szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości
 


Dzień Edukacji Narodowej


ŚWIĘTY MIKOŁAJ NA KRESACH


W tym roku po raz kolejny nasz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hutkach przyłącza się do akcji „Święty  Mikołaj na Kresach”
Tegoroczna akcja, wzorem lat ubiegłych, obejmować będzie pomoc dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, Lwowie i Białorusi. Obecne warunki wymusiły na nas zmianę dotychczasowej formy pomocy. W tym roku będzie to zbiórka słodyczy (z przedłużonym terminem ważności).
Zbiórka potrwa do 15 października 2020r.

KOMUNIKAT PPIS W CZĘSTOCHOWIE
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie prosi
o kontakt wszystkie osoby, które uczestniczyły w mszach św. w kościele pw. św. Walentego w Konopiskach, ul. Częstochowska 12,
w dniach 18-20.09.2020 r.
Kontakt ma na celu przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego
w związku ze stwierdzeniem przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika nabożeństwa.
Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zgodnie z adresem zamieszkania.

Aktualny numer konta do wpłat za żywienie
Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET 96 8273 0006 2000 0000 0172 4669

Życzenia Śląskiego Kuratora Oświaty
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

rozpoczynamy dziś naukę w szczególnych warunkach, po wielomiesięcznej, dłuższej niż zwykle nieobecności w szkołach. Dla 40 tys. najmłodszych uczniów będzie to pierwszy dzień w szkole, jeden z najważniejszych dni w szkolnej edukacji, dzień, który na zawsze pozostaje w pamięci.
Nowa rzeczywistość wymaga od nas wszystkich nowych, nieznanych dawniej zachowań, dodatkowych obowiązków, większego zdyscyplinowania. Inaczej będą wyglądały lekcje, przerwy, uroczystości inaugurujące rok szkolny. Z pewnością jednak młodzieńczy entuzjazm uczniów, ciekawość świata, poszukiwanie wrażeń staną się znowu inspiracją dla nowych wyzwań dla całej szkolnej społeczności.

Szanowni Państwo Nauczyciele,
życzę, aby nadchodzący czas przyniósł tylko dobre chwile. Niech wysiłek i pasja, jaką wkładają Państwo w pracę z uczniami i wychowankami, będą źródłem satysfakcji zawodowej i osobistej.

Drodzy Uczniowie, Kochane Dzieci,
życzę Wam, aby czas spędzony w szkole lub przedszkolu był pełen radości płynącej z odkrywania świata, poznania nowych koleżanek i kolegów, nawiązania wspaniałych szkolnych i przedszkolnych przyjaźni, które nieraz trwają całe życie.

Szanowni Rodzice,
życzę, aby Wasze dzieci z radością chodziły do przedszkola, szkoły, czuły się i były bezpiecznie, miały nieustającą okazję do zaspokajania ciekawości świata i odnajdywania rozwiązań najtrudniejszych zagadek, a Wam – dumy z ich osiągnieć. Życzę Wszystkim bezpiecznej nauki i pracy, satysfakcji z osiągnięć i sukcesów, wzajemnej życzliwości i zaufania.

Śląski Kurator Oświaty
Urszula Bauer

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
Szanowni Państwo
Informuję,że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020r o godz.9.00.
Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą to miejscem spotkania będzie boisko szkolne, jeżeli nie to sala gimnastyczna z zachowaniem dystansu społecznego.
Wejścia na sale w następujący sposób:
- dzieci przedszkolne i ich rodzice( 1 rodzic lub opiekun) wchodzą na sale od strony parkingu i zasiadają w pierwszym sektorze od wejścia ,
- uczniowie  klas I-III  ( 1 rodzic lub opiekun uczniów I klasy) wchodzą od strony boiska szkolnego i zasiadają w środkowym sektorze,
- uczniowie klas IV-VIII wchodzą wejściem głównym i zasiadają w pierwszym sektorze po prawej stronie od wejścia na salę gimnastyczną.

Ze względu na zachowanie dystansu społecznego jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę rodziców/ opiekunów.

Wszystkich , z wyjątkiem dzieci do  4  lat i osób wg wskazań lekarskich, obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk , nie dotyczy dzieci przedszkolnych.
Po inauguracji roku szkolnego na sali zostaną uczniowie I klasy i ich rodzice.

Wskazania dotyczące bezpieczeństwa w szkole od 1.09.2020


Wewnetrzne procedury bezpieczenstwa2020-1

Podziękowania dyrektora ZSP w Hutkach za rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo, drogie Dzieci , drodzy Uczniowie

Nadszedł czas , aby podsumować kolejny  rok szkolny 2019/2020  . Rok ten obfitował w liczne sukcesy, uroczystości, inicjatywy nauczycieli i Wasze, drogie dzieci i drodzy uczniowie. Samorząd Uczniowski prężnie pracował inicjując akcje, imprezy i działania wolontariackie. Każdy dzień przynosił efektywne działania całej społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach Wasze osiągnięcia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych wskazują na ciągły rozwój Waszych umiejętności i duży stopień posiadanej wiedzy. Osiągnęliście to dzięki nieustającej pracy własnej ukierunkowanej przez Waszych nauczycieli, za co im w szczególności bardzo dziękuję.Nikt z nas nie spodziewał się, kiedy 11 marca 2020  ogłoszono zawieszenie zajęć z powodu epidemicznego stanu związanego z pojawieniem się koronowirusa w  Polsce , że wstąpimy   w inną rzeczywistość szkolną, że do 26 czerwca 2020r będziemy wszyscy uczestnikami kształcenia na odległość. Przyszło nam się zmierzyć z nową rzeczywistością i tutaj osiągnęliśmy kolejny wspólny  sukces.

Nauczyciele włożyli wiele wysiłku, abyśmy mogli stwierdzić, że zakończyliście z pozytywnymi ocenami kolejny rok szkolny. Za chwilę otrzymacie świadectwa ukończenia kolejnej klasy.Dokument ten jest dowodem na skuteczność Waszych działań i ciężką całoroczną pracę.Podczas jutrzejszego spotkania wychowawcy  wręczą  świadectwa z wyróżnieniem  uczniom,którzy uzyskali najlepsze wyniki nauczania, wyróżnili się swoim zachowaniem i postawą.Jest to największa radość dla każdego nauczyciela móc wyróżnić najlepszych.Jest to duma dla rodziców, że ich dziecko osiągnęło najlepsze wyniki.

Chciałabym teraz zwrócić się do naszych absolwentów przedszkola, z którymi wspólnie spędziliśmy ostatnie lata, a którzy od 1 września 2020r staną się uczniami  I klasy szkoły podstawowej. Zacytuję wiersz Leopolda Staffa pt. Most:
Nie wierzyłem  
Stojąc nad brzegiem rzeki,
Która była szeroka i rwista,
Że przejdę ten most,
Spleciony z cienkiej, kruchej trzciny
Powiązanej łykiem
Szedłem lekko jak motyl
I ciężko jak słoń,
Szedłem pewnie jak tancerz
I chwiejnie jak słoń,
Nie wierzyłem, że przejdę ten most,
I gdy stoję już na drugim brzegu,
Nie wierzę, że przeszedłem.

Wy, drodzy absolwenci, właśnie taki most przeszliście, jesteście po drugiej stronie. Most, którym szliście przez te lata miał doprowadzić Was do kolejnej ścieżki waszej edukacji. Mam nadzieję, że idąc po nim zbieraliście po drodze wszystko to co najlepsze: wiedzę, ukształtowane umiejętności, rozwinięte uzdolnienia i właściwe zasady, którymi można kierować się każdego dnia.
Naszym wspólnym celem było ukształtowanie młodego człowieka, potrafiącego poradzić sobie w  szkolnym życiu, umiejącego stawiać sobie cele i dążyć do ich osiągania. Mam nadzieję, że nam się to udało, a przychylne wiatry pozwoliły doprowadzić Was do właściwego portu.

Dziękuję nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za tworzenie dobrej szkoły, przyjaznej i wymagającej. Za tworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu. Dziękuję za inicjatywę, zaangażowanie i wsparcie uczniów w ich codziennym trudzie. Sądzę, patrząc na wyniki nauczania, postawę uczniów i ich oceny zachowania, że możecie kolejny rok zaliczyć do udanych i satysfakcjonujących.

Dziękuję również Rodzicom za wsparcie naszych działań w procesie edukacyjnym, za życzliwość , wyrozumiałość, determinację  i cierpliwość. Szczególne podziękowania kieruję za okres od 11 marca 2020 do 26 czerwca 2020r. kiedy byliście Państwo autentycznymi współtwórcami procesu kształcenia na odległość. Dzięki naszym wspólnym działaniom wychowujemy dzieci na mądrych ludzi, radzących sobie w każdej sytuacji. Bez Waszej pomocy i współpracy nie byłoby to możliwe.

Dziękuję władzom i pracownikom organu prowadzącego za wszystkie wspólnie organizowane przedsięwzięcia i każdą sprawę, w której mi pomogli.

Dziękuję władzom i pracownikom organu nadzoru pedagogicznego, za całoroczną współpracę i pomoc.

Gronu pedagogicznemu, wszystkim dzieciom, uczniom i ich rodzicom życzę, aby czas wakacji był czasem efektywnego odpoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki. Wakacje to zarazem beztroska, stan relaksu, a czasami także leniuchowania. Leniuchujcie zatem, ale nie zapomnijcie, że wakacje to również czas podróżowania, poznawania nowych miejsc i ludzi, zawierania nowych znajomości, pielęgnowania przyjaźni. Wykorzystajcie ten czas optymalnie, najprzyjemniej jak potraficie.
Życzę, aby wakacje, ten długo oczekiwany czas, dały wszystkim dużo radości, pomogły zregenerować siły i pozwoliły z ochotą i zapałem spotkać się za dwa miesiące.
Do zobaczenie po wakacjach. Trzymajmy kciuki , abyśmy 1 września powrócili do przedszkola, szkoły na podobnych  zasadach sprzed 11 marca 2020r.Tamara Gwóźdź- dyrektor ZSP w Hutkach


    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Zmiana organizacji pracy szkoły:
- uczniowie klas I-III rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.00
-uczniowie klas IV-VII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa znajdują się w zakładce Aktualności

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow. w roku szkolnym 2020/2021
2.11.2020; 4.06.2021; 22.06.2021.Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018 znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego(rok szkolny 2019/2020)znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/. Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO
Klauzula informacyjna_rodo

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET 96 8273 0006 2000 0000 0172 4669


deklaracja-dostepnosci-1
 

    Dzwonki szkolne
Klasa III
1.8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.40 – 12.25 (obiad)

Klasy I-II
1. 8.10-8.55
2. 9.05-9.50
3. 10.00-10.45
4. 10.55-11.40 (obiad)
5. 11.55-12.40

klasy IV-VII
1. 8.15 – 9.00
2. 9.10 – 9.55
3. 10.05 – 10.50
4. 11.00 – 11.45
5. 11.55 – 12.40
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio