szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości

 


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2022/2023.
1.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i  klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 -  załącznik nr 1,
Rok szkolny2022-23-terminy postepowania rekrutacyjnego, terminy skladania dokumentow do klas  I szkol ponadpodstawowych

2.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół  II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023 – załącznik nr 2 (Tabela 1 i 2)

Zalacznik nr 2

Wraca nauka zdalna w klasach V-VIII


Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Zajęcia szkolne dla uczniów z niepełnosprawnościami

W przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania – dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły.

Konsultacje dla uczniów przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty .

Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty . Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne. Organizacja tych konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.
Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty  powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.


Źródło:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych--gotowe-przepisy

REKRUTACJA W GMINIE KONOPISKA ROK SZKOLNY 2022/2023
Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 na terenie Gminy Konopiska.

Zasady postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzialow przedszkolnych przy szkolach podstawowych na rok szkolny 2022-1
2022-WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
2022-WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO

zgloszenie-dziecka-do-kl.-I-SP2022

Zarzadzenie _2022-1

ŻYCZENIA NOWOROCZNE


Konlurs plastyczny "Mój ulubiony miś-bohater literacki"
Protokół pokonkursowy.


Konkurs realizowany w ramach popularyzacji czytelnictwa: „Miś - ulubiony bohater literacki” w ramach dofinansowania z programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki

17 grudnia 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na rysunek organizowany przez Przedszkolu Publicznym w ZSP w Hutkach

Najlepsze prace spośród kilku kategorii tematycznych i wiekowych wybrało jury w składzie : Agnieszka Jakubowska- w zastępstwie za dyrektora  oraz nauczyciele Justyna Śmieszek i Izabela Minkina

W kategorii wiekowej 3-4 latków przyznano :

I miejsce – Iga Urbańska- Przedszkole w Konopiskach,
II miejsce Julia Kołodziejczyk-oddział przedszkolny w SP w Nieradzie
III miejsce-Wiktoria Rogozik-Przedszkole w Konopiskach


W kategorii 5-6 latków przyznano:

I miejsce –Natalia żurek- Przedszkole w Konopiskach
II miejsce –Emilia Bakota –Przedszkole w Hutkach
III miejsce -Wiktor Borkowski-Przedszkole w Konopiskach

Nagrody książkowe i dyplomy zostaną przekazane laureatom do siedzib ich macierzystych przedszkoli.

W budynku ZSP w Hutkach będzie miała miejsce pokonkursowa wystawa nagrodzonych prac oraz na stronie www. zsphutki.pl oraz Gminy KonopiskaWyniki konkursu "Czytam sobie-czytam Tobie"
Protokół pokonkursowy.


Konkurs realizowany jest w ramach popularyzacji  czytelnictwa: „Czytam sobie – czytam Tobie. Dzieci tworzą audiobooki”w ramach dofinansowania  z programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  na lata 2021-2025, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki

17 grudnia 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu po wysłuchaniu nadesłanych audiobooków

Najlepsze prace-nagranie  spośród kilku kategorii tematycznych i wiekowych wybrało jury w składzie : Agnieszka Jakubowska, Justyna Śmieszek i Izabela Minkina

? przyznano :

I miejsce –Wiktoria Kragiel(6.latek)- Przedszkole w Konopiskach,

II miejsce –Mikołaj Polaczkiewicz (5.latek)-Przedszkole w Hutkach

III miejsce-Marta Ciura (6.latek) -Przedszkole w Konopiskach

wyróżnienie- Maja Halemska- Przedszkole Publiczne w Kopalni

Nagrody książkowe i dyplomy zostaną przekazane laureatom do siedzib ich macierzystych przedszkoli.


Nauczanie zdalne


Zajęcia stacjonarne w szkole podstawowej będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
W tym czasie przedszkole, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki oświatowo-wychowawcze pracują bez zmian.
Pracujemy zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami, na tej samej platformie.
W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z wychowawcą klasy, pedagogiem , psychologiem lub z instytucjami do tego upoważnionymi zgodnie z załączoną poniżej informacją:

Informator na czas pandemii i nauczania zdalnego
Jak_sie_uczyc2


Święto Niepodległości    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2022/2023 -31.10.2022 ; 2.05.2023; 23-25.05.2023r.; 9.06.2023r. 20.06.2023r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2022/2023

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio