szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


,,Szkoła pamięta"
Nasz Zespół znalazł się w gronie 11 208 innych szkół, przedszkoli, placówek biorących udział w akcji ,,SZKOŁA PAMIĘTA ". Celem akcji było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach związanych z historią naszego regionu czy społeczności


Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF
Uczniowie z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. M. Kopernika w Hutkach  świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF
Zespół Szkolno- Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach brał udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa - 30.rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument,gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają jej prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to,aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane.  Był to radosny dzień w naszej szkole, ale z poważnym przesłaniem.


Mikołaj na Kresach Wschodnich
Wzorem lat ubiegłych dzieci przedszkolne i uczniowie szkoły podstawowej przy wsparciu swoich rodziców włączyli się w zbiórkę darów dla naszych Rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich. Po raz kolejny pokazaliśmy, ze nie jesteśmy obojętni na losy innych ludzi.


Dzień Dobrego Słowa dla Polski
"Naród, który nie zna przeszłości,
umiera i nie buduje przyszłości"
Jan Paweł II

Przedszkolaki włączyły się w projekt edukacyjny "Dzień Dobrego Słowa" i udowodniły, że znają i potrafią mówić dobre słowa. Z okazji Święta Niepodległości przybliżono dzieciom treści patriotyczne. Przedszkolaki udowodniły, że posiadają dużą wiedzę o Polsce, z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, rozwiązywały zagadki i przede wszystkim mówiły piękne i dobre słowa o swojej Ojczyźnie.
Nasze wspólne świętowanie jest wyrazem szacunku, miłości i przywiązania do własnego kraju.

Joanna Dróżdż


KODUJEMY...
"Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka,
ale dlatego, że własna"
Seneka Młodszy

Uczniowie III klasy na zajęciach rozwijających kreatywność "Zaprogramuj Przyszłość" w związku ze świętem odzyskania niepodległości przez Polskę mieli do wykonania w ramach nauki kodowania symbole narodowe, które zostały wyeksponowane na tablicy w korytarzu szkolnym.

Joanna Dróżdż


Pożegnanie Pani Zdzisi
W dniu 30 października 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hutkach odbyło się pożegnanie Pani Zdzisławy Szydłowskiej, pracownika Świetlicy Wiejskiej i Filii Biblioteki Publicznej  w Hutkach, która awansowała na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
 Społeczność szkolna postanowiła pożegnać  Panią Zdzisię na uroczystym apelu , na który dzieci przygotowały wiersze i rysunki, z których powstał piękny pożegnalny album.
Pani Zdzisia zawsze miała wiele cierpliwości dla swoich podopiecznych, a świetlica była  miejscem, w którym uczniowie nigdy się nie nudzili. Każdy mógł tutaj miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić wolny czas. Przez cały rok czekało na uczniów mnóstwo atrakcji. Każdego dnia dzieci mogły rozwijać swoje talenty, nabywać nowe umiejętności, a przede wszystkim przyjemnie i kreatywnie spędzać czas.  Zajęcia świetlicowe dawały dzieciom możliwość zarówno czynnego wypoczynku poprzez zabawy ruchowe i rekreacyjno–sportowe na świeżym powietrzu (plac zabaw, boisko), jak również pozwalały na rozwijanie wielu zainteresowań: plastycznych, technicznych, muzycznych, przyrodniczych, czytelniczych i innych.
Pomimo tego, że Pani Zdzisława Szydłowska nigdy nie była pracownikiem szkoły nasze serca zawsze biły jednym rytmem.
Pani Zdzisiu jeszcze raz DZIĘKUJEMY !!!


Dzień Dobrego Słowa
Dzień Dobrego SłowaW roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Dzień Dobrego Słowa. To, inicjatywa, która ma pomóc czynić świat lepszym i szczęśliwszym przez wspólną pracę nad właściwym stosunkiem do słowa.
Głównym celem tego projektu jest propagowanie zasad kulturalnego i życzliwego zachowania w codziennych sytuacjach, podkreślenie szacunku dla języka polskiego, uświadomienie konieczności dbania o jego czystość i poprawność.
Dzień Dobrego Słowa ma też na celu budowanie odpowiedzialności za słowo, kształtowanie dobrej atmosfery, wzajemnego szacunku wobec rówieśników jak i starszych. Zamiarem akcji jest przypomnienie ważności używania kulturalnych słów. Chcemy, aby uczniowie potrafili życzliwie zwracać się do siebie i innych, odpowiednio zachować się w każdej sytuacji.
Założeniem projektu jest uczynienie każdego 13. dnia miesiąca Dniem Dobrego Słowa.
W naszej szkole rozpoczęliśmy przygodę z Dniem Dobrego Słowa od zorganizowania wystawy z etykietami Dobrych Słów.

Joanna Dróżdż


Warsztaty profilaktyczne
"Zagrożenia wynikające z palenia papierosów i e-papierosów"
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych dotyczących palenia papierosów i e-papierosów. "Zagrożenia wynikające z palenia papierosów i e-papierosów"
Celem warsztatów jest zapobieganie paleniu wśród młodzieży szkolnej, zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego i areozolu zawartego w e-papierosie, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia papierosów i e-papierosów. Podczas spotkania uczniowie otrzymali ulotki oraz zostali zapoznani z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny, dotyczącymi potencjalnych zagrożeń związanych z paleniem e-papierosów. Klasy młodsze przygotowały plakaty o tematyce antynikotynowej, które zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.
Mamy nadzieję, że dzięki  profilaktyce przyczynimy się do świadomej odmowy sięgnięcia po pierwszego papierosa lub e-papierosa przez naszych uczniów.

Joanna DróżdżOd 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo jak tradycyjne papierosy uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ich przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Istnieją również dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych. Ważna jest zatem wiedza na temat zagrożeń związanych z e-papierosami.

Wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH
ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

Co to są e-papierosy?
E-papieros to inaczej elektroniczny system dostarczający nikotynę.

E-papierosy to urządzenia elektroniczne, które podgrzewają ciecz i wytwarzają aerozol lub mieszankę małych cząstek w powietrzu. Mają wiele kształtów i rozmiarów. Większość z nich ma baterię, element grzewczy i miejsce na tzw. liquid. Niektóre e-papierosy wyglądają jak zwykłe papierosy, cygara lub fajki.
Inne przypominają pamięć USB, długopis lub przedmioty codziennego użytku.

Papierosy elektroniczne funkcjonują pod różnymi nazwami: e-papierosy, e-fajki lub systemy dostarczania nikotyny (ENDS).

W skład e-liquidu wchodzą: glikol propylenowy i/lub gliceryna, woda lub etanol, nikotyna (od 0 do 20 mg/ml) oraz dodatki smakowo-zapachowe. Obecnie istnieje ponad 8 000 różnych rodzajów e-liquidu o owocowych bądź słodkich smakach (m.in.: czekolada, popcorn, guma balonowa, wanilia), które mają na celu zachęcić młode osoby do sięgnięcia po e-papierosa.

Korzystanie z e-papierosa jest czasem nazywane „wapowaniem”
lub „JUULINGIEM”.

Jak działają e-papierosy?
E-papieros działa na zasadzie podgrzewania płynu (e-liquid) do temperatury około 200oC, tworząc przy tym aerozol, który jest wdychany przez użytkownika. Zwykle zawiera on nikotynę, aromaty i inne substancje chemiczne.

Użytkownicy wdychają aerozol z e-papierosów do płuc. Mogą go również wdychać osoby postronne, gdy użytkownik wydycha go w powietrze.

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że urządzenia do palenia e-papierosów mogą być używane do dostarczania substancji psychoaktywnych.

Co znajduje się w aerozolu z e-papierosa?
Aerozol z e-papierosów jest szkodliwą „parą wodną”. Aerozol do e-papierosów, który użytkownicy wdychają, może zawierać szkodliwe substancje, w tym:

acetaldehyd,
formaldehyd,
akroleinę,
propanal,
nikotynę,
aceton,
o-metyl-benzaldehyd,
karcinogenne nitrozaminy.
Użycie e-papierosa powoduje emisję pyłu zawieszonego (PM2.5)
oraz najdrobniejszych cząstek (UFPs), których stężenie wzrasta w powietrzu otaczającym e-palacza.

Co to jest JUUL?
JUUL to forma e-papierosa – urządzenie do vapingu o systemie zamkniętym, które nie jest przeznaczone do napełniania. Inteligentny mechanizm podgrzewający w urządzeniach JUUL wytwarza aerozol. Został zaprojektowany tak, aby ograniczać spalanie. Akumulator urządzenia JUUL ładuje się przez stację dokującą USB.

Wszystkie e-papierosy JUUL mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia. JUUL używa płynnych wkładów nikotynowych zwanych „podami”, które są dostępne w smakach atrakcyjnych dla młodzieży.

Problem używania e-papierosów
W Polsce papierosy istnieją już od 13 lat, jednak ich prawdziwa ekspansja na naszym rynku nastąpiła w latach 2008-2009.W tym okresie powstało najwięcej firm handlującymi tymi produktami, a za tym nastąpił lawinowy wzrost liczby użytkowników papierosów elektronicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, iż właśnie w latach 2008-2012 w krajach Ameryki Płn., UE i Korei Płd. co najmniej dwukrotnie zwiększyła się liczba osób dorosłych używających tych produktów.

E-papierosy zyskały największą popularność wśród młodzieży. Przykładem
są Stany Zjednoczone, w których w 2011 roku e-papierosów używało 1,4% gimnazjalistów i 2,7% uczniów szkół średnich, a już rok później e-papierosy paliło odpowiednio 4,7% i 10% uczniów tych szkół. Innym przykładem może być Wielka Brytania. W 2013 roku 7% młodych mieszkańców tego kraju w wieku
11-18 lat zadeklarowało, iż przynajmniej raz w życiu korzystało z elektronicznych papierosów. W 2015 roku liczba ta wzrosła do 13%!

Polska negatywnie wyróżnia się na tle innych państw. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów jest bardzo wysoki, szczególnie w grupie nastolatków i młodych dorosłych. Coraz więcej uczniów przychodzi do szkoły
z elektronicznymi papierosami. Wielu z nich pali podczas przerw. Mimo, że szkoły wprowadzają regulaminy o zakazie używania e-papierosów, nie powoduje to spadku liczby użytkowników. Badania porównawcze przeprowadzone w 2011 roku i w 2014 roku wśród uczniów w wieku 15-19 lat wskazują, że liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e-papierosa, wzrosła od 2011 roku sześciokrotnie. Nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowało ich co najmniej raz życiu.

Ponad połowa badanych (54,8%) uważała, że e-papierosy są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy! Używanie e-papierosów jest traktowane przez młodzież jako mniej ryzykowne. Ponadto e-papierosy wyglądają atrakcyjnie, co osłabia negatywne przekonania na temat ich wpływu na zdrowie. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne.

Jakie jest ryzyko zdrowotne związane z używaniem e-papierosów?
Istnieją dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych.

Układ narządów Skutki zdrowotne wynikające z użycia
e-papierosa
Układ oddechowy – podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych (Vardavas et al., 2012),
– zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach (Scheffler et al., 2015; Grana et al., 2014).
Układ immunologiczny – indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych (Scott et al., 2018),
– zmniejszenie wydajności układu odpornościowego (Sussan et al., 2015),
– zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc (Miyashita et al., 2018).
Ośrodkowy
układ nerwowy – zmiany behawioralne (Grana et al., 2014),
– upośledzenie pamięci (modele zwierzęce) (Farsalinos et al., 2014),
– skurcze mięśni i drżenie mięśni (Farsalinos et al., 2014).
Pozostałe układy – podrażnienie oczu (Grana et al., 2014),
– kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia (Hess et al., 2017),
– nudności i wymioty (Hess et al., 2017),
– podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej (Jensen et al., 2015).
Co więcej, badania naukowe opublikowane w 2019 r. (Caporale et al., 2019) pokazują, że nawet beznikotynowe e-papierosy mogą być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych.

Najnowsze doniesienia medialne (z 23 sierpnia 2019 r.) donoszą o pierwszej śmierci dorosłego pacjenta związanej z ciężką chorobą układu oddechowego. Zgon jest wiązany z użyciem e-papierosów. Amerykańskie szpitale głośno mówią o coraz większej liczbie bardzo młodych osób palących e-papierosy, które trafiają do szpitali z problemami oddechowymi. Jedynym czynnikiem wspólnym w tych przypadkach jest używanie e-liquidów.

Co zrobić, aby uchronić dzieci przed używaniem
e-papierosów?
Daj dobry przykład. Jeśli palisz, nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia.
Porozmawiaj ze swoim dzieckiem lub nastolatkiem o tym, dlaczego e-papierosy są dla nich szkodliwe. Nigdy nie jest za późno na pierwszy krok.
Poinformuj dziecko, jaki jest twój stosunek do wszystkich wyrobów tytoniowych. Wyraź zdecydowany sprzeciw dla stosowania takich produktów. Uzasadniaj, dlaczego nie są one bezpieczne.
Porozmawiaj z nauczycielami na temat egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

Erasmus + w przedszkolu
W ramach projektu Erasmus +, starszaki z przedszkola pod okiem Pani Żanety Drożdżyńskiej wykonały Piramidę Zdrowego Żywienia, poznając  przy tym zasady zdrowego żywienia


Gminne Zawody Lekkoatletyczne
W piątek 25.10.19r. na stadionie im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach odbyły się Gminne Zawody Lekkoatletyczne organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji.
Nasi uczniowie wzięli w nich udział prezentując się bardzo dobrze
Partycja Bączyńska - bieg na 100m - 1 miejsce
Jakub Grabarczyk - bieg na 100m - 2 miejsce
Igor Lazar - bieg na 300m - 3 miejsce
Paweł Pokora - rzut piłeczką palantową - 2 miejsce
Należy pogratulować wszystkim uczniom, którzy wystąpili ponieważ godnie reprezentowali naszą szkołę i ich opiekunowi P.Adamowi Szczerbakowi
    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2022/2023 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1
 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio