szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


Modernizacja placu zabaw w ZSP w Hutkach
Teren placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach jest ważnym miejscem rekreacyjnym. W okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni w tym miejscu przebywają tutaj dzieci przedszkolne, uczniowie klas młodszych szkoły podstawowej oraz  dzieci uczęszczające na świetlicę wiejską. Bywalcami tego miejsca są również niezrzeszeni mieszkańcy naszej wsi. Urządzenia mające już więcej niż kilkanaście lat wymagały wymiany ,  stało się to możliwe dzięki życzliwości mieszkańców i Radzie Sołeckiej sołectwa Hutki oraz wsparciu Pani Agnieszki Rokosy-pracownika Urzędu Gminy Konopiska. Na  dzieci wracające do przedszkola i szkoły po wakacjach czekała na placu zabaw niespodzianka w postaci :   bujaka wieloosobowego JEEP zakupionego   w ramach środków z funduszu sołeckiego  oraz urządzenia  wielofunkcyjnego  „Duża forteca” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku.
Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach w imieniu całej społeczności składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, którym dobro przedszkola i szkoły w Hutkach nie jest obojętne.

Tamara Gwóźdź


Projekt Erasmus+ w ZSP w Hutkach
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach ponownie znalazł się w gronie szkół w Polsce, które pozyskały fundusze na realizację projektu europejskiego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, tym razem w ramach Partnerstwa Współpracy Szkół (akcja KA229) w sektorze Edukacja Szkolna złożonych przez polskie szkoły koordynujące projekty. Nasz projekt został wysoko oceniony, uzyskał 90 pkt. na 100 i znalazł się na 17 miejscu wśród 150 projektów zatwierdzonych do realizacji w Polsce (na 265 złożonych).
Projekt nosi tytuł „Taste of life” – „Smak życia” i dotyczy rozwijania kompetencji kluczowych oraz propagowania zdrowego odżywiania, zdrowego, aktywnego stylu życia oraz przeciwdziałania otyłości wśród dzieci. W projekcie biorą udział szkoły z 6 państw: Polski, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch i Finlandii. Uczestnikami będą uczniowie w wieku 3 – 14 lat oraz nauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej Nasze główne cele to: europejski dialog interkulturowy, kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i otwartości wobec innych narodowości i kultur, propagowanie zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, rozwijanie kompetencji kluczowych, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, zachęcanie do pokonywania barier językowych poprzez umożliwienie kontaktu z rówieśnikami z różnych części Europy.
Wiemy, jak ważne jest we współczesnej szkole kształtowanie kompetencji kluczowych, ponieważ młody człowiek potrzebuje ich do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej, a w przyszłości - zatrudnienia. Wszystkie kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może przyczynić się do udanego życia we współczesnym społeczeństwie. Kompetencje w szkole kształtujemy nie tylko poprzez to, czego uczymy, ale przede wszystkim, jak uczymy. Dlatego bardzo ważnym elementem projektu będzie wspólne szkolenie, podczas którego dowiemy się, jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów, jak wypracować nowe metody pracy rozwijające kompetencje kluczowe uczniów oraz ciekawe narzędzia TIK, które staną się międzynarodowymi pomocami dydaktycznymi. Do osiągnięcia zakładanych celów ma posłużyć wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, w tym: wzajemne poznanie warsztatów pracy, systemów edukacyjnych, wspólne poszukiwanie innowacyjnych metod pracy oraz sposobów ich wdrażania, a także konstruowanie pomocy metodyczno-dydaktycznych opartych na TIK.

Magdalena Kotowska

Erasmus+ KA1
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hutkach realizowany jest projekt Erasmus+ dla nauczycieli. Ten projekt to dla naszej szkoły szansa na rozwój na europejskim poziomie, duży krok ku wyrównaniu szans edukacyjnych i umocnieniu pozycji naszych uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych, ponieważ podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli oznacza podniesienie jakości pracy szkoły. Udział naszych nauczycieli w takim projekcie to również nadanie szkole europejskiego wymiaru i duży krok ku nowoczesnej edukacji.   
W związku z tym w czasie wakacji dziewięciu nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Kopernika w Hutkach zdecydowało się wziąć udział w projekcie Erasmus+ edukacja szkolna, akcja KA1 .Celem  naszego projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji naszych nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, częste wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych technologii i narzędzi cyfrowych w pracy z uczniami, poprawa wyników nauczania i wyników egzaminów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego.
Dzięki stosowaniu TIK, doskonalenie przez nauczycieli przedszkola znajomości języka angielskiego i uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu, a dzięki temu podniesienie jakości i efektywności nauczania języka angielskiego na najwcześniejszym etapie edukacyjnym.
   Poprawa jakości zarządzania szkołą dzięki doskonaleniu znajomości języka angielskiego przez dyrektora, podniesienie poziomu jakości nauczania i uczenia się, zwiększenie szans edukacyjnych naszych uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych.
Rozwój kompetencji społecznych, organizacyjnych, kulturowych nauczycieli i uczniów, poszerzanie horyzontów, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne kultury,  zwiększenie motywacji uczniów do nauki poprzez stosowanie TIK, wzmacnianie poczucia własnej wartości, zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły oraz własnego rozwoju zawodowego i osobistego, nabycie przez dyrektora i nauczycieli kompetencji i umiejętności językowych w celu skutecznej komunikacji z nauczycielami z innych krajów europejskich podczas realizacji wspólnych międzynarodowych projektów w ramach eTwinning, Erasmus+ i in., nada szkole wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej Europy.
Agnieszka Jakubowska


Wieczornica upamiętniająca 80-ą rocznicę wybuchy II wojny światowej
Był kiedyś taki wrzesień, kiedy szkoły nie doczekały się uczniów, a dla ludzi zaczęła się walka o przetrwanie, o życie, o wolność... W 1939 roku rozpoczęła się II wojna  światowa.
Hitlerowskie Niemcy zaatakowały granice Polski i innych państw. . Chcemy otaczać szacunkiem tych, którzy jeszcze są wśród nas, a wtedy dzielnie walczyli o wolność. Spotkaliśmy się, aby wspólnie „ cofnąć się” o  80 lat wstecz i uczcić pamięć ofiar tamtych lat.
Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary
dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostają.
Wszystko staje się jednym: żywe i umarłe.
Wszystko splata się w jedną – narodową pamięć.
Obraz przeszłości i przyszłości sięga
Przez serce żywe, co w piersiach nam bije.
BO WOLNOŚĆ TO JEST TYLE,
ILU NAS POLEGŁO.
BO WOLNOŚĆ TO JEST TYLE,
ILU NAS DZIŚ ŻYJE.
Każda wojna była i jest dramatem człowieka. Jest nie tylko przeszłością, doświadczeniem, cierpieniem, stratą, ale i przestrogą dla kolejnych pokoleń. Żyjemy obecnie w wolnym kraju, w pokoju i oby tak było zawsze!
Zawsze pamiętajmy o poległych żołnierzach i osobach cywilnych!
Zawsze pamiętajmy ojców i synów na wojnie, płaczące matki i córki!
Zawsze pamiętajmy o pogrzebanych w historii!
Dopełnieniem programu było obejrzenie filmu o czasach wojny i okupacji.
Program słowno – muzyczny na to spotkanie wspomnieniowe został przygotowany przez uczniów kl. VI.
A. Pietras

Inauguracja roku szkolnego2019/2020
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 przebiegało dwutorowo:
•w pierwszej części nastąpiło uroczyste przywitanie gości zaproszonych- Edwarda Bałdygę- przewodniczącego Rady Gminy Konopiska, Ks.Sebastiana Ciastka- proboszcza parafii NSPJ w Rększowicach, Annę Suchecką- sołtysa sołectwa Hutki,Annę Bałdygę –przewodniczącą KGW w Hutkach oraz  Polskich Dzieci Wojny- PP. Stanisławę  Brzeską, Zofię Jagodę, Dorotę Kukułę  Maria Maj przez Dyrekcję Szkoły słowami: „Drogie Polskie Dzieci Wojny! My społeczność  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach witamy Was w naszych progach, pragnąc wraz z Wami symbolicznie dokończyć okrutnie przerwany wybuchem II wojny światowej ówczesny marsz do szkoły. Witamy Was z otwartymi ramionami i gorącym sercem, deklarując, że o Waszej Historii Polskich Dzieci Wojny nie zapomnimy!Zapraszamy.” Po czym odśpiewano  Hymn Narodowy , wyświetlono film o wojnie i dzieciach wojny i wysłuchano opowieści Dzieci Wojny, które  wywołały na twarzach słuchaczy łzy wzruszenia,
•w drugiej części przekazane zostały informacje związane z organizacją roku szkolnego, przywitanie nowozatrudnionego nauczyciela, po czym uczniowie rozeszli się do klas  na spotkania z wychowawcami

 


NASI UCZNIOWIE NA TURYSTYCZNYM SZLAKU...
„ Każda przeżyta chwila ma swoje znaczenie,
bo bez niej nie bylibyśmy tym, czym jesteśmy”

    Szkolne życie to nie tylko lekcje i nauka. Wspólne wyjazdy na turystyczne szlaki rozwijają u naszych wychowanków zainteresowania, pasje, kształcą, motywują do poznawania pięknych zakątków naszej Ojczyzny, uczą , jak poznawać siebie i innych oraz jak funkcjonować w grupie rówieśników.

20 maja 2019r.

    Godziny poranne, na przystanku przy szkole stoi grupa uczniów kl. III gimnazjalnej i ich opiekunowie. Jeszcze kilka chwil i autobus wyrusza na wycieczkę do Pszczyny i Oświęcimia.
Pierwszym punktem zwiedzania była Pszczyna, która szczyci sie pięknym rynkiem wśród zabytkowych kamienic oraz wspaniałym zamkiem. Byliśmy pod wrażeniem tej budowli oraz jej wnętrz – przepych wystroju, oryginalne rozwiązania architektoniczne, wspaniałe meble, dzieła sztuki, zamkowe komnaty urządzone bardzo gustownie...Na dodatek zamek ten, który nie zawsze należał do polskich rodów, miał szczęście i nigdy nie był zburzony, zniszczony, chociaż przeszedł kilka razy przebudowę. Tutaj bywał cesarz Austro – Węgier ( cały parter to pokoje tylko dla niego ) , tutaj analizowano plany bitew w czasie I wojny światowej, tutaj mieszkała legendarna księżna Daisy – postać nieco tajemnicza, owiana legendą
i tragiczna....
    Później wybraliśmy się w dalszą drogę. Naszym celem było zwiedzenie Muzeum – Obozu Koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka. To wyjątkowe, ale jakże smutne, miejsce. Przenieśliśmy sie na kilka godzin w inny świat z przeszłości, z czasów II wojny światowej.... Zwiedzając kolejne budynki, chodząc drogami obozowymi, patrząc na dawny piec krematoryjny, mieliśmy świadomość, ile ofiar pochłonęło to miejsce, ile tutaj przelano potu, łez i krwi... Patrzyliśmy na cele, w których „mieszkali” więźniowie, na zdjęcia tych, którzy stracili tutaj życie. Słuchaliśmy żydowskich pieśni i modlitw. To, co opowiadała nam pani przewodnik docierało do głębi naszych serc i pozostanie tam na zawsze.
Smutne i bolesne jest to, że przecież: „ ludzie ludziom zgotowali ten los...”.
Wyruszyliśmy w drogę powrotną i wieczorem dotarliśmy do Hutek.


6 – 7 czerwca 2019r.

    Tym razem na polskie drogi, i to na dwa dni, wybrali sie uczniowie kl. IV – V wraz z opiekunami.
Naszym turystycznym  celem były Beskidy. Oczywiście  program wycieczki zawierał tylko zwiedzanie niektórych miejsc, bo te góry obfitują w wiele atrakcji...
Najpierw pojechaliśmy do Bielska – Białej. Żeby poczuć się jak w górach, ruszyliśmy na szlak, którym dotarliśmy do Kolejki gondolowej na Szyndzielnię. Już w drodze na górę mieliśmy pełno wrażeń, gdyż oglądane widoki były wspaniałe. Po krótkim odpoczynku – dalej w drogę! Następnym punktem było zwiedzanie Wisły – turystycznej, górskiej miejscowości, zawsze tłumnie odwiedzanej przez turystów, miasta rodzinnego wybitnego, polskiego skoczka – Adama Małysza. Odbyliśmy podróż  Ciuchcią, która stanowi atrakcję tego miejsca. Po drodze słuchaliśmy opowieści przewodnika, podziwialiśmy okoliczne krajobrazy. Zwiedziliśmy skocznie narciarską , obejrzeliśmy zamek prezydencki i zaporę... Później spacerowaliśmy główną promenadą miasta. Oczywiście – był czas na zjedzenie pysznego loda dla ochłody i zakup pamiątek.
    Późnym popołudniem ruszyliśmy do Ustronia, aby zameldować sie w naszym ośrodku.                          Tam zjedliśmy obiadokolację i wspólnie spędzaliśmy czas, dobrze się bawiąc i relaksując.
Rano, po śniadaniu podjechaliśmy do Leśnego Parku Niespodzianek, a była ich tam moc!  Spacerowaliśmy wśród zwierząt, które mogliśmy karmić z ręki.  Oglądaliśmy pokazy lotów ptaków drapieżnych i sów, a przy tym dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o nich. Potem wróciliśmy do ośrodka na obiad i wybraliśmy się w stronę Żywca. Niedaleko tego miasta zatrzymaliśmy sie w MIKROCEN - TRUM   NAUKI  na zajęcia warsztatowe – oglądaliśmy doświadczenia z azotem, uczyliśmy się rozpoznawać minerały, bawiliśmy sie  różnymi urządzeniami rozwijającymi nasze myślenie i wyobraźnię.
Teraz już tylko droga powrotna i w godzinach wieczornych, cali, zdrowi, pełni wycieczkowych wrażeń,
dotarliśmy do Hutek na spotkanie z naszymi rodzicami...

A. Pietras


SUKCES DANIELA SIREK

Uczeń kl. V – Daniel Sirek -  wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim: „ List do ulubionego pisarza”. Praca, którą napisał , zyskała uznanie i została nagrodzona. Możemy wspólnie cieszyć sie z jego sukcesu i mamy nadzieję, że nie będzie ostatni. Należy przypomnieć, że ten uczeń już
w tym roku szkolnym został nagrodzony w innym, ogólnopolskim konkursie literackim
Cieszymy się, gdy nasi uczniowie chcą brać udział w konkursach, gdyż dzięki temu rozwijają swoje zainteresowania i zdobywają doświadczenie oraz kształcą  umiejętności, w tym przypadku, pisarskie.
Życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!

A. Pietras

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach informuje,że w trosce o bezpieczeństwo dzieci i uczniów w Zespole podejmowane są działania wychowawcze i profilaktyczne.

W celu wzmocnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa w Zespole stworzyliśmy „ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY” .
Informacje przekazywane  w ten sposób będą miały na celu zapobieganie  ewentualnym niebezpieczeństwom i zagrożeniom.

Skrzynka znajduje się na parterze po prawej stornie od głównego wejścia do budynku.

Wizyta w "Papugarni" w Katowicach
Dzieci przedszkolne z Paniami: Żanetą Drożdżyńską i Marią Górecką oraz uczniowie I klasy z Panią Marią Wołczyk udali się do Katowic , aby tam spotkać się bezpośrednio z papugami.Najmłodszym uczestnikom towarzyszyły mamy
Oto fotorelacja z tego wydarzenia


Wycieczka do Zaczarowanego Lasu
Dnia 5 czerwca 2019 roku odbyła się wycieczka dzieci przedszkolnych do Zaczarowanego Lasu w gminie Janów. Po dotarciu na miejsce na dzieci czekały tramwaje konne, którymi jechały przez Zaczarowany Las. W lesie czekało na dzieci wiele postaci z bajek między innymi Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Leśniczy, Baba Jaga. Dzieci były zachwycone atrakcjami przygotowanymi przez Lecholand. Po dotarciu na polanę czekały na dzieci kiełbaski z grilla. Całość wycieczki dopełniła piękna pogoda, dzięki której dzieci mogły podziwiać krajobraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej.Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały PP.: Żaneta Drożdżyńska, Barbara Cierniak i Joanna Dróżdż    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2023/2024 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1


Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w przedszkolu i szkole podstawowej znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio