szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości
 


Prezentacja - Erasmus+ "Nasza szkoła - nasza przyszłość"

Włączamy się w inicjatywę Erasmus Days, która ma na celu upowszechnianie rezultatów projektów Erasmus+. Od września 2018 r. jesteśmy w gronie szkół realizujących projekty Erasmus+. Nasza szkoła zrealizowała już jeden projekt i jest w trakcie realizacji kolejnego. Chcemy się podzielić rezultatami naszego pierwszego projektu pt. "Nasza szkoła-nasza przyszłość".
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej nasze działania w ramach tego projektu.

Prezentacja Erasmus+ KA101 Nasza szkoła - nasza przyszłość

Aktywnie poza szkołą
Fotorelacja z wyjazdu na lodowisko do Blachowni
W ramach projektu Erasmus+ "Taste of life" promujemy aktywny styl życia


Aktywne przerwy

Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu Erasmus+ "Taste of life" zapoczątkowaliśmy działania, które będą kontynuowane przez cały czas trwania projektu:
- aktywne przerwy - ćwiczenia prowadzone przez uczniów podczas niektórych przerw;
- przerwa z owocem - każdy uczeń podczas przerwy je w szkole owoc;
- pijemy soki ze świeżo wyciśniętych owoców, które przygotowują nasze Panie z kuchni;
- zachęcamy uczniów do spacerów w różnych warunkach pogodowych.

Logo projektu "Taste of Life"

Mamy już oficjalne logo naszego projektu. Uczniowie z wszystkich szkół partnerskich przygotowali wiele wspaniałych propozycji. Naprawdę trudno byłoby wybrać jedną z nich. Aby docenić pracę i zaangażowanie uczniów z wszystkich szkół partnerskich, szkoła partnerska z Hiszpanii zaproponowała, aby logo całego projektu składało się z wszystkich propozycji wyłonionych w poszczególnych szkołach partnerskich.  I tak oto powstało wspólne logo projektu.  


Zwycięskie logo
W drodze głosowania zostało wybrane zwycięskie logo, które zostanie przedstawione szkołom partnerskim. Spośród wszystkich projektów wybierzemy jeden, który zostanie logo naszego projektu.

A oto nasze zwycięskie logo - projekt grupy uczniów z klasy VI.
 

Nasze propozycje na logo projektu
Oto propozycje uczniów na logo naszego projektu "Taste of life".

Logo przygotowane przez uczniów kl. III


Logo przygotowane przez uczniów kl. V


Logo przygotowane przez grupę uczniów z kl. VI


Logo przygotowane przez grupę uczniów z kl. VI

Nasz projekt Erasmus podczas Europejskiego Dnia Języków

27 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Języków całej społeczności szkolnej został przedstawiony nasz projekt Erasmus+ „Taste of life” – „Smak życia”, którego głównym tematem jest propagowanie zdrowego odżywiania, aktywnego stylu życia i rozwijanie kompetencji kluczowych. Realizacja tego projektu będzie wspaniałą okazją do szlifowania języka angielskiego oraz poznawania innych języków, krajów, ich kultury i tradycji. Projekt ten możemy realizować dzięki Unii Europejskiej, która wspiera rozwój dzieci i młodzieży umożliwiając im udział w różnego rodzaju projektach, między innymi w projekcie Erasmus+.
Został również zaprezentowany film o naszej szkole w języku angielskim, który nakręcili uczniowie klasy 6. Nakręcenie filmu było pierwszym zadaniem w ramach realizacji projektu Erasmus+.
Zapraszamy do obejrzenia filmu, który znajduje się pod tym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=_y21rrI3dtc&t=50s

Kolejne zadanie to zaprojektowanie logo projektu. Uczniowie z klas 3, 5 i 6 stworzyli 4 wspaniałe propozycje. Spośród nich wybierzemy jedną, która będzie naszą propozycją na logo całego projektu.
Uczniowie z klas 1 i 2 oraz dzieci z przedszkola również włączyły się w działania projektowe wykonując flagi krajów partnerskich z zastosowaniem różnych technik plastycznych.
Została również przygotowana gazetka z informacjami o projekcie – erasmusowy kącik naszego projektu, a korytarze szkolne ozdobiły prace uczniów wykonane podczas wspólnych warsztatów plastycznych.

Kilka ważnych informacji o naszym projekcie

TYTUŁ PROJEKTU:
Taste of Life (Smak Życia)

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
wrzesień 2019 – sierpień 2021

NASZA SZKOŁA JEST KOORDYNATOREM CAŁEGO PROJEKTU

NASI  PARTNERZY:
GRECJA – 5th Primary School of Volos
WŁOCHY – Istituto Comprensivo Giovanni XXIII
PORTUGALIA – Agrupamento de Escolas Joao da Silva Correia
HISZPANIA – Puigsoler School
FINLANDIA – Harjurinteen koulu

HARMONOGRAM WYJAZDÓW UCZNIÓW
GRUDZIEŃ 2019 – wizyta w Hiszpanii
MARZEC 2020 – wizyta w Portugalii
KWIECIEŃ 2020 – wizyta w Finlandii
PAŹDZIERNIK 2020 – wizyta w Grecji
KWIECIEŃ 2021 – wyjazd do Włoch
CZERWIEC 2021 – wizyta w Polsce

Kolejny projekt Erasmus+ w naszej szkole
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach ponownie znalazł się w gronie szkół w Polsce, które pozyskały fundusze na realizację projektu europejskiego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, tym razem w ramach Partnerstwa Współpracy Szkół (akcja KA229) w sektorze Edukacja Szkolna złożonych przez polskie szkoły koordynujące projekty. Nasz projekt został wysoko oceniony, uzyskał 90 pkt. na 100 i znalazł się na 17 miejscu wśród 150 projektów zatwierdzonych do realizacji w Polsce (na 265 złożonych).
Projekt nosi tytuł „Taste of life” – „Smak życia” i dotyczy rozwijania kompetencji kluczowych oraz propagowania zdrowego odżywiania, zdrowego, aktywnego stylu życia oraz przeciwdziałania otyłości wśród dzieci. W projekcie biorą udział szkoły z 6 państw: Polski, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch i Finlandii. Uczestnikami będą uczniowie w wieku 3 – 14 lat oraz nauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej. Nasze główne cele to: europejski dialog interkulturowy, kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i otwartości wobec innych narodowości i kultur, propagowanie zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, rozwijanie kompetencji kluczowych, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, zachęcanie do pokonywania barier językowych poprzez umożliwienie kontaktu z rówieśnikami z różnych części Europy.
Wiemy, jak ważne jest we współczesnej szkole kształtowanie kompetencji kluczowych, ponieważ młody człowiek potrzebuje ich do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej, a w przyszłości - zatrudnienia. Wszystkie kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może przyczynić się do udanego życia we współczesnym społeczeństwie. Kompetencje w szkole kształtujemy nie tylko poprzez to, czego uczymy, ale przede wszystkim, jak uczymy. Dlatego bardzo ważnym elementem projektu będzie wspólne szkolenie, podczas którego dowiemy się, jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów, jak wypracować nowe metody pracy rozwijające kompetencje kluczowe uczniów oraz ciekawe narzędzia TIK, które staną się międzynarodowymi pomocami dydaktycznymi. Do osiągnięcia zakładanych celów ma posłużyć wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, w tym: wzajemne poznanie warsztatów pracy, systemów edukacyjnych, wspólne poszukiwanie innowacyjnych metod pracy oraz sposobów ich wdrażania, a także konstruowanie pomocy metodyczno-dydaktycznych opartych na TIK.
Ważnym elementem naszego projektu jest propagowanie zdrowego odżywiania, zdrowego, aktywnego stylu życia oraz przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci. Nieprawidłowe żywienie dzieci skutkuje u nich zaburzeniami wzrostu i rozwoju, nadwagą czy otyłością, a w wieku dorosłym zwiększonym ryzykiem wielu chorób. Mając tego świadomość, chcemy temu przeciwdziałać i jesteśmy przekonani, że nasz projekt się do tego przyczyni, ponieważ zaplanowaliśmy szereg działań i zadań dla uczniów związanych z tą tematyką. Chcemy kształtować naszych uczniów tak, aby wyrośli na młodych zdrowych ludzi, prowadzących zdrowy i aktywny tryb życia i wyposażonych w kompetencje kluczowe, które pozwolą im stale rozwijać się i w sposób świadomy kształtować swoje życie.
Uczniowie będą mieli okazję zdobyć nowe doświadczenia, rozwinąć swoje umiejętności, poszerzyć horyzonty, zadbać o zdrowie. Priorytetem jest dla nas stała współpraca uczniów podczas realizacji zadań, wymiana pomysłów, prezentowanie wypracowanych rezultatów. Bardzo ważne są wyjazdy uczniów do szkół partnerskich, podczas których będą się oni dzielić wrażeniami ze współpracy, rezultatami pracy, porównywać sposoby realizacji, wspólnie pracować nad zadaniami. To wpłynie również pozytywnie na rówieśnicze relacje i atmosferę w szkole. Dla wielu uczniów będzie to być może jedyna możliwość osobistego spotkania rówieśników z innych krajów, poznania ich kultury, porozmawiania po angielsku, zwiedzenia miejsca ich zamieszkania. Komunikacja w projekcie będzie przebiegała w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, co jest dla nas jednym z priorytetów w tym projekcie.
Udział w projekcie stanowi dla naszych wychowanków szansę na rozwój, poznanie ciekawych miejsc, ludzi, na europejską integrację kulturową oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego, umiejętności TIK i rozwijanie kompetencji kluczowych. Przyczyni się to do podniesienia jakości pracy uczestniczących w nim szkół oraz wzmocnienia motywacji uczniów do dalszego kształcenia. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu projektowi uczniowie także pogłębią zrozumienie znaczenia ich miejsca w kulturze, tradycjach i zwyczajach swojego narodu oraz jego miejscem w szerszej kulturze wspólnoty europejskiej.

Szkolenia na Malcie
Podczas realizacji projektu „Nasza szkoła – nasza przyszłość” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ nauczyciele wzięli udział w szkoleniach na Malcie. W lipcu 2019 osiem nauczycielek z naszej szkoły wraz z Panią dyrektor wyjechały do tego niewielkiego, lecz niezwykłego kraju, aby tam wziąć udział w szkoleniach językowych oraz TIK.
Szkolenia odbywały się w instytucji szkoleniowej ETI (https://www.etimalta.com/), która oferuje wysoce wyspecjalizowane szkolenia, nie tylko dla nauczycieli, ale też dla uczniów, studentów oraz ludzi biznesu. ETI działa w oparciu o nowoczesne centrum szkoleniowe, które oferuje wysoki standard szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów. Szkoła mieści się w mieście St Julians, które kiedyś było uroczą wioską rybacką, a obecnie stało się jednym z najbardziej popularnych na Malcie obszarów mieszkalnych i turystycznych.
Pani dyrektor oraz 3 nauczycielki wzięły udział w dwutygodniowym szkoleniu językowym „Fluency and English Language Development for Educational Staff”, podczas którego, w międzynarodowej grupie nauczycieli, doskonaliły swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
5 nauczycielek wzięło udział w tygodniowym szkoleniu TIK „Boost your ICT Skills Technology in the Classroom”, dotyczącym nowych technologii i ich stosowania w edukacji. Szkolenie oczywiście odbywało się w języku angielskim.
Podniesienie kwalifikacji i kompetencji naszych nauczycieli poprzez nabycie przez nich wiedzy na temat nowych technologii i sposobów ich wykorzystywania w metodyce nauczania przyczyni się do podniesienia jakości pracy naszej szkoły. Natomiast umiejętność posługiwania się językiem angielskim ułatwi nauczycielom realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, takich jak eTwinning czy Erasmus.
Głównym celem projektu Erasmus+ „Nasza szkoła – nasza przyszłość” jest podniesienie jakości nauczania w naszej szkole poprzez udział nauczycieli w szkoleniach, podniesienie ich kompetencji zawodowych. Nasza szkoła, to nasza wspólna przyszłość, a przede wszystkim przyszłość dzieci, które się w niej uczą.

    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Zmiana organizacji pracy szkoły:
- uczniowie klas I-III rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.00
-uczniowie klas IV-VII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa znajdują się w zakładce Aktualności

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow. w roku szkolnym 2019/2020
2-3.01.2020; 12.06.2020; 23.06.2020.


Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018 znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego(rok szkolny 2019/2020)znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/. Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO
Klauzula informacyjna_rodo

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET 96 8273 0006 2000 0000 0172 4669
 

    Dzwonki szkolne
Klasy I-III
1.8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30(obiad)
5. 11.50 – 12.35

klasy IV-VII
1. 8.15 – 9.00
2. 9.10 – 9.55
3. 10.05 – 10.50
4. 11.00 – 11.45
5. 11.55 – 12.40 (obiad)
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio