szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


Kolejny projekt Erasmus+ w naszej szkole
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach ponownie znalazł się w gronie szkół w Polsce, które pozyskały fundusze na realizację projektu europejskiego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, tym razem w ramach Partnerstwa Współpracy Szkół (akcja KA229) w sektorze Edukacja Szkolna złożonych przez polskie szkoły koordynujące projekty. Nasz projekt został wysoko oceniony, uzyskał 90 pkt. na 100 i znalazł się na 17 miejscu wśród 150 projektów zatwierdzonych do realizacji w Polsce (na 265 złożonych).
Projekt nosi tytuł „Taste of life” – „Smak życia” i dotyczy rozwijania kompetencji kluczowych oraz propagowania zdrowego odżywiania, zdrowego, aktywnego stylu życia oraz przeciwdziałania otyłości wśród dzieci. W projekcie biorą udział szkoły z 6 państw: Polski, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch i Finlandii. Uczestnikami będą uczniowie w wieku 3 – 14 lat oraz nauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej. Nasze główne cele to: europejski dialog interkulturowy, kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i otwartości wobec innych narodowości i kultur, propagowanie zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, rozwijanie kompetencji kluczowych, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, zachęcanie do pokonywania barier językowych poprzez umożliwienie kontaktu z rówieśnikami z różnych części Europy.
Wiemy, jak ważne jest we współczesnej szkole kształtowanie kompetencji kluczowych, ponieważ młody człowiek potrzebuje ich do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej, a w przyszłości - zatrudnienia. Wszystkie kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może przyczynić się do udanego życia we współczesnym społeczeństwie. Kompetencje w szkole kształtujemy nie tylko poprzez to, czego uczymy, ale przede wszystkim, jak uczymy. Dlatego bardzo ważnym elementem projektu będzie wspólne szkolenie, podczas którego dowiemy się, jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów, jak wypracować nowe metody pracy rozwijające kompetencje kluczowe uczniów oraz ciekawe narzędzia TIK, które staną się międzynarodowymi pomocami dydaktycznymi. Do osiągnięcia zakładanych celów ma posłużyć wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, w tym: wzajemne poznanie warsztatów pracy, systemów edukacyjnych, wspólne poszukiwanie innowacyjnych metod pracy oraz sposobów ich wdrażania, a także konstruowanie pomocy metodyczno-dydaktycznych opartych na TIK.
Ważnym elementem naszego projektu jest propagowanie zdrowego odżywiania, zdrowego, aktywnego stylu życia oraz przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci. Nieprawidłowe żywienie dzieci skutkuje u nich zaburzeniami wzrostu i rozwoju, nadwagą czy otyłością, a w wieku dorosłym zwiększonym ryzykiem wielu chorób. Mając tego świadomość, chcemy temu przeciwdziałać i jesteśmy przekonani, że nasz projekt się do tego przyczyni, ponieważ zaplanowaliśmy szereg działań i zadań dla uczniów związanych z tą tematyką. Chcemy kształtować naszych uczniów tak, aby wyrośli na młodych zdrowych ludzi, prowadzących zdrowy i aktywny tryb życia i wyposażonych w kompetencje kluczowe, które pozwolą im stale rozwijać się i w sposób świadomy kształtować swoje życie.
Uczniowie będą mieli okazję zdobyć nowe doświadczenia, rozwinąć swoje umiejętności, poszerzyć horyzonty, zadbać o zdrowie. Priorytetem jest dla nas stała współpraca uczniów podczas realizacji zadań, wymiana pomysłów, prezentowanie wypracowanych rezultatów. Bardzo ważne są wyjazdy uczniów do szkół partnerskich, podczas których będą się oni dzielić wrażeniami ze współpracy, rezultatami pracy, porównywać sposoby realizacji, wspólnie pracować nad zadaniami. To wpłynie również pozytywnie na rówieśnicze relacje i atmosferę w szkole. Dla wielu uczniów będzie to być może jedyna możliwość osobistego spotkania rówieśników z innych krajów, poznania ich kultury, porozmawiania po angielsku, zwiedzenia miejsca ich zamieszkania. Komunikacja w projekcie będzie przebiegała w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, co jest dla nas jednym z priorytetów w tym projekcie.
Udział w projekcie stanowi dla naszych wychowanków szansę na rozwój, poznanie ciekawych miejsc, ludzi, na europejską integrację kulturową oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego, umiejętności TIK i rozwijanie kompetencji kluczowych. Przyczyni się to do podniesienia jakości pracy uczestniczących w nim szkół oraz wzmocnienia motywacji uczniów do dalszego kształcenia. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu projektowi uczniowie także pogłębią zrozumienie znaczenia ich miejsca w kulturze, tradycjach i zwyczajach swojego narodu oraz jego miejscem w szerszej kulturze wspólnoty europejskiej.

Szkolenia na Malcie
Podczas realizacji projektu „Nasza szkoła – nasza przyszłość” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ nauczyciele wzięli udział w szkoleniach na Malcie. W lipcu 2019 osiem nauczycielek z naszej szkoły wraz z Panią dyrektor wyjechały do tego niewielkiego, lecz niezwykłego kraju, aby tam wziąć udział w szkoleniach językowych oraz TIK.
Szkolenia odbywały się w instytucji szkoleniowej ETI (https://www.etimalta.com/), która oferuje wysoce wyspecjalizowane szkolenia, nie tylko dla nauczycieli, ale też dla uczniów, studentów oraz ludzi biznesu. ETI działa w oparciu o nowoczesne centrum szkoleniowe, które oferuje wysoki standard szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów. Szkoła mieści się w mieście St Julians, które kiedyś było uroczą wioską rybacką, a obecnie stało się jednym z najbardziej popularnych na Malcie obszarów mieszkalnych i turystycznych.
Pani dyrektor oraz 3 nauczycielki wzięły udział w dwutygodniowym szkoleniu językowym „Fluency and English Language Development for Educational Staff”, podczas którego, w międzynarodowej grupie nauczycieli, doskonaliły swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
5 nauczycielek wzięło udział w tygodniowym szkoleniu TIK „Boost your ICT Skills Technology in the Classroom”, dotyczącym nowych technologii i ich stosowania w edukacji. Szkolenie oczywiście odbywało się w języku angielskim.
Podniesienie kwalifikacji i kompetencji naszych nauczycieli poprzez nabycie przez nich wiedzy na temat nowych technologii i sposobów ich wykorzystywania w metodyce nauczania przyczyni się do podniesienia jakości pracy naszej szkoły. Natomiast umiejętność posługiwania się językiem angielskim ułatwi nauczycielom realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, takich jak eTwinning czy Erasmus.
Głównym celem projektu Erasmus+ „Nasza szkoła – nasza przyszłość” jest podniesienie jakości nauczania w naszej szkole poprzez udział nauczycieli w szkoleniach, podniesienie ich kompetencji zawodowych. Nasza szkoła, to nasza wspólna przyszłość, a przede wszystkim przyszłość dzieci, które się w niej uczą.
Pierwszy rok projektu Erasmus+ "Nasza szkoła - nasza przyszłość"
Wraz z początkiem roku szkolnego 2018/2019 rozpoczęła się w naszej szkole realizacja projektu „Nasza szkoła – nasza przyszłość” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
W ramach projektu, w pierwszym roku jego realizacji, zostały przeprowadzone następujące działania:
wrzesień 2018
- spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu;
- akcja informacyjna na terenie szkoły, na stronie internetowej, na stronie organu prowadzącego dotycząca udziału szkoły w projekcie;
- nawiązanie przez koordynatora współpracy z dyrekcją szkoły i ze szkolną księgową w kwestii budżetu projektu;
- nawiązanie współpracy ze szkołą EMPIK SCHOOL i ustalenie warunków kursu językowego dla nauczycieli;
październik 2018
- rozpoczęcie kursu języka angielskiego przygotowującego uczestników do wyjazdu na szkolenia zagraniczne w ramach wsparcia językowego;  
- zapoznanie nauczycieli z portalami eTwinning i School Education Ggateway oraz sposobami wykorzystania oferowanych przez nie narzędzi i materiałów;
- przygotowanie i zlecenie wykonania materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, itd.);
listopad - grudzień 2018
- znalezienie zagranicznej organizacji przyjmującej;
- nawiązanie współpracy z organizacją przyjmującą, korespondencja mailowa dotycząca ustalenia rodzajów szkoleń, terminów, warunków transferów podróży, zakwaterowania, wyżywienia;
styczeń - luty 2019
- rezerwacja kursu języka angielskiego dla pani dyrektor oraz dla 3 nauczycielek „Fluency and English Language Development for Educators” w terminie 15-26 lipca 2019
- rezerwacja kursu TIK dla 5 nauczycielek  „Boost Your ICT Skills – Technology for the Classroom” w terminie 22-26 lipca 2019.
marzec 2019
- opracowanie regulaminu wyjazdu, podróży, pobytu;
- spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu;
kwiecień - maj 2019
- podpisanie umowy z organizacją przyjmującą;
- zakup biletów lotniczych i ubezpieczenia dla wyjeżdżających na szkolenia;
- opracowanie harmonogramu wyjazdu - podróży, pobytu, harmonogramu szkoleń, planu dnia;
- spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu w celu zapoznania z harmonogramem wyjazdu;
maj - czerwiec 2019
- spotkania szkoleniowe uczestników projektu dotyczące przygotowania kulturowego;
- szkolenie dotyczące bezpieczeństwa podróży i zapobieganiu ryzyku;
- opracowanie szczegółowego harmonogramu podróży;
- spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu w celu zapoznania z harmonogramem podróży; rozdanie uczestnikom broszur informacyjnych
- ewaluacja dotychczasowych działań.
Magdalena Kotowska

Szkolenia eTwinning

Rok szkolny 2018/2019 to czas intensywnej pracy dla nauczycieli naszej szkoły. To nauka języka angielskiego podczas wielomiesięcznego kursu, ale też udział nauczycieli  w internetowych szkoleniach eTwinning poprzez platformę etwinning.net. Wiedzę i umiejętności tam zdobyte nauczyciele wykorzystają podczas organizowania własnej pracy, podczas zajęć  z uczniami oraz podczas realizacji projektów eTwinning oraz innych projektów unijnych, np. Erasmus+.

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli naszej szkoły
W ramach realizacji projektu Unii Europejskiej Erasmus+ „Nasza szkoła – nasza przyszłość” dla nauczycieli naszej szkoły został zorganizowany kilkumiesięczny kurs języka angielskiego, prowadzony przez szkołę językową EMPIK z Częstochowy. Początek kursu – październik 2018, zakończenie kursu – maj 2019. Kurs został sfinansowany ze środków na zarządzanie projektem, które nasza szkoła pozyskała na wdrażanie tego projektu. Cele kursu to przygotowanie językowe nauczycieli przed szkoleniami zagranicznymi oraz przygotowanie do realizacji projektów eTwinning w języku angielskim, a w przyszłości również innych projektów unijnych, np. Erasmus+.

Projekt "Nasza szkoła - nasza przyszłość"
Dlaczego zdecydowaliśmy się na realizację projektu "Nasza szkoła -  nasza przyszłość" w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+?


Projekt Erasmus+ w ZSP w Hutkach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hutkach znalazł się w gronie 159 szkół w Polsce, które pozyskały fundusze na realizację projektu europejskiego w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna, akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt nosi tytuł „Nasza szkoła – nasza przyszłość” i będzie trwał dwa lata (wrzesień 2018 – sierpień 2020). W projekcie weźmie udział 9 nauczycieli ze szkoły w Hutkach.
Cele naszego projektu to: podniesienie kwalifikacji i kompetencji naszych nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, nowoczesnych technologii i narzędzi cyfrowych w pracy z uczniami, poprawa wyników nauczania i wyników egzaminów dzięki stosowaniu TIK, doskonalenie przez nauczycieli przedszkola znajomości języka angielskiego i uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu, a dzięki temu podniesienie jakości i efektywności nauczania języka angielskiego na najwcześniejszym etapie edukacyjnym,  podniesienie poziomu jakości nauczania i uczenia się, zwiększenie szans edukacyjnych naszych uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych, rozwój kompetencji społecznych, organizacyjnych, kulturowych nauczycieli i uczniów, poszerzanie horyzontów, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne kultury,  zwiększenie motywacji uczniów do nauki poprzez stosowanie TIK, nabycie przez dyrektora i nauczycieli kompetencji i umiejętności językowych w celu skutecznej komunikacji z nauczycielami z innych krajów europejskich podczas realizacji wspólnych międzynarodowych projektów, nadanie szkole wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej Europy.
Powyższe cele zamierzamy zrealizować poprzez udział w zagranicznych kursach językowych dyrektora i nauczycieli przedszkola oraz zagranicznym szkoleniu metodycznym dla nauczycieli dotyczącym zastosowania TIK w edukacji. Do skutecznej realizacji założonych celów z pewnością przyczynią się: udział nauczycieli w kursie języka angielskiego, który  będzie organizowany w naszej szkole, wymiana dobrych praktyk z nauczycielami innych szkół europejskich, poznanych na szkoleniach, nawiązanie kontaktów i współpracy z tymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń, pomysłów i materiałów dydaktycznych oraz przyszłej wspólnej realizacji projektów edukacyjnych w ramach programów unijnych takich jak Erasmus+, eTwinning i in.
Przewidywane rezultaty projektu to: scenariusze ciekawych lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi TIK, plan cyfryzacji lekcji, warsztat pracy nauczycieli wzbogacony o nowoczesne metody nauczania, zintensyfikowanie nauczania języka angielskiego w przedszkolu, dzięki wplataniu go w codzienne treści zajęć przez nauczycielki przedszkola, realizowanie projektów w ramach eTwinning i Erasmus+,  umiejętność skutecznej komunikacji w języku angielskim zdobyta przez nauczycieli i dyrektora oraz cały szereg niematerialnych rezultatów, takich jak kompetencje interkulturowe, organizacyjne, społeczne, psychologiczne.
Udział w projekcie przyniesie szkole wiele długofalowych korzyści, takich jak: podniesienie kompetencji cyfrowych i językowych, interpersonalnych, interkulturowych oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a co za tym idzie przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły, która jako nowoczesna placówka dba o rozwój nauczycieli i uczniów, stosuje nowoczesne metody dydaktyczne i skutecznie wspiera proces edukacji uczniów.
Ten projekt to dla naszej szkoły szansa na rozwój na europejskim poziomie, duży krok ku wyrównaniu szans edukacyjnych i umocnieniu pozycji naszych uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych, ponieważ podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli oznacza podniesienie jakości pracy szkoły. Udział naszych nauczycieli w takim projekcie to również nadanie szkole europejskiego wymiaru i duży krok ku nowoczesnej edukacji.
Magdalena Kotowska


    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2023/2024 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1


Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w przedszkolu i szkole podstawowej znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio