szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


„Sprzątanie świata - Polska”


„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.  Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

„Sprzątanie świata - Polska” = razem możemy więcej!


Inauguracja roku szkolnego 2020/2021


Pierwszy dzień roku szkolnego 2020/2021 rozpoczął  się tradycyjnie od uroczystego apelu, na którym dzieci przedszkolne i uczniowie przywitali  kolejny rok nauki,  dla uczniów I klasy rozpoczął się nowy etap życia .
Tamara Gwóźdź- dyrektor Zespołu złożyła życzenia  uczniom , aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale też niosły wiele zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień, z nowej wiedzy i nabywania doświadczenia, które będzie procentowało w przyszłości.Następnie zwróciła się do nauczycieli  życząc spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. To  na ich barkach spoczywa wielka odpowiedzialność edukowania młodych pokoleń i wszczepiania im chęci uczenia się nowych rzeczy i nabywania nowych umiejętności.

Nowy rok szkolny będzie odbywał się w szczególnym reżimie sanitarnym. MEN przygotowało wytyczne dla dyrektorów , które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i  uczniom. Nie będzie obowiązku zakrywania nosa i ust podczas zajęć dydaktycznych, ale na przerwie , w szatani, wchodząc do obiektu  uczniowie i pracownicy powinni zakrywać twarz i nos dla własnego i innych bezpieczeństwa . Uczniowie będą jednak musieli pamiętać o dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku. Osoby, które wykazują niepokojące objawy, takie jak, np.  kaszel, katar  powinny pozostać w domach.
Na uroczystym apelu minutą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej.
Tego dnia pożegnaliśmy Panią Krystynę Badorę długoletnią nauczycielkę naszego Zespołu, która podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. Żegnając Panią Krystynę  chcemy Jej podziękować  za wzorową pracę, za cierpliwość i wytrwałość w niesieniu daru nauki, za oddanie serca w kształtowaniu młodych pokoleń, ale również pozytywne promowanie wizerunku przedszkola i szkoły .
Nasze słowa jednak, nawet  te najpiękniejsze, nie wyrażą w pełni naszej wdzięczności i podziękowań.
Na tej uroczystości został wręczony akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego Pani Justynie Śmieszek .
Następnie wychowawcy przekazali  swoim podopiecznym najważniejsze informacje na temat organizacji pracy przedszkola i szkoły .


Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka
Compensa_ubezpieczenia szkolneNNW_210x297_spad5mm_2020-03-24OWU NNW Szkolne V RODOZal1 OWU NNW Szkolne

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa sierpień 2020


Wewnetrzne procedury bezpieczenstwa w ZSP w Hutkach

Organizacja roku szkolnego 2020/2021
Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

Wytyczne_dla_szkol_i_placowek_-_wrzesien_2020
Bezpieczny_powrot_do_szkol_-_informacja_prasowa_5_08_2020

Zakończenie przedszkola 2020
Kolejny rok edukacji za nami. W tych wyjątkowych warunkach przygodę z przedszkolem zakończyła dziewięcioosobowa grupa. Od 1 września 2020r. staną się Oni uczniami I klasy szkoły podstawowej.
Pani Żaneta Drożdżyńska wspólnie z dziećmi przygotowała film na pożegnanie przedszkola.
Zapraszamy do obejrzenia, wystarczy skopiować poniższy link do przeglądarki
https://www.youtube.com/watch?v=cOzSTMYQD3Q

Oliwia Florczyk - Wicemistrz Pióra
  W bieżącym roku szkolnym miała miejsce kolejna, już XI edycja Konkursu Kaligraficznego „I Ty możesz zostać Mistrzem pióra”o randze wojewódzkiej.
     Dnia 20 maja 2020 r. dokonano oceny prac i wyłoniono zwycięzców.  Znalazł się wśród nich również uczeń naszej szkoły, wśród nich znalazła się Oliwia Florczyk uczennica III klasy szkoły podstawowej. Praca została napisana pod kierunkiem Pani Krystyny Badory
I my dołączamy do gratulacji

Zdalna Szkoła


W dniu 28 kwietnia 2020 r. zawarto umowę pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Konopiska na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 59 980,00 PLN i stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.
Celem projektu jest zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli umożliwiających zdalną naukę.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”).

"Pozdrowienia od koleżanek i kolegów z przedszkola".
Grupa starszaków z naszego przedszkola wspólnie stworzyła krótki film pt."Pozdrowienia od koleżanek i kolegów z przedszkola".
Wychowawczyni Żaneta Drożdżyńska zaproponowałam dzieciom, aby narysowały laurkę dla kolegów i koleżanek z przedszkola. Prace wpływały przez cały ubiegły tydzień.
Efektami swojej  pracy pragną się pochwalić, wystarczy skopiować poniższy link do przeglądarki   
https://www.youtube.com/watch?v=4a97WZ-d2Sc

Majowe Święta
Każdego roku nasza społeczność szkolna świętuje apelem  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowe Święto 3 Maja.

W tym roku nie będzie nam dane spotkać się w hali naszej szkoły. Zachęcamy całą spolecznosć Zespołu

1 Maja

Święto Pracy to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, święto obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 r.
2 Maja
Święto Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest w Polsce 2 maja, ma na celu popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

3 Maja
Święto Konstytucji
3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie, doniosłym dziełem myśli polskiego Oświecenia.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3 maja uznano za  święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas  zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowej w roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestacji były tłumione przez milicję. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione.
Od 1990 roku 3 Maja znów jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce, dniem wolnym od pracy

Dla najmłodszych polecamy film o symbolach narodowych:

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA

Piosenkę o Fladze:

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0


Starszym Uczniom  i ich Rodzinom polecamy ciekawą animację:

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2023/2024 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1


Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w przedszkolu i szkole podstawowej znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio