szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


Artykuł podsumowujący projekt

Wraz z końcem sierpnia 2022 w ZSP im. M. Kopernika w Hutkach zakończył się projekt pt. Taste of Life realizowany i finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Udział w tym projekcie był dla wszystkich uczniów i nauczycieli wspaniałą przygodą, niezapomnianym czasem pełnym nowych doświadczeń, doskonalenia różnych umiejętności i kompetencji, zdobywania wiedzy, poznawania krajów i ludzi. To pierwszy tego typu projekt realizowany w naszej szkole i był dla wszystkich wielką innowacją.

Nasza szkoła koordynowała pracę całej grupy partnerskiej, w skład której wchodziły szkoły z Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Chcemy podkreślić, że mieliśmy wspaniałych partnerów! Współpraca z nimi układała się bardzo dobrze od samego początku, dzięki czemu mogliśmy sprawnie realizować zadania i cele naszego projektu, a wspólne spotkania w krajach partnerskich były czasem owocnej współpracy podczas realizacji zadań, wspólnych wycieczek, spotkań, posiłków, a wszystko to w atmosferze radości i przyjaźni.
Projekt dotyczył rozwijania kompetencji kluczowych oraz propagowania zdrowego odżywiania, zdrowego i aktywnego stylu życia oraz przeciwdziałania otyłości wśród dzieci. Poprzez działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu, chcieliśmy uświadomić uczniom, jak ważny w życiu każdego człowieka jest  zdrowy styl życia, który jest podstawą prawidłowego funkcjonowania w na co dzień – w domu, w szkole, w pracy. Udział w projekcie dał nam szansę na realizację ciekawych zadań, podniesienie świadomości znaczenia zdrowego stylu życia, ale też  poznanie kultur i tradycji innych krajów. Jesteśmy przekonani, że przyczyniło się to do umocnienia wśród uczniów postaw otwartości, tolerancji oraz szacunku wobec innych kultur i ludzi. Poprzez szereg działań, które zrealizowaliśmy podczas trwania projektu, podkreślaliśmy znaczenie zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia, rozwijaliśmy kompetencje kluczowe uczniów, a także ich kompetencje językowe oraz TIK.
Projekt rozpoczął się 1 września 2019 i miał trwać 2 lata. Współpraca ze szkołami partnerskimi przebiegała sprawnie, realizowaliśmy zadania i zorganizowaliśmy 2 z 7 zaplanowanych wyjazdów do krajów partnerskich. Aż nadszedł marzec 2020 roku i covid, który pokrzyżował nasze plany i utrudnił realizację projektu.
Pandemia zmieniła życie ludzi w wielu dziedzinach życia. Utrudniła bardzo pracę i naukę w szkołach, a także realizację projektów Erasmus. Całe szczęście znaleźliśmy wyjście z tej sytuacji – postanowiliśmy wraz z partnerami przedłużyć projekt o rok, bo wierzyliśmy, że sytuacja na tyle się poprawi, że będziemy mogli zrealizować wszystkie cele projektu i wszystkie wyjazdy. I warto było przedłużyć projekt, bo był to dodatkowy rok ciekawej współpracy ze szkołami partnerskimi i co najważniejsze udało się nam zrealizować wszystkie wyjazdy.
Głównymi celami naszego projektu Taste of Life były: europejski dialog interkulturowy, kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i otwartości wobec innych narodowości i kultur, propagowanie zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, rozwijanie kompetencji kluczowych, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, zachęcanie do pokonywania barier językowych poprzez umożliwienie kontaktu z rówieśnikami z różnych części Europy.
Wiemy, jak ważne jest we współczesnej szkole kształtowanie kompetencji kluczowych, ponieważ młody człowiek potrzebuje ich do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej, a w przyszłości - zatrudnienia. Wszystkie kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może przyczynić się do udanego życia we współczesnym społeczeństwie. Kompetencje w szkole kształtujemy nie tylko poprzez to, czego uczymy, ale przede wszystkim, jak uczymy. Dlatego bardzo ważnym elementem, na początku projektu, było wspólne szkolenie dla nauczycieli z wszystkich szkół partnerskich, podczas którego dowiedzieli się oni, jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów, jak wypracować nowe metody pracy rozwijające kompetencje kluczowe uczniów oraz ciekawe narzędzia TIK, które stały się międzynarodowymi pomocami dydaktycznymi. Szkolenie w zakresie TIK realizowane  było w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie przez panie Martę Lipską i Dorotę Liberdę w sposób bardzo profesjonalny i na prawdziwie europejskim poziomie. Moduł poświęcony kompetencjom kluczowym poprowadziła w naszej szkole metodyk i trenerka nauczycieli, Karolina Kępska. Dzięki udziałowi w szkoleniach, które wszyscy uczestnicy ocenili bardzo pozytywnie, nauczyciele zostali wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności, pozwalające na pełną realizację celów i zadań projektowych. Wspólnie opracowaliśmy ważny produkt końcowy naszych działań - poradnik metodyczny na temat rozwoju kompetencji kluczowych w procesie kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto stworzyliśmy książkę online z poradami dotyczącymi zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia oraz przepisami na zdrowe dania z krajów partnerskich, a w przygotowaniu jest film podsumowujący cały projekt. Należy podkreślić, że przez cały czas trwania projektu zrealizowaliśmy wiele zadań, w efekcie czego powstało wiele ciekawych narzędzi TIK do wykorzystania w pracy z uczniami.
Do osiągnięcia celów projektu posłużyła wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, w tym: wzajemne poznanie warsztatów pracy, systemów edukacyjnych, wspólne poszukiwanie innowacyjnych metod pracy oraz sposobów ich wdrażania, a także konstruowanie pomocy metodyczno-dydaktycznych opartych na TIK.
Ważnym elementem naszego projektu było i jest propagowanie zdrowego odżywiania, zdrowego, aktywnego stylu życia oraz przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci. Nieprawidłowe żywienie dzieci skutkuje u nich zaburzeniami wzrostu i rozwoju, nadwagą czy otyłością, a w wieku dorosłym zwiększonym ryzykiem wielu chorób. Mając tego świadomość, chcieliśmy temu przeciwdziałać i jesteśmy przekonani, że nasz projekt się do tego przyczynia, ponieważ zaplanowaliśmy szereg działań i zadań dla uczniów związanych z tą tematyką. Chcemy kształtować naszych uczniów tak, aby wyrośli na młodych zdrowych ludzi, prowadzących zdrowy i aktywny tryb życia i wyposażonych w kompetencje kluczowe, które pozwolą im stale rozwijać się i w sposób świadomy kształtować swoje życie.
Podczas realizacji projektu Taste of Life uczniowie mieli okazję zdobyć nowe doświadczenia, rozwinąć swoje umiejętności, poszerzyć horyzonty, zadbać o zdrowie. Priorytetem była dla nas stała współpraca uczniów podczas realizacji zadań, wymiana pomysłów, prezentowanie wypracowanych rezultatów. Bardzo ważne były wyjazdy uczniów do szkół partnerskich, podczas których dzielili się oni wrażeniami ze współpracy, rezultatami pracy, porównywali sposoby realizacji, wspólnie pracowali nad zadaniami. To wpłynęło również pozytywnie na rówieśnicze relacje i atmosferę w szkole. Dla wielu uczniów była to być może jedyna możliwość osobistego spotkania rówieśników z innych krajów, poznania ich kultury, porozmawiania po angielsku, zwiedzenia miejsca ich zamieszkania. Komunikacja w projekcie przebiegała w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, co było dla nas jednym z priorytetów w tym projekcie.
Udział w projekcie stanowił dla naszych wychowanków szansę na rozwój, poznanie ciekawych miejsc, ludzi, na europejską integrację kulturową oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego, umiejętności TIK i rozwijanie kompetencji kluczowych. Przyczynił się to do podniesienia jakości pracy uczestniczących w nim szkół oraz wzmocnienia motywacji uczniów do dalszego kształcenia. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu projektowi uczniowie także pogłębili zrozumienie znaczenia ich miejsca w kulturze, tradycjach i zwyczajach swojego narodu oraz jego miejscem w szerszej kulturze wspólnoty europejskiej.
Realizacja tego projektu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej stała się dla naszej szkoły szansą na rozwój na europejskim poziomie, na wyrównanie szans edukacyjnych i umocnienie pozycji naszych uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych; to również nadanie szkole europejskiego wymiaru i duży krok ku nowoczesnej edukacji oraz przykład na to, że małe wiejskie szkoły także mogą realizować europejskie projekty.  
Magdalena Kotowska

FILM PODSUMOWUJĄCY PROJEKT

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego nasze działania projektowe przygotowanego przez szkołę z Finlandii.

https://www.youtube.com/watch?v=FJ4Yga6JoM4

Rozwijanie kompetencji kluczowych


Ważnym celem naszego projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Cały projekt i wszystkie działania w nim ujęte zakładał rozwijanie wszystkich kompetencji kluczowych uczniów.
Poniżej link do prezentacji przygotowanej przez szkołę z Grecji ukazującej znaczenie kompetencji kluczowych oraz to w jaki sposób je rozwijaliśmy poprzez nasze działania.

https://prezi.com/view/GBXDWrCKOFoVl6l2IzAw/

KSIĄŻKA ONLINE

Jednym z produktów końcowych naszego projektu jest książka online zawierająca wskazówki dotyczące zdrowego odżywiania oraz zdrowe przepisy z wszystkich krajów partnerskich.
W przygotowanie tej książki zaangażowali się uczniowie i nauczyciele z krajów partnerskich, natomiast pomysłodawcą oraz wykonawcą była szkoła z Portugalii.
Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej pracy. Naprawdę warto!

https://read.bookcreator.com/VjtQXGPga1XCqyR06E9rrks2Zhy1/E9sKxON
kQKKnMNkaVhzOkQ

WIZYTA W POLSCE


Ostatnie spotkanie wszystkich szkół partnerskich w ramach naszego projektu Erasmus+ „Taste of Life” odbyło się w naszym kraju w dniach 30 maja – 3 czerwca. Naszych partnerów z Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch powitaliśmy w szkole w Hutkach programem artystycznym przygotowanym przez nauczycieli, w którym wspaniale zaprezentowali się nasi uczniowie.
Następnie w grupach odbyły się zajęcia sportowe i artystyczne, podczas których uczniowie przygotowywali z masy plastycznej breloczki w kształcie owoców i warzyw oraz makramy z kolorowych sznurków. Po zajęciach udaliśmy się do Owczarkowej Zagrody, gdzie nasi goście mogli obcować z przyrodą i zwierzętami, a potem wzięli udział w warsztatach przygotowywania makaronu. Dzień zakończył się wspólną kolacją w huteckiej restauracji "As" z pysznym polskim jedzeniem. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wice wójt Iwona Lisek, która reprezentowała Gminę Konopiska i w imieniu Pana Wójta wręczyła gościom upominki.
Program pobytu gości obfitował w ciekawe zajęcia oraz wycieczki. Nie zabrakło atrakcji dla uczniów, takich jak niezwykła lekcja w-fu w parku trampolin Hangar 646. Nasi partnerzy mogli poznać piękno polskiego krajobrazu podczas wizyty w Ojcowskim Parku Narodowym, urok polskich miast – klimatycznego Krakowa i naszej pięknej stolicy, gdzie zobaczyli dwa oblicza Warszawy - nowoczesne i zabytkowe. Wszystkich zachwyciła Kopalnia Soli w Wieliczce, która nie bez powodu jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Niestety wszystko, kiedyś się kończy... I nie da się ukryć, że ciężko nam było się rozstać, bo wszyscy mieliśmy świadomość, że było to ostatnie spotkanie. Na koniec padło wiele wzruszających słów i polały się łzy. Jesteśmy przekonani, że nasi partnerzy wyjeżdżając zabrali z sobą piękne wspomnienia, bo dla nas z pewnością było to niezapomniane przeżycie.  

LINKI DO RELACJI NA SZKOLNYM FB:
https://www.facebook.com/ZSPwHutkach/posts/739636117458236
https://www.facebook.com/ZSPwHutkach/posts/pfbid02493RLcQbyfWug
CbedhrMtu2U9B6jXGZPtWTqFzjMCXbY7ck4zu3eTpuQCHBhgHPcl
https://www.facebook.com/ZSPwHutkach/posts/pfbid02aiBGZ8HSzErU5
kcBu7vmTnUGT1C3wC4Epa7zBZD15MMPxHiLcK74zfmGxN822qhRl
https://www.facebook.com/ZSPwHutkach/posts/740943497327498

WYJAZD DO FINLANDII


W dniach 9-13 maja miał miejsce ostatni wyjazd naszych uczniów, tym razem do szkoły partnerskiej w Finlandii. W czasie pobytu w tym fascynującym kraju mogliśmy poznać fiński system edukacyjny. Zwiedziliśmy partnerską szkołę Harjurinne w miejscowości Loviisa i uczestniczyliśmy w warsztatach "Użyteczne sztuki". W Centrum Społeczności FORUM mieliśmy okazję sami przygotować fiński przysmak - bułeczki drożdżowe z cynamonem i masłem... pychotka. Poznaliśmy też tradycyjne fińskie gry i zabawy na świeżym powietrzu. Skorzystaliśmy z fińskiej sauny i beczki do kąpieli i spacerowaliśmy po Loviisa Harju - lesie utworzonym pod koniec ostatniego zlodowacenia.
Uczestniczyliśmy też w warsztatach "Przyjemne wiosłowanie". Płynęliśmy łódkami łatwą trasą, zabezpieczeni w kamizelki ratunkowe, pod opieką certyfikowanych przewodników podziwiając piękno fińskiego krajobrazu. Ten pobyt obfitował w wiele aktywności fizycznych, w końcu temat przewodni naszego projektu to zdrowy styl życia. Zatem kolejnymi zajęciami były warsztaty taneczne oraz zespołowe rozgrywki sportowe w międzynarodowych drużynach.
W czwartek 12 maja odwiedziliśmy stolicę Finlandii. Zwiedzanie Helsinek zaczęliśmy od Placu Senackiego, nad którym góruje luterańska Katedra. Nie sposób pominąć tego miejsca – wysokie białe kolumny zakończone zielonymi kopułami widać już z daleka. W Miejskim Muzeum Helsinek poznaliśmy jak na przestrzeni lat zmieniało się życie dzieci. Kolejnym punktem była Biblioteka, w którym każdy mógł znaleźć dla siebie ciekawe zajęcie. To tutaj wolny czas spędzają mieszkańcy Helsinek. Odwiedziliśmy również Helsiński Uniwersytet. W godzinach popołudniowych udaliśmy się do Porvoo, gdzie zakwaterowaliśmy się w pięknych fińskich domkach. Dzień zakończył się pożegnalną kolacją, na której otrzymaliśmy certyfikaty. Ostatniego dnia zwiedziliśmy Porvoo- zabytkowe miasto z bogatą historią. Finlandia będzie przywoływała tylko pozytywne wspomnienia.
LINKi DO RELACJI NA SZKOLNYM FB:
https://www.facebook.com/ZSPwHutkach/posts/725598862195295
https://www.facebook.com/ZSPwHutkach/posts/726285882126593
https://www.facebook.com/ZSPwHutkach/posts/726796755408839
https://www.facebook.com/ZSPwHutkach/posts/727429305345584


Dzień Ziemi i zdrowego odżywiania


Na początku maja 2022 obchodziliśmy Dzień Ziemi połączony z dniem zdrowego odżywiania. Był to dzień wyjątkowy i niezmiernie kreatywny dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi. Wszystko rozpoczęło się od wspaniałej i różnorodnej części artystycznej, która skupiała się wokół problemów ochrony środowiska i zdrowego odżywiania, a całość przedstawiona była w sposób interesujący i niezwykle dowcipny, urozmaicony muzyką i śpiewem dzieci. Nie zabrakło także celebrytów - ze swoim programem kulinarnym "Po prostu gotuj" odwiedził na Pascal (w rolę którego wcielił się jeden z uczniów klasy 8, który zaprezentował przepis na zdrową sałatkę).
W kolejnej części dnia uczniowie wcielili się w role kucharzy, którzy przygotowywali zdrowe dania i przekąski. Ponadto uczniowie przygotowali informacje o wartościach odżywczych i zdrowotnych produktów, które wykorzystali w swoich daniach. Uczniowie uczyli się, jak czytać etykiety z opakowań do żywności, jak obliczać prawidłową masę ciała oraz jak liczyć kalorie, a także jak prawidłowo ułożyć posiłki i ich ilość w ciągu dnia.
Ostatnią część stanowiła prezentacja dań wraz z informacjami o ich kaloryczności, wartościach odżywczych i zdrowotnych. Dania profesjonalnie oceniły panie z kuchni wraz z dyrekcją i przedstawicielami samorządu. A na sam koniec odbyła się degustacja wszystkich pyszności. To był dla wszystkich kreatywny i pouczający dzień.

LINK DO RELACJI NA FB:
https://www.facebook.com/ZSPwHutkach/posts/pfbid02jdccr8aXm7xKk
qQuTvzUDHpVrbjpRvnBNCwrfqYZfRsKSCqA7kfVQ6yjifQQJSEel
Gry w Scratch'u

W kwietniu 2022 podczas zajęć informatyki uczniowie tworzyli gry w aplikacji Scratch tematycznie związane z naszym projektem.    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2023/2024 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1


Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w przedszkolu i szkole podstawowej znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio