szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości
 


Inauguracja roku szkolnego 20201/2022
Zapraszamy 1 września 2021 r. całą społeczność ZSP w Hutkach na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 :

- 9.00- msza św. w parafialnym kościele w Rększowicach. Ksiądz proboszcz prosi , aby uczniowie I klasy szkoły podstawowej przynieśli tornistry i przybory szkolne do kościoła,

- 10.00- sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Hutkach.

Ze względu na bezpieczeństwo oraz wytyczne MEiN , MZ i GIS proszę, aby dziecku przedszkolnemu i uczniowi klas I-III  towarzyszył jeden rodzic/opiekun, który ściśle przestrzega obowiązujących zasad reżimu sanitarnego (osłona nosa i ust, zachowanie bezpiecznego dystansu, dezynfekcja rąk lub rękawiczki).

Dzieci przedszkolne i ich rodzice/opiekunowie na salę gimnastyczną wchodzą wejściem od strony parkingu i zajmują pierwszy sektor najbliżej tego wejścia.

Uczniowie klas I-III wchodzą wejściem głównym i zajmują pierwszy sektor po prawej stronie (stojąc twarzą do siedzisk)

Uczniowie klas IV-VIII   i ich rodzice/opiekunowie wchodzą wejściem  od strony boiska szkolnego i zajmują środkowy sektor na sali gimnastycznej


Informacja o szczepieniach młodzieży 12-18r.żWpłaty na dyżur wakacyjny
Zgodnie z decyzją organu prowadzącego rodzice , którzy zgłosili swoje dziecko na dyżur do naszego przedszkola są zobowiązani do wpłaty zaliczki w terminie do 21 lipca br.w wysokości 7,00 zł za każdy dzień korzystania z wychowania przedszkolnego.Brak zaliczki za wyżywienie będzie  oznaczał rezygnację rodziców/opiekunów prawnych z miejsca w dyżurującej placówce i powoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.
Na miejsce skreślonego dziecka zapisane  zostanie dziecko z listy rezerwowej zgodnie z datą wpływu wniosku.

Nr konta do wpłat zaliczki za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego

ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669

Uroczyste zakończenie roku szkolnegoDzień Ojca


Szczepienia uczniów od 12. roku życia
Już od 7 czerwca br. rozpoczną się szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat w ramach Narodowego Programu Szczepień. To jak dotąd najmłodsza grupa osób rekomendowanych do szczepienia przeciwko COVID-19.  Dodatkowa akcja szczepień dla uczniów zostanie zorganizowana we wrześniu, po ich powrocie z wakacji.

W trzecim tygodniu września (od 13 do 17 września) planowany jest  tzw. tydzień szczepień, podczas którego wszyscy chętni uczniowie będą mogli zaszczepić się przeciwko koronawirusowi.

Szczepienia mają być organizowane przez szkoły i realizowane z wykorzystaniem istniejących punktów szczepień populacyjnych, powszechnych lub mobilnych.

Podczas szczepienia, oprócz profesjonalnej opieki lekarskiej, uczniom będą mogli towarzyszyć rodzice. Akcja szczepień w wybranym miejscu uzależniona zostanie od liczby chętnych. Odpowiednie służby medyczne będą w tej sprawie współpracowały z dyrektorami szkół i placówek.Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie (https://www.gov.pl/web/szczepimysie).


Dzień Dziecka


Poradnik dla rodziców "Dzieci w wirtualnej sieci"
W związku z pismem Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji i Nauki udostępniamy opracowaną przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii broszurę „Dzieci w wirtualnej sieci"
broszura_dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021(1)    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2022/2023 -31.10.2022 ; 2.05.2023; 23-25.05.2023r.; 9.06.2023r. 20.06.2023r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2022/2023

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio