szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości

 


OSTRZEŻENIE


PRZESIEWOWOE BADANIE SŁUCHU


BEZPIECZNE FERIE 2017
Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka w dniu 13 stycznia 2017 roku na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się akcja „Bezpieczne Ferie 2017” mająca na celu  zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren województwa śląskiego. Akcja potrwa do 27 lutego 2017 roku.

W związku z podjętymi działaniami, Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Ferie 2017", a także zwrócił się do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania. Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego nadzorować będą wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.

Na potrzeby akcji uruchomiono całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze(32) 20-77-077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności niedopełnienia obowiązków przez organizatorów określonych w art. 92c ustawy o systemie oświaty, tj:

-        zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku,

-        zatrudnienia wykwalifikowanej kadry wypoczynku,

-        zapewnienia dostępu do opieki medycznej,

-        realizacji program wypoczynku i zajęć dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności,

-        żywienie zgodnego z zasadami higieny żywienia,

-        zapewnienia bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,

-        zapewnienia bezpiecznego przebywania w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich.


                     Wicekurator Oświaty

                    mgr Jacek Szczotka


ZABAWA KARNAWAŁOWA


Zebrania rodziców
Zapraszamy rodziców 12 stycznia 2017r godz.17.00 (czwartek) na zebrania podsumowujące pracę dzieci i uczniów w I półroczu roku szkolnego 2016/2017

ŻYCZENIA


List Śląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców, Uczniów, Nauczycieli, Samorządowców


ZBIÓRKA SŁODYCZY    Ważne informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow. w roku szkolnym 2018/2019
2.11.2018; 10-12.04.2019;
2.05.2019r, 17.06.2019r. 

    Dzwonki szkolne
8.15 – 9.00
9.10 – 9.55
10.05 – 10.50
11.00 – 11.45
11.55 – 12.40 (obiad)
12.55 – 13.40
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio