szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości










































 


ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA






HISTORIA I TRADYCJA NABOŻEŃSTW MAJOWYCH- WARSZTATY W KOWALACH
Miesiąc maj to najpiękniejszy miesiąc w ciągu całego roku. Kojarzy się przede wszystkim z tak zwaną „ majówką’’. Na słowo „majówka’’ większość z nas myśli o długim weekendzie, wypadami za miasto lub też wiejskimi zabawami pod gołym niebem. Mało kto dzisiaj wie, że „ majówka’’ to przede wszystkim Nabożeństwo Majowe ku czci Matki Bożej odprawiane właśnie w miesiącu maju przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach.
Z tej to okazji dnia 07 maja 2015 roku w miejscowości Kowale odbyła się mała uroczystość przy kapliczce przydrożnej w ramach projektu „Przekazywanie lokalnych tradycji młodemu pokoleniu mieszkańców gm. Konopiska przez spotkania warsztatowe międzypokoleniowe’’, w której wzięli udział: dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. M. Kopernika w Hutkach wraz z wychowawczynią Panią Agnieszka Jakubowską, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Jamki- Kowale, gościnnie Ksiądz Proboszcz Parafii Św. Walentego w Konopiskach Sławomir Kaczmarek, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach Iwona Lisek oraz mieszkańcy miejscowości Kowale. Uroczystość przygotowała Zdzisława Szydłowska - pracownik Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach .
W trakcie warsztatów przekazujemy ważne wartości dzieciom i młodzieży. Tym razem wysłuchali, jak dawniej mieszkańcy wsi z nadejściem mają przyozdabiali krzyże i kapliczki kwiatami i kolorowymi wstążkami i gromadzili się przy nich na modlitwę.
Młodzież podążając za tradycją udekorowała kapliczkę kwiatami i razem z mieszkańcami jak to dawniej bywało śpiewała pieśni Maryjne oraz uczestniczyła we Mszy Świętej.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodkościami i drobnymi upominkami. Ksiądz proboszcz rozdał dzieciom i młodzieży piękne aniołki, Zdzisława Szydłowska częstowała cukierkami, a Pani Edwarda Frania przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Jamki- Kowale rozpieszczała podniebienia osobiście upieczonymi pysznymi rogalikami z nadzieniem różanym.
Dzisiaj już niewiele jest takich miejscowości gdzie ludzie śpiewają przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Do tych nielicznych zaliczają się właśnie Kowale, ale to dzięki osobom, które chcą dalej przekazywać tą piękną tradycję.
Za udział w spotkaniu chcieliśmy jeszcze raz serdecznie podziękować Paniom z KGW Jamki- Kowale Pani Grażynie Szwengiel, Pani Walentynie Parkitnej, Pani Mirosławie Ociepa, Księdzu Proboszczowi Sławomirowi Kaczmarkowi, młodzieży z Zespołu –Szkolno Przedszkolnego
w Hutkach, wychowawczyni Pani Agnieszce Jakubowskiej, mieszkańcom wsi Kowale, ale szczególne podziękowanie chcemy złożyć Państwu Edwardzie i Zdzisławowi Frania za pomoc i wielkie zaangażowanie w ten projekt.
ZSz./GCKiR






Sukces uczennicy klasy pierwszej
Uczniowie klasy pierwszej SP w Hutkach w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej ,,Żyję w zgodzie z przyrodą’’ przystąpili do udziału w  XIV Powiatowym Konkursie Ekologicznym ,, Na ochronie środowiska twoje zdrowie zyska’’ organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu.  Celem konkursu było uwrażliwianie dzieci na potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego, wzrost świadomości prozdrowotnej, zapoznanie uczniów z różnymi  formami ochrony przyrody.  Pięć pięknych prac uczniów klasy pierwszej zostało wysłanych na ten konkurs. Praca Amelki Nalewajki zajęła II miejsce w kategorii  szkoły podstawowe. Uroczystość wręczenia nagród połączona z pokazem mody ekologicznej odbyła się 14 maja w SOSW w Lublińcu. Uczniów do konkursu przygotowywała wychowawczyni – Krystyna Badora.



ODWIEDZINY W OSP W HUTKACH
Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych, właściwe zachowanie się w sytuacji zagrożenia, pożaru, znajomość telefonów alarmowych oraz do kogo zwrócić się o pomoc to sprawy ważne dla wszystkich dzieci. Aby poszerzyć wiedzę na ten temat przedszkolaki i uczniowie klasy I i III w dniu 7 maja wybrali się na spotkanie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach.
W trakcie spotkania strażacy przybliżyli dzieciom informacje dotyczące bezpiecznego zachowania się w czasie pożaru.  Dzieci dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną.
Największe zainteresowanie wzbudził oczywiście wóz strażacki. Wszyscy mieliśmy możliwość zobaczyć wyposażenie wozu, każde dziecko mogło obejrzeć go, a także posiedzieć w środku i przymierzyć hełm strażacki. Niebywałą atrakcją dla dzieci była akcja „gaszenia” kontrolowanego pożaru.
Na zakończenie czekała nas miła niespodzianka, bo strażacy przygotowali słodki poczęstunek.
Bardzo dziękujemy naszym dzielnym Strażakom za ciekawe i pouczające spotkanie.
DZIĘKUJEMY!
Przedszkolaki i uczniowie klasy I i III wraz z wychowawcami.







MŁODZI GŁOSUJĄ
30 kwietnia bieżącego roku w naszym gimnazjum odbyły się młodzieżowe wybory prezydenckie. Wszyscy byliśmy bardzo przejęci tym wydarzeniem, na które czekaliśmy niecierpliwie, od czasu ogłoszenia, że nasza szkołą uczestniczy w projekcie "Młodzi Głosują". Od tego czasu odbyliśmy kilka prelekcji dotyczących funkcjonowania urzędu prezydenta, dokładnie zapoznaliśmy się z programami poszczególnych kandydatów oraz przeprowadziliśmy akcję zachęcającą do głosowania. W tym celu nasi uczniowie w swoich miejscowościach roznosili ulotki oraz wykonali plakaty. Gdy nadszedł dzień wyborów, mogliśmy się przez chwilę poczuć naprawdę dorosłymi i odpowiedzialnymi za to, co dzieje się w naszym kraju.            Z samego rana przygotowywaliśmy nasz lokal wyborczy, w którym ustawiliśmy flagę. Przygotowaliśmy urnę, oraz parawan, aby zachować tajność wyborów. Nasza komisja składająca się z trzech uczennic II klasy gimnazjum oraz dwóch uczniów III klasy gimnazjum, dzień wcześniej podzieliła się rolami i po "burzy mózgów" i dokładnym przeanalizowaniu preferencji każdego z nas ustaliliśmy, kto ma być kim w naszej komisji. Punktualnie o godzinie 9 rozpoczęły się wybory. Uczniowie przychodzili dwójkami. składali swoje podpisy, następnie usłyszeli instrukcję głosowania. Kiedy już poszli zagłosować, bardzo skrupulatnie analizowali całą kartę, aby mieć pewność, że dobrze wybrali. I my mamy nadzieję, że ich głosy były przemyślane. Po czterdziestu pięciu minutach zakończyliśmy głosowanie. Następnie ogromnie ciekawi wyników, zaczęliśmy liczyć głosy. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 48. Do głosowania przystąpiło 41 osób. Wszystkie głosy były ważne.  Wygrał Janusz Korwin- Mikke uzyskując 16 głosów. Drugie miejsce zajął Bronisław Maria Komorowski uzyskując 10 głosów. Andrzej Duda oraz Magdalena Ogórek zdobyli po 6 głosów. Grzegorz Braun otrzymał 2 głosy . Jeden głos otrzymał Paweł Kukiz. Reszta Kandydatów nie otrzymała żadnych głosów. Moment,w którym znaliśmy już wyniki był niesamowity.  Jesteśmy bardzo dumni z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tak wspaniałym projekcie, który pozwolił nam dostrzec jak ważne są wybory  i frekwencja. Nie udało by się to gdyby nie nasza nauczycielka WOS-u, Pani Małgorzata Świeża. Jesteśmy jej bardzo wdzięczni za zgłoszenie i mamy nadzieję, że za kilka lat ponownie uda nam się uczestniczyć w "Młodzi Głosują"!








VII INSPIRACJE PROFILAKTYCZNE
Uczniowie gimnazjum 5 maja 2015r. wzięli udział w VII Inspiracjach Profilaktycznych " W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH", którego organizatorem było Gimnazjum w ZS w Konopiskach


Maxima dzieciom


,,Halo, tu mówią dzieci’’ - czyli impreza ekologiczna.
Dni Ziemi obchodzone 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły,aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło do wszystkich pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska  i szacunku do przyrody to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole, które odbyły się 29 kwietnia. Przedstawienie pod hasłem ,,Halo, tu mówią dzieci’’ przygotowali uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej pod kierunkiem wychowawczyni Krystyny Badory. W związku z edukacyjnym wymiarem spotkania dzieci uświadomiły wszystkim zebranym, że same są częścią przyrody i warto nauczyć się o nią dbać na co dzień.







WARSZTATY HAFTU KRZYŻYKOWEGO
Uczniowie III klasy szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach haftu krzyżykowego. Poprowadziła je dla nich Pani Sylwia Kamińska- intendentka naszej szkoły. Haft krzyżykowy to hobby Pani Sylwii, która posiada dużą kolekcję obrazów wykonanych tą metodą. Uczniowie z zapałem podeszli do prac i u niektórych od razu widać było uzdolnienia w tym kierunku. Uczniowie wyszywali swoje inicjały.


WSPÓŁPRACA Z PROMETEUSEM



    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2023/2024 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.




Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669



deklaracja-dostepnosci-1


Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w przedszkolu i szkole podstawowej znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio