szkola hutki
Strona głównaAktualnościPlikiGaleriaKontakt

Organizacja szkoły
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Pedagog szkolny
Brać szkolna
Osiągnięcia uczniów
Hala sportowa
Erasmus
Szkolne kółko caritas
Pracownicy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Uroczystości


 


Informacje dla uchodźców i osób pomagających
Szanowni Mieszkańcy!

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie przyjmowania obywateli z Ukrainy informujemy o krokach, które należy podjąć, aby uchodźcy otrzymali pełne wsparcie.

   Każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Gminy Konopiska od dnia 24 lutego 2022 roku włącznie, powinien skontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich działającym przy ul. Sobieskiego 9 w Częstochowie celem weryfikacji (tel. poniżej). Wszystkie osoby, które zostaną zweryfikowane przez Starostwo Powiatowe mogą liczyć na wsparcie prawne, socjalne i psychologiczne udzielane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Całodobowe numery telefonu:    660 464 788 lub 508 857 585.

   Weryfikacja ta gwarantuje prawo do uzyskania świadczeń socjalnych oraz objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Ponadto osoby te w razie potrzeby będą kierowane do jednego z czterech punktów działających na terenie naszego powiatu, w którym otrzymają bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie.
   Opieka medyczna na terenie Gminy Konopiska realizowana jest przez SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach ul. Lipowa 3. Wszystkie osoby, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać
   z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia.

Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

   Transport na terenie Gminy Konopiska realizowany przez przewoźnika GTV BUS jest bezpłatny.
   Wszyscy Mieszkańcy, którzy planują przyjąć uchodźców z Ukrainy do prywatnych mieszkań proszeni są o zgłoszenie tego zamiaru drogą mailową na adresy: kryzys@czestochowa.powiat.pl i a.kosowski@konopiska.pl
   Przypominamy, że Gmina Konopiska prowadzi zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla osób będących na terenie Polski oraz pozostających na Ukrainie. Jednocześnie przekazujemy informację Wojewody Śląskiego, że nie będą przyjmowane od osób fizycznych: podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie). Jedynie asortyment przekazany bezpośrednio od producentów, lub firm sprzedających takie środki będzie przyjmowany.

Proszę nie kupować indywidualnie tych środków w aptekach.

W celu uzyskania aktualnej listy produktów i środków należy na bieżąco śledzić stronę aplikacji https://pomagamukrainie.gov.pl/

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wszechstronnie udzielane wsparcie narodowi ukraińskiemu.

Urząd Gminy Konopiska

POMOC DLA UKRAINY – GMINA KONOPISKA

KOORDYNATOR – ADRIAN KOSOWSKI      

Tel. 533 934 553
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00
mail: a.kosowski@konopiska.pl

ZESPOŁY ZADANIOWE

   ZBIÓRKA - HALA SPORTOWA

Wykaz rzeczy zamieszczony na stronie UG Konopiska

Osoby odpowiedzialne:
Marcin Kowalski Tel. 730 999 171
Tomasz Cieślik Tel. 693 332 014
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-9:00 oraz 16:00-20:00

   PLACÓWKI OŚWIATOWE

Osoba odpowiedzialna:
Iwona Lisek Tel. 601 753 545

   ZASOBY MIESZKANIOWE - OFERTA ZAKWATEROWANIA I PRACY

Osoba odpowiedzialna:
Adrian Kosowski Tel. 533 934 553

źródło:http://www.konopiska.pl/urzad/aktualnosci/Informacja-dla-uchodzcow-oraz-osob-pomagajacych/idn:4522


    Ważne informacje
Schemat postępowania w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek
oświatowych- dla dyrektorów szkół/ przedszkoli
znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY

Tygodniowy plan lekcji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-VIII rozpoczynają zajęcia lekcyjne o 8.15

Wypełniając obowiązek przekazania gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacji
o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, wynikający z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), informuję, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychow.
w roku szkolnym 2023/2024 -2,3 listopada 2023, 29,30 kwietnia 2024r., 2,3 maja 2024r., 31 maja 2024r.,17 czerwca 2024r.
Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu dziecka znajduje
się w pliku AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018
znajdują się na stronie

bip.konopiska

w zakładce Inne > Jednostki organizacyjne >
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego znajduje się na:
https://womczest.edu.pl/
wybieram-zawod/index.html
.
Ponadto informacje z wyborem zawodu można znaleźć na
stronie:
https:doradztwo.ore.edu.pl

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna_rodo


Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole:
Śniadanie - 2,50 zł
Obiad-4,20 zł
Podwieczorek-2,00zł

Szkoła Podstawowa:
Obiad-4,50zł

Nr konta do wpłat za żywienie:
ZSP HUTKI BUDZET
96 8273 0006 2000 0000 0172 4669deklaracja-dostepnosci-1


Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w przedszkolu i szkole podstawowej znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

 

    Dzwonki szkolne
1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.00-11.45 (obiad klasy I-III)
5. 12.00-12.45 (obiad klasy IV-VIII)
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40
8. 14.50-15.35
 

    Kalendarz

 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkoly im. Mikołaja Kopernika w HutkachRealizacja: Shile Design Studio