szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości 


Kurs gimbusa w czasie rekolekcji


Rekrutacja do przedszkola i I klasy szkoły podstawowej - rok szkolny 2017/2018


deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego-2Wniosek przyj_przedszkola (2)[url=/myfiles/
[url=/myfiles/wniosek_szk.podst.1.pdf" title="wniosek szk.podst.1">wniosek szk.podst.1

UWAGA
6 marca 2017 od 16.30 - DZIEŃ OTWARTY

OSTRZEŻENIE


PRZESIEWOWOE BADANIE SŁUCHU


BEZPIECZNE FERIE 2017
Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka w dniu 13 stycznia 2017 roku na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się akcja „Bezpieczne Ferie 2017” mająca na celu  zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren województwa śląskiego. Akcja potrwa do 27 lutego 2017 roku.

W związku z podjętymi działaniami, Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Ferie 2017", a także zwrócił się do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania. Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego nadzorować będą wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.

Na potrzeby akcji uruchomiono całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze(32) 20-77-077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności niedopełnienia obowiązków przez organizatorów określonych w art. 92c ustawy o systemie oświaty, tj:

-        zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku,

-        zatrudnienia wykwalifikowanej kadry wypoczynku,

-        zapewnienia dostępu do opieki medycznej,

-        realizacji program wypoczynku i zajęć dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności,

-        żywienie zgodnego z zasadami higieny żywienia,

-        zapewnienia bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,

-        zapewnienia bezpiecznego przebywania w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich.


                     Wicekurator Oświaty

                    mgr Jacek Szczotka


ZABAWA KARNAWAŁOWA


Zebrania rodziców
Zapraszamy rodziców 12 stycznia 2017r godz.17.00 (czwartek) na zebrania podsumowujące pracę dzieci i uczniów w I półroczu roku szkolnego 2016/2017


    Ważne informacje

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow. w roku szkolnym 2017/2018
18-20.04.2018; 30.04.2018r
2.05.2018r, 4.05.2018r.,
1.06.2018r, 19.06.2018r. 

    Dzwonki szkolne
8.15 – 9.00
9.10 – 9.55
10.05 – 10.50
11.00 – 11.45
11.55 – 12.40 (obiad)
12.55 – 13.40
13.45 – 14.30
14.35 – 15.20
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio