szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


Informacje dla uchodźców i osób pomagających
Szanowni Mieszkańcy!

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie przyjmowania obywateli z Ukrainy informujemy o krokach, które należy podjąć, aby uchodźcy otrzymali pełne wsparcie.

   Każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Gminy Konopiska od dnia 24 lutego 2022 roku włącznie, powinien skontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich działającym przy ul. Sobieskiego 9 w Częstochowie celem weryfikacji (tel. poniżej). Wszystkie osoby, które zostaną zweryfikowane przez Starostwo Powiatowe mogą liczyć na wsparcie prawne, socjalne i psychologiczne udzielane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Całodobowe numery telefonu:    660 464 788 lub 508 857 585.

   Weryfikacja ta gwarantuje prawo do uzyskania świadczeń socjalnych oraz objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Ponadto osoby te w razie potrzeby będą kierowane do jednego z czterech punktów działających na terenie naszego powiatu, w którym otrzymają bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie.
   Opieka medyczna na terenie Gminy Konopiska realizowana jest przez SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach ul. Lipowa 3. Wszystkie osoby, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać
   z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia.

Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

   Transport na terenie Gminy Konopiska realizowany przez przewoźnika GTV BUS jest bezpłatny.
   Wszyscy Mieszkańcy, którzy planują przyjąć uchodźców z Ukrainy do prywatnych mieszkań proszeni są o zgłoszenie tego zamiaru drogą mailową na adresy: kryzys@czestochowa.powiat.pl i a.kosowski@konopiska.pl
   Przypominamy, że Gmina Konopiska prowadzi zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla osób będących na terenie Polski oraz pozostających na Ukrainie. Jednocześnie przekazujemy informację Wojewody Śląskiego, że nie będą przyjmowane od osób fizycznych: podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie). Jedynie asortyment przekazany bezpośrednio od producentów, lub firm sprzedających takie środki będzie przyjmowany.

Proszę nie kupować indywidualnie tych środków w aptekach.

W celu uzyskania aktualnej listy produktów i środków należy na bieżąco śledzić stronę aplikacji https://pomagamukrainie.gov.pl/

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wszechstronnie udzielane wsparcie narodowi ukraińskiemu.

Urząd Gminy Konopiska

POMOC DLA UKRAINY – GMINA KONOPISKA

KOORDYNATOR – ADRIAN KOSOWSKI      

Tel. 533 934 553
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00
mail: a.kosowski@konopiska.pl

ZESPOŁY ZADANIOWE

   ZBIÓRKA - HALA SPORTOWA

Wykaz rzeczy zamieszczony na stronie UG Konopiska

Osoby odpowiedzialne:
Marcin Kowalski Tel. 730 999 171
Tomasz Cieślik Tel. 693 332 014
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-9:00 oraz 16:00-20:00

   PLACÓWKI OŚWIATOWE

Osoba odpowiedzialna:
Iwona Lisek Tel. 601 753 545

   ZASOBY MIESZKANIOWE - OFERTA ZAKWATEROWANIA I PRACY

Osoba odpowiedzialna:
Adrian Kosowski Tel. 533 934 553

źródło:http://www.konopiska.pl/urzad/aktualnosci/Informacja-dla-uchodzcow-oraz-osob-pomagajacych/idn:4522

Zbiórka darów dla Ukrainy 28.02-4.03.0222
Najmilsi prosimy o pomoc dla naszych najbliższych sąsiądów z Ukrainy!
Wraz  z OSP w Hutkach organizujemy zbiórkę !!
Wszystkie dary możecie przekazywać od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00 do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Hutkach - Hutki 161,natomiast w godz.17.00-19.00 w remizie OSP w Hutkach
Masz pytania zadzwonić do Tamary Gwóźdź 667996534.
Potrzebne będą:
koce termiczne, śpiwory, maty do spania (z pokryciem foliowym), materace, peleryny przeciwdeszczowe, środki pielęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, podpaski, pieluchy dziecięce, pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, ręczniki z mikrofibry, zestaw wielorazowych naczyń, kuchennych: głębokie naczynia, łyżki, widelce, noże, kubki, środki antyseptyczne/spirytus, maseczki wielorazowe.
żywności: woda, produkty nadające się do szybkiego przygotowania, batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, żywność puszkowana, makarony, płatki błyskawiczne, zapałki, baterie, zapalniczki,świece, zestawy medyczne, zabawki mieszczące się w dłoniach dziecka
W imieniu potrzebujących z góry dziękujemy !!


FERIE ZIMOWE 14-25 LUTEGO 2022
Trwają ferie zimowe. W poniedziałek, 14 lutego zimowy odpoczynek rozpocznie się dla dzieci i młodzieży z województwa  śląskiego.. Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżali na zorganizowany wypoczynek, spędzą ferie w domu lub na półkoloniach, ważne jest zachowanie podstawowych zasad i przepisów bezpieczeństwa.
Wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zimowego wypoczynku

Z uwagi na trwający stan epidemii organizator ma obowiązek stosować się do zaleceń określonych w Wytycznych dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Rekomendacje zostały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Wytyczne stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa dostosowanych do różnych form wypoczynku. Regulaminy powinny uwzględniać także specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji i inne lokalne uwarunkowania – odpowiednio na zimowiskach, koloniach, półkoloniach, obozach, warsztatach, szkoleniach.
„Poradnik bezpiecznego wypoczynku”

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” – publikacją MEiN, która zawiera aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku.

Informacje zawarte w publikacji ułatwią rodzicom odpowiednie przygotowanie swoich dzieci do wypoczynku zimowego oraz umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa.


Poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_2022

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2022/2023.
1.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i  klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 -  załącznik nr 1,
Rok szkolny2022-23-terminy postepowania rekrutacyjnego, terminy skladania dokumentow do klas  I szkol ponadpodstawowych

2.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół  II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023 – załącznik nr 2 (Tabela 1 i 2)

Zalacznik nr 2

Wraca nauka zdalna w klasach V-VIII


Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Zajęcia szkolne dla uczniów z niepełnosprawnościami

W przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania – dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły.

Konsultacje dla uczniów przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty .

Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty . Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne. Organizacja tych konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.
Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty  powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.


Źródło:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych--gotowe-przepisy

REKRUTACJA W GMINIE KONOPISKA ROK SZKOLNY 2022/2023
Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 na terenie Gminy Konopiska.

Zasady postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzialow przedszkolnych przy szkolach podstawowych na rok szkolny 2022-1
2022-WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
2022-WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO

zgloszenie-dziecka-do-kl.-I-SP2022

Zarzadzenie _2022-1

ŻYCZENIA NOWOROCZNE


Konlurs plastyczny "Mój ulubiony miś-bohater literacki"
Protokół pokonkursowy.


Konkurs realizowany w ramach popularyzacji czytelnictwa: „Miś - ulubiony bohater literacki” w ramach dofinansowania z programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki

17 grudnia 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na rysunek organizowany przez Przedszkolu Publicznym w ZSP w Hutkach

Najlepsze prace spośród kilku kategorii tematycznych i wiekowych wybrało jury w składzie : Agnieszka Jakubowska- w zastępstwie za dyrektora  oraz nauczyciele Justyna Śmieszek i Izabela Minkina

W kategorii wiekowej 3-4 latków przyznano :

I miejsce – Iga Urbańska- Przedszkole w Konopiskach,
II miejsce Julia Kołodziejczyk-oddział przedszkolny w SP w Nieradzie
III miejsce-Wiktoria Rogozik-Przedszkole w Konopiskach


W kategorii 5-6 latków przyznano:

I miejsce –Natalia żurek- Przedszkole w Konopiskach
II miejsce –Emilia Bakota –Przedszkole w Hutkach
III miejsce -Wiktor Borkowski-Przedszkole w Konopiskach

Nagrody książkowe i dyplomy zostaną przekazane laureatom do siedzib ich macierzystych przedszkoli.

W budynku ZSP w Hutkach będzie miała miejsce pokonkursowa wystawa nagrodzonych prac oraz na stronie www. zsphutki.pl oraz Gminy Konopiska
    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2023/2024 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1


Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w przedszkolu i szkole podstawowej znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio