szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


TYGODNIOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY
PONIEDZIAŁEK
11.50 -15.00

WTOREK
11.50 -15.00

ŚRODA
8.00-9.00 oraz 11.50 -15.00

CZWARTEK
11.00 -15.00

PIĄTEK
11.50 -15.00

PRACA ŚWIETLICY W I PÓŁ. ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
Głównym zadaniem  świetlicy było zapewnienie opieki dzieciom, które dojeżdżają do naszej szkoły, ale również zapewnienie opieki uczniom  wcześniej kończącym zajęcia w klasach młodszych są to uczniowie klasy I i II. W ramach pracy świetlicy uczniowie mieli możliwość odrabiania pracy domowej, rozwijania zdolności plastycznych, manualnych, sportowych, kucharskich. Uczniowie piekli jabłecznik, ciasteczka. Część tematyki świetlicy są realizowane w ramach innowacji pedagogicznej.
Tematyka zajęć związana była z planem pracy świetlicy, który uwzględniał zagadnienia planu wychowawczego. Zajęcia służyły integracji grupy, wdrażanie do współdziałania w grupie. Uczniowie dbali o wystrój świetlicy, przestrzegali zasad kulturalnego zachowania, chętnie pomagali w wykonywaniu powierzonych im zadań. Chętnie pomagali w wykonywaniu dekoracji świetlicy, korytarza i imprez, które odbywały się w naszej szkole. Braliśmy udział w kiermaszu bożonarodzeniowym i konkursie na „Anioła”. Nawiązaliśmy też współpracę
z wolontariatem studenckim „Projektor”, w ramach zajęć uczniowie wykonywali ozdoby choinkowe. W ramach świetlicy pomagaliśmy w organizacji Wigilii, Jasełek. Wykonywaliśmy upominki dla uczestników wigilii organizowanej przez GOPS.

Barbara Cierniak

Sprawozdanie z pracy świetlicy w I półroczu roku szkolnego 2014/2015
Liczba godzin pracy świetlicy: 13/26 i 6 wynikających z 42 art. KN
Godziny pracy świetlicy:
Poniedziałek ,wtorek, środa: 11.50-15.50
Czwartek: 8.00-10.00 oraz 12.55-15.50
Piątek: 11.55-15.00

Na świetlicę zapisanych jest 31 uczniów z klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Systematycznie uczęszcza 10 uczniów z klasy pierwszej szkoły
podstawowej oraz uczniowie, korzystający z gimbusa .
Głównymi zadaniami realizowanymi na świetlicy są: opieka nad uczniami po skończonych zajęciach, pomoc w odrabianiu lekcji, nadrobienie zaległości w nauce, rozwijanie zdolności plastycznych, manualnych , zręcznościowych. Uczniowie mają możliwość poznać nowe i ciekawe techniki
plastyczne. Tematyka zajęć związana jest z programem świetlicy i programem wychowawczym szkoły. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach plastyczna-technicznych, chętnie kolorują i  biorą udział w zajęciach sportowych

ANALIZA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO
ANALIZA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W  I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013

Świetlica szkolna
Opiekunowie:
mgr Barbara Cierniak
Godziny pracy:

Poniedziałek - 11.50-15.50
Wtorek - 11.50-15.50
Środa - 11.50-15.50
czwartek 8.05-10.05
Piątek - 11.50-15.00    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2023/2024 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1


Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w przedszkolu i szkole podstawowej znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio