szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości
 


Podziękowania dla Druhow Strażakow OSP w Hutkach
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach składa serdeczne podziękowania Druhom Strażakom z OSP w Hutkach za odśnieżenie dachów na obiekcie. Dzięki tej akcji dzieci przedszkolne i  uczniowie mogą czuć się bezpieczni


Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka


18 stycznia jest uznawany za Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka.Nie jest to jednak przypadkowa data. To właśnie 18 stycznia, 139 lat temu (1882 rok) urodził się twórca uwielbianego przez miliony, sympatycznego Kubusia Puchatka.

Powrót uczniów klas I-III do szkoły
18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III wrócą do nauczania stacjonarnego.

Powrót do szkół odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z resortem zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół. Zajęcia w szkole  muszą być tak zorganizowane, by każda grupa uczniów w trakcie przebywania w budynku miała ograniczoną do minimum  możliwość kontaktowania się z pozostałymi . Klasy będą miały indywidualny plan zajęć, uwzględniający, m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku.

Tak jak przed rozpoczęciem nauczania zdalnego uczeń ma mieć własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się też korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych

Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły minimum 1,5 m. Rodzice powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. Uczniowie mają w szkole często myć ręce.


Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

ŻYCZENIA


Ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021
W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.  27 listopada br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie.Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/nowy-termin-ferii-zimowych

Masz koronawirusa? Sprawdź co robić


Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/masz-koronawirusa-sprawdz-co-robic-w-takiej-sytuacji

Organizacja pracy 23.11.2020-17.01.2021
Zgodnie z informacją przekazana przez premiera rządu organizacja pracy w dniach 23.11.2020-17.01.2021 będzie wyglądała następująco:

•Uczniowie klas I-VII szkół podstawowych kontynuują naukę zdalną do  22 grudnia br.

•23-31grudnia2020- przerwa świąteczna

•4-15 stycznia 2021r- ferie zimowe

•Wsparcie dla uczniów,którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole),

•Nauczanie zdalne, dla zachowania ciągłości i stabilności, odbywa się zgodnie z procedurami wprowadzonymi w ZSP w Hutkach


zarzadzenie_dyrektora_w_sprawie regulaminu pracy zdalnej
Regulamin pracy zdalnej i rotacyjnej
Zasady organizacji pracy zdalnej
Zarzadzenie nr 11

Zachowajmy ostrożność
W związku aktualną sytuacją epidemiczną SARS-CoV-2 oraz faktem ,że nasz zespół znajduje się w strefie czerwonej (powiat częstochowski)w trosce o bezpieczeństwo własne i całej społeczności ZSP w Hutkach    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Zmiana organizacji pracy szkoły:
- uczniowie klas I-III rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.00
-uczniowie klas IV-VII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15


Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa znajdują się w zakładce Aktualności

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2021/2022:
12 .11.2021, 7.01.2022, 2.05.2022, 24-26.05.2022, 17.06.2022, 21.06.2022.Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1 

    Dzwonki szkolne
Klasa I-III
1.8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30(obiad)
5. 11.40 – 12.25

klasy IV-VIII
1. 8.15 – 9.00
2. 9.10 – 9.55
3. 10.05 – 10.50
4. 11.00 – 11.45
5. 11.55 – 12.40
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio