szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości

 


plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2017/2018


PRACA ŚWIETLICY W I PÓŁ. ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
Głównym zadaniem  świetlicy było zapewnienie opieki dzieciom, które dojeżdżają do naszej szkoły, ale również zapewnienie opieki uczniom  wcześniej kończącym zajęcia w klasach młodszych są to uczniowie klasy I i II. W ramach pracy świetlicy uczniowie mieli możliwość odrabiania pracy domowej, rozwijania zdolności plastycznych, manualnych, sportowych, kucharskich. Uczniowie piekli jabłecznik, ciasteczka. Część tematyki świetlicy są realizowane w ramach innowacji pedagogicznej.
Tematyka zajęć związana była z planem pracy świetlicy, który uwzględniał zagadnienia planu wychowawczego. Zajęcia służyły integracji grupy, wdrażanie do współdziałania w grupie. Uczniowie dbali o wystrój świetlicy, przestrzegali zasad kulturalnego zachowania, chętnie pomagali w wykonywaniu powierzonych im zadań. Chętnie pomagali w wykonywaniu dekoracji świetlicy, korytarza i imprez, które odbywały się w naszej szkole. Braliśmy udział w kiermaszu bożonarodzeniowym i konkursie na „Anioła”. Nawiązaliśmy też współpracę
z wolontariatem studenckim „Projektor”, w ramach zajęć uczniowie wykonywali ozdoby choinkowe. W ramach świetlicy pomagaliśmy w organizacji Wigilii, Jasełek. Wykonywaliśmy upominki dla uczestników wigilii organizowanej przez GOPS.

Barbara Cierniak

PLAN PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


Sprawozdanie z pracy świetlicy w I półroczu roku szkolnego 2014/2015
Liczba godzin pracy świetlicy: 13/26 i 6 wynikających z 42 art. KN
Godziny pracy świetlicy:
Poniedziałek ,wtorek, środa: 11.50-15.50
Czwartek: 8.00-10.00 oraz 12.55-15.50
Piątek: 11.55-15.00

Na świetlicę zapisanych jest 31 uczniów z klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Systematycznie uczęszcza 10 uczniów z klasy pierwszej szkoły
podstawowej oraz uczniowie, korzystający z gimbusa .
Głównymi zadaniami realizowanymi na świetlicy są: opieka nad uczniami po skończonych zajęciach, pomoc w odrabianiu lekcji, nadrobienie zaległości w nauce, rozwijanie zdolności plastycznych, manualnych , zręcznościowych. Uczniowie mają możliwość poznać nowe i ciekawe techniki
plastyczne. Tematyka zajęć związana jest z programem świetlicy i programem wychowawczym szkoły. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach plastyczna-technicznych, chętnie kolorują i  biorą udział w zajęciach sportowych

ANALIZA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO
ANALIZA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W  I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013

Świetlica szkolna
Opiekunowie:
mgr Barbara Cierniak
Godziny pracy:

Poniedziałek - 11.50-15.50
Wtorek - 11.50-15.50
Środa - 11.50-15.50
czwartek 8.05-10.05
Piątek - 11.50-15.00    Ważne informacje
Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018 znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Przypominamy, że 15.05.2019r jest Dniem Otwartym.
O godz.16.30 zapraszamy Rodziców na warsztaty profilaktyczne dot. bezpieczeństwa

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego(rok szkolny 2019/2020)znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/. Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola i I kl sp -rok szkol.209/2020 znajdują się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

List Ministra Edukacji

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow. w roku szkolnym 2018/2019
2.11.2018;2.01.2019; 10-12.04.2019;
2.05.2019r, 17.06.2019r.
 

    Dzwonki szkolne
8.15 – 9.00
9.10 – 9.55
10.05 – 10.50
11.00 – 11.45
11.55 – 12.40 (obiad)
12.55 – 13.40
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio