życzenia, które stanowiły przeróbki znanych tekstów literackich takich autorów jak : M. Rej J. Kochanowski, , A. Mickiewicz wzbogacone o muzyczne dedykacje wzbudziły na sali  szczery śmiech, co świadczyło o celnym doborze materiału. Trzecioklasiści i Pani Dyrektor w imieniu wszystkich pracowników ,dzieci uczniów oraz rodziców  Zespołu podziękowali Pani Zofii Ceglarek za wieloletnią pracę w zawodzie kucharki oraz za trud, cierpliwość i miłość, jaką wkładała w gotowanie najlepszych „obiadków pod słońcem”, życząc Jej  zasłużonego odpoczynku na emeryturze oraz miłych wspomnień, związanych z naszą placówką.Po czym uczniowie II klasy gimnazjum pożegnali swoich starszych kolegów, wręczając piękne pamiątkowe poduszki z ich imionami życzyli im samych sukcesów w kolejnym etapie życia.
    Następnie Pani Dyrektor Tamara Gwóźdź rozdała świadectwa i nagrody najlepszym uczniom naszej szkoły, nagrodzeni listami gratulacyjnymi zostali rodzice absolwentów szkoły. Pani Dyrektor wręczyła również podziękowania władzom samorządowym, rodzicom zaangażowanym w życie i pracę szkoły. Na tym uroczystość się zakończyła i wszyscy udali się na zasłużone wakacje.

Agnieszka Jakubowska


,,Edukacja przez szachy w szkole”
„Stałem się mistrzem z dwóch powodów: poszukiwanie prawdy i chęć do walki. Można zostać wielkim  mistrzem, ale tylko wtedy, gdy poznajemy swoje błędy i słabe strony. Zupełnie jak w życiu”.
Aleksander Alechin


W Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach, tak jak w każdej szkole na terenie Gminy Konopiska w roku szkolnym 2017/2018 realizowany był projekt ,,Edukacja przez szachy w szkole ‘’ i ,,Aktywna Tablica”. Realizacja tych  projektów  pozwoliła nam wzbogacić się o wspaniały sprzęt w postaci tablic  interaktywnych i szachownic demonstracyjnych oraz wielu kompletów szachów. Umożliwiło to realizację trudnych zadań edukacyjnych i otwartych zajęć szachowych w szkole podstawowej.
Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach, tak jak w każdej ze szkół, w pierwszym roku nauki  poznali nazwy poszczególnych bierek, rozpoznają ich symbole graficzne i potrafią prawidłowo poruszać nimi po szachownicy, przestrzegają podstawowych zasad gry. Znają pojęcia szachowe i stosują je w praktyce. Potrafią prawidłowo rozgrywać debiut oraz zabezpieczyć króla roszadą. Zauważają, kiedy ich bierki są atakowane, potrafią je obronić, przeciwdziałać stratom i kontratakować. Zdobyli  umiejętność zamatowania  króla jedną lub dwiema wieżami. Potrafią szukać rozwiązań prostych zadań szachowych.  Opanowali zasady ,,przegranej”,co udowodnili podczas ,,SZACHOWEGO TURNIEJU RODZINNEGO”. Okazało się , że uczniowie gimnazjum też chcą grać  w szachy , co udowodnili podczas ,,NOCY BIBLIOTEK”

Agnieszka Jakubowska


,, RzeczpospoCzyta” NOC BIBLIOTEK 2018
W nocy z 8 na 9 czerwca 2018 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hutkach odbyła się kolejna już NOC BIBLIOTEK zorganizowana przez bibliotekę szkolną przez panią Agnieszkę Jakubowską.
Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać.Biblioteki publiczne, szkolne i inne łączą siły i czekają na czytelników z mnóstwem atrakcji
IV wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek odbyło się pod hasłem"RzeczpospoCzyta" - w wyjątkowym roku 100 lat niepodległości Polski czytamy polską literaturę, oglądamy ilustracje polskich twórców, twórczo zajmujemy się rodzimą sztuką, przyrodą, poznajemy polską historię sprzed stulecia i tę bliższą, a także wyobrażamy sobie Polskę za 100 lat.
    Uczniowie ZSP w Hutkach w ramach akcji zorganizowali ognisko i czytanie polskiej literatury na świeżym powietrzu, wystawę plastyczną ,, Zilustruj Pana Tadeusza”, a także   ,,Turniej recytacji Inwokacji”.
       Cała impreza zakończyła się tradycyjnym już nocowaniem w szkole i oglądaniem wybranych filmów. Rano 9 czerwca uczniowie, choć zmęczeni, ale szczęśliwi , wrócili do domów.

Agnieszka Jakubowska    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2023/2024 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1


Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w przedszkolu i szkole podstawowej znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio